Сучасний стан та перспективи розвитку управлінського інструментарію підтримки співробітництва територіальних громад в Україні

  • Олександр Ігнат Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • Тетяна Маматова Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, територіальна громада, співробітництво територіальних громад, міжмуніципальне співробітництво, управлінський інструментарій, розвиток, договір про співробітництво громад, публічне управління

Анотація

У статті узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукового обговоренняпредметної сфери розвитку співробітництва територіальних громад в Україні, що висвітлено уосновних нормативних документах, наукових, практико-орієнтованих та методичних публікаціях.Констатовано, що у 2013–2018 роках у сфері підтримки та науково-методичного забезпеченняпроцесів співробітництва територіальних громад було підготовлено низку аналітичних матеріалівщодо документаційного оформлення процесів укладання договорів щодо співробітництва іметодичних рекомендації на їх основі, видано навчальні та практичні посібники, реалізованодекілька наукових досліджень, створено розділи на спеціалізованих веб-ресурсах, розробленокурс дистанційного навчання. Визначено, що ці зусилля виявилися недостатніми, що зумовлюєстан, коли кількість громад, які використовують механізм міжмуніципального співробітництва вУкраїні, залишається стабільно невисокою. Проаналізовано стан та динаміку розвитку процесівміжмуніципального співробітництва в Україні, що дозволило сформулювати наукову проблему, якапотребує вирішення найближчим часом, а саме: наявність протиріччям між нагальною потребоюрозвитку управлінського інструментарію підтримки співробітництва територіальних громад вумовах децентралізації в Україні і недостатністю концептуального та методичного забезпечення цихпроцесів. Подано перелік основних завдань комплексного наукового дослідження, метою якого маєстати розв’язання визначеної проблеми, зокрема, вивчення існуючих у світі моделей співробітництватериторіальних громад з позицій запровадження необхідних змін у форми, методи та процедуридіяльності вітчизняних органів публічного управління, уточнення понять предметної сферидослідження, визначення основних принципів та апробованих й визнаних міжнародною спільнотоюпрактик, формування концептуальної моделі підтримки співробітництва територіальних громадна регіональному рівні, розроблення методичних підходів до вимірювання успішності та ступенюзрілості у сфері співробітництва територіальних громад як основи постійного вдосконалення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Analitychnyi zvit shchodo praktyky vykorystannia potentsiinymy subiektamy spivrobitnytstva prymirnykh form dohovoriv pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad [An analytical report on the practice of using potential partners of exemplary forms of cooperation agreements between territorial communities]. (2016). Kyiv. Retrieved from: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/Analit_Zvit_Spivrobitn.pdf. 1 [in Ukrainian].

Bezuhlyi, D.H. (2017). Proektno-oriientovane upravlinnia stratehichnym rozvytkom terytorialnykh hromad [Project-oriented management of strategic development of territorial communities]. Extended abstract of candidate`s thesis. Dnipro: Hrani [in Ukrainian].

Lobova, M., Zaliskyi, Yu., & Kozina, V. Vidpovidi na aktualni zapytannia shchodo realizatsii Zakonu Ukrainy «Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad» [Answers to topical questions concerning the implementation of the Law of Ukraine «On Cooperation of Territorial Communities»] [in Ukrainian].

Vrublevskyi, O. (2016). Spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Cooperation of Territorial Communities: Current State and Development Prospects]. Visnyk Instytutu hromadianskoho suspilstva, 40, 18-19 [in Ukrainian].

Vrublevskyi, O.S. (2014). Spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad (bibliotechka mistsevoho samovriaduvannia) [Cooperation of Territorial Communities (Library of Local Self-Government)]. Kyiv: IKTs «Lehalnyi status» [in Ukrainian].

Henova A. A. Udoskonalennia spivrobitnytstva terytorialnykh hromad yak zasobu resursnoho zabezpechennia terytorii / A. A. Henova // Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva. – 2016. – T. 12. – № 2. – S. 83-89.

Hryndei, O.I. (2015). Mizhmunitsypalne spivrobitnytstvo – innovatsiina forma mistsevoho rozvytku [Intermunicipal Cooperation - An Innovative Form of Local Development]. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia»]. Seriia : Derzhavne upravlinnia, 263 (252), 54-58 [in Ukrainian].

Detsentralizatsiia [Decentralization]. Retrieved from: http://decntralization.gov.ua/ [in Ukrainian].

Dziupyn, M. Spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: nevykorystani rezervy [Cooperation of Territorial Communities: Unused Reserves]. LIHA: Blohy. Retrieved from: http://blog.liga.net/user/mdzyupyn/article/18787.aspx [in Ukrainian].

Dovidka shchodo stanu realizatsii dohovoriv pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad vidpovidno do Zakonu Ukrainy «Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad» [Reference on the state of implementation of agreements on cooperation of territorial communities in accordance with the Law of Ukraine «On Cooperation of Territorial Communities»]. Retrieved from: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/Dovidka_stan_real_dogovor.pdf [in Ukrainian].

Vrublevskyi, O., & Sorokovskyi, V. (2018). Dohovory mizhmunitsypalnoho spivrobitnytstva u sferi upravlinnia pobutovymy vidkhodamy [Inter-municipal Cooperation in the Field of Household Waste Management]. Kyiv: FOP Kandyba T. P. [in Ukrainian].

Dohovory mizhmunitsypalnoho spivrobitnytstva: razom lehshe ne tilky batka byty [Treaties of inter-municipal cooperation: it is easier not only to beat the father]. Retrieved from: https://poltava.to/project/4107/ [in Ukrainian].

Kostina, N.A. (2017). Rozvytok spivrobitnytstva terytorialnykh hromad v umovakh reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Development of Cooperation of Territorial Communities in the Conditions of Reforming Local Self-Government in Ukraine]. Extended abstract of candidate`s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo praktychnoho vykorystannia prymirnykh form dohovoriv pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad [Methodical recommendations on the practical use of exemplary forms of cooperation agreements of territorial communities]. (2016). Kyiv. Retrieved from: http://www. minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/Metod_recomend_spivrobit.pdf [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo praktychnoho zastosuvannia polozhen Zakonu Ukrainy «Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad» v chastyni orhanizatsii ta yurydychnoho oformlennia spivrobitnytstva [Methodical recommendations on the practical application of the provisions of the Law of Ukraine «On Cooperation of Territorial Communities» in terms of the organization and legalization of cooperation]. Retrieved from: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Metodychka.pdf [in Ukrainian].

Vakulenko, V., Ihnatenko, O., & Borshch, H. (2012). Mizhmunitsypalne spivrobitnytstvo [Inter-municipal cooperation]. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia [Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government]. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring [in Ukrainian].

Olenkovska, L.P. (2013). Orhanizatsiino-upravlinske zabezpechennia intehratsiinykh protsesiv u mistsevomu samovriaduvanni [Organizational-managerial support of integration processes in local self-government]. Extended abstract of candidate`s thesis. DRIDU NADU [in Ukrainian].

Orhanizatsiia spivrobitnytstva terytorialnykh hromad v Ukraini: prakt. posibn. dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Organization of cooperation of territorial communities in Ukraine: the practice. manuals for local government officials]. (2017). Kyiv [in Ukrainian].

Poltavets, V.D. (2012). Problemy ta aktualnist uprovadzhennia mekhanizmiv mizhmunitsypalnoho spivrobitnytstva v Ukraini [Problems and urgency of introduction of mechanisms of inter-municipal cooperation in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 3, 110-115 [in Ukrainian].

Portal z upravlinnia znanniamy «KNOWLEDGE PORTAL» pry Vseukrainskii asotsiatsii silskykh ta selyshchnykh rad [On Cooperation of Territorial Communities: The Law of Ukraine of June 17. 2014 № 1508-VII]. Retrieved from: http://www.kp.org.ua/ [in Ukrainian].

Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 17 cherv. 2014 № 1508-VII [On Cooperation of Territorial Communities: The Law of Ukraine of June 17. 2014 № 1508-VII]. Retrieved from: http: //zakon4.rada.gov.ua/laws [in Ukrainian].

Reiestr dohovoriv pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad [Register of treaties on cooperation of territorial communities]. Retrieved from: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/ [in Ukrainian].

Tolkovanova, V.Viu., Zhuravlia, T.V. (Eds.). (2016). Spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad (mizhmunitsypalne spivrobitnytstvo – MMS) [Cooperation of territorial communities (inter-municipal cooperation – MMC)]. Kyiv [in Ukrainian].

Spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad [Cooperation of territorial communities]. Retrieved from: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/spivrobitnytstvo/ [in Ukrainian].

Serohin, S.M., Sharov, Yu.P., Borodin, Ye.I., & Honcharuk, N.T. (2016). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad: innovatsiini pidkhody ta instrumenty [Management of strategic development of united territorial communities: innovative approaches and tools]. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Sharov, Yu.P. (2015). Potentsial ta instrumenty spivrobitnytstva spromozhnykh hromad v umovakh detsentralizatsii [Potential and tools of cooperation of capable communities in the conditions of decentralization]. Aspekty publichnoho upravlinnia, 3 (4), 102-110 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 289
Завантажень PDF: 550
Опубліковано
2019-08-02
Як цитувати
Ігнат, О., & Маматова, Т. (2019). Сучасний стан та перспективи розвитку управлінського інструментарію підтримки співробітництва територіальних громад в Україні. Аспекти публічного управління, 7(5), 12-21. https://doi.org/10.15421/151925
Розділ
Стаття