Reviewers

Внутрішні

Бородін Євген - д.іст.н., проф. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - e.i.borodin@vidr.dp.ua

Серьогіна Тетяна - к.н.держ.упр., доц. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - seregina.dridu@gmail.com

Сорокіна Наталія - к.н.держ.упр., доц. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - sorokina.dridu@gmail.com

Старушенко Галина - к.тех.н., доц. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - gs.gala.star@gmail.com

Липовська Наталья - д.н.держ. упр., проф. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України -  lna85775@gmail.com

Письменний Ігор -д.н.держ. упр., проф. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - acad@vidr.dp.ua

Маматова Тетяна - д.н.держ.упр. ,проф. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - tatyana.mamatova@gmail.com

Гайнутдінова Людмила - д .політ.н., доц. Російський державний педагогічний університет ім. А.І.Герцена, Росія - lgaynutdinova@list.ru

Колесников Костянтин - д.іст.н., проф., Університет митної справи та фінансів - kostiantyn.m.kolesnykov@gmail.com

Кузнєцовєнє Йоланта – д.ф.н., проф., Литовський університет наук про здоров'я, Литва - jolanta.kuznecoviene@vdu.lt

Сорокіна Людмила к. соц. н., доц., Дніпровський державний технічний університетsludmila1906@gmail.com

Зовнішні

Кривошеїн Виталій - заст. гл. редактора, д.політ.н., проф. Дніпровський національний університет ім. О. Гончара - 1-704@i.ua

Шевцов Сергій - заст. гл. редактора, д.філос.н., проф. Дніпровський національний університет ім. О. Гончара - ulysses1967@gmail.com

Третяк Олексій - д .політ.н., проф. Дніпровський національний університет ім. О. Гончара - alexsir25@ukr.net