Цілі та проблематика

Програмні цілі журналу "Аспекти публічного управління": публікація оригінальних статей з основних проблем державного управління.

Проблематика журналу: перебіг соціально-економічної трансформації в Україні, проблематика міждержавних конфліктів, вплив глобалізації та особливості геополітики у Східній Европі, досвід державного управління у країнах розвиненої демократії тощо.

Політика розділів журналу:

Теорія та історія публічного управління  (приймає рукописи, індексується, рецензується);

Механізми публічного управління  (приймає рукописи, індексується, рецензується);

Кадрова політика та публічна служба  (приймає рукописи, індексується, рецензується);

Регіональне та муніципальне управління  (приймає рукописи, індексується, рецензується).