Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного управління

Ключові слова: державно-управлінські рішення, публічне управління, громадська думка, функції, комунікативна складова, громадянське суспільство, комунікативна взаємодія

Анотація

Мета. Узагальнити концептуальні засади здійснення впливу громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного управління, відповідну термінологію й характерні ознаки громадської думки у процесах оптимізації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління.Актуальність. У статті розглянуто вплив громадської думки на процес прийняття державно-управлінських рішень як одну з найбільш актуальних проблем та умову ефективної взаємодії учасників політико-управлінського процесу. Наведено теоретичний аналіз дослідного поля з проблематики знань і практики здійснення впливу громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного управління.Результати. Проаналізовано сутність даного явища та відзначено основні характеристики громадської думки: визначається передусім подіями, які на неї впливають; відповідно, реакцією громадської думки на події виступає вимога дії; вплив на людей здійснюється насамперед через вплив на їхні інтереси; рівень довіри до керівництва визначає обсяг наданих йому повноважень; освіта та інформація сприяють здоровому глузду та поміркованій поведінці людей.Ідентифіковано шляхи підвищення ефективності комунікативної складової в системі публічного управління, основними з яких є: оптимізація системи постійного зв’язку між центрами ухвалення державно-управлінських рішень та інститутами громадянського суспільства; забезпечення ефективної публічної інформаційної політики; посилення практики публічної звітності органів публічної влади; підвищення дієвості структур громадянського суспільства. Розглянуто процес формування громадської думки шляхом реалізації механізмів комунікативної взаємодії у сфері публічного управління; встановлено, що громадська думка має свої структурно-операційні особливості.Висновки. Проаналізовано специфіку комунікативної взаємодії у сфері публічного управління. Особливістю комунікативної взаємодії є визначення її як системи послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур у межах окремих складових механізмів, пов’язаних між собою єдиною метою: отримання достовірних даних про досліджуване явище чи процес для їх подальшого використання задля підвищення ефективності комунікативного діалогу влади та інститутів громадянського суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Zahorskyi, V. S.,& Teleshun, S.O. (Eds.). (2011). Publichne vriaduvannia [Public Governance]. Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. (Vol. 8). In: Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 tomakh – Encyclopedia of Public Administration: in 8 vol. Yu. V. Kovbasiuk (Ed.). National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].

Kolosovska, I .I. (2012). Vplyv inform[atsiino-komunikatyvnykh tekhnolohii na formuvannia imidzhu instytutiv publichnoi vlady v masovii svidomosti [Influence of Information and Communication Technologies on the Formation of Image of Public Authorities in the Mass Consciousness]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of public administration, 30, 189 [in Ukrainian].

Kolosovska, I. I. (2016). Komunikatyvna skladova v konteksti modernizatsii upravlinskykh pidkhodiv i mekhanizmiv [Communicative Component in the Context of Modernization of Management Approaches and Mechanisms]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of public administration, 4 (49), 133–134 [in Ukrainian].

Korolko, V. H. (1997). Osnovy pablyk rileishnz [The Basics of Public Relations]. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kratkiy politicheskiy slovar [Brief Political Dictionary]. (1989). L. A. Onikov & N. V. Shishlin (Eds.). (p. 377). Moscow [in Russian].

Pavlenok, P. D. (2000). Kratkiy slovar po sotsiologii [Brief Dictionary of Sociology]. Moscow [in Russian].

Noelle-Neumann, E. (1996). Obschestvennoe mnenie. Otkrytie spirali molchaniya [The Spiral of Silence: Public Opinion]. Moscow: Progress ; Akademiya ; Ves mir, [in Russian].

Osovskyi, V. (1998). Problema identyfikatsii hromadskoi dumky [Problem of Identification of Public Opinion]. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh – Sociology: theory, methods, marketing, 1–2, 36–52 [in Ukrainian].

Panarin, I. N. (2003). Informatsionnaya voyna i vybory [Information War and Elections]. Moscow [in Russian].

Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Political Science Encyclopedic Dictionary]. (2004). Yu. S. Shemshuchenko, V. D. Babkin, V. P. Horbatenko (Eds.). Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Pocheptsov, H. (2006). Pablik rileishnz [Public Relations]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Romanenko, Ye. (2014). Komunikatyvna vzaiemodiia orhaniv derzhavnoi vlady ta hromadskosti: sutnist ta osoblyvosti nalahodzhennia [Communicative Interaction between Government Authorities and the Public: the Nature and Features of Debugging]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public Administration and Local Government, 2 (21), 199 [in Ukrainian].

Terenteva, I. V. (2006). Power and Public Opinion [Vlast y obshchestvennoe mnenye]. Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii “Sovremennoe rossiyskoe obschestvo: sostoyanie i perspektivy – Proceedings of the All-Russian Scientific Conference “Contemporary Russian Society: State and Prospects”. (Vol. 3, pp. 340). Kazan [in Russian].

Frolov, P. D. (2013). Hromadska dumka u sotsiolohichnomu ta sotsialno-psykholohichnomu vymirakh [Public Opinion in Sociological and Socio-Psychological Dimensions]. Psykholohichni nauky: problemy i zdobutky. Zbirnyk naukovykh statei – Collection of scientific papers: "Psychological sciences: problems and achievements". (Vol. 4, pp. 239–252). Kyiv: KyMU [in Ukrainian].

Chukut S.A. (1999). Sutnist i rol hromadskoi dumky v protsesakh derzhavotvorennia [The Essence and Role of Public Opinion in the Processes of State Formation]. Scientific and theoretical almanac Grani, 3 (5).

Yaroshenko, V. M. (2013). Rol i mistse hromadskoi dumky u protsesi stanovlennia instytutu demokratychnoi hromadskosti v Ukraini [The Role and Place of Public Opinion in the Process of Becoming an Institute of Democratic Public in Ukraine]. Naukovi pratsi. Politolohiia – Scientific works. Political science, 212 (200), 145–150 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 278
Завантажень PDF: 1062
Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Рачинська , О. (2020). Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного управління. Аспекти публічного управління, 8(2), 98-108. https://doi.org/10.15421/152024
Розділ
Стаття