Досвід стратегічного управління розвитком об`єднаних територіальних громад


  • I. A. Chykarenko Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • O. O. Chykarenko Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • А. S. Ushakova Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151865
Ключові слова: децентралізація, укрупнені громади, стратегія, стратегічне планування, проекти, комітет з управління реалізацією стратегії

Анотація

Виходячи з досвіду розробки та реалізації стратегій та проектів розвитку об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області, у яких автори публікації брали участь у якості експертів-консультантів, визначено фактори, які обумовлюють необхідність стратегічного планування місцевого розвитку в умовах децентралізації. Охарактеризовано роль та специфічні особливості процесу управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовано відповідні принципи управління реалізацією стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади, а також роль окремих процесів та функцій в управлінні реалізацією стратегії. Показано важливість багаторівневої системи персональної відповідальності за реалізацію стратегічних пріоритетів – від виконання кожного з проектів із відповідного портфелю проектів реалізації стратегічних пріоритетів, до відповідальності за виконання стратегії у цілому. З метою забезпечення ефективного управління реалізацію стратегії запропоновано формування окремого уповноваженого органу – Комітету з управління реалізацією стратегії (КУРС). Охарактеризовано функції КУРС в об’єднаних територіальних громадах, які дещо відрізняються за своїм змістом від функцій інших уповноважених на те органів (робочої групи, стратегічного комітету тощо), традиційно створюваних для управління реалізацією стратегії місцевого (регіонального) розвитку. Обґрунтовано необхідність моніторингу та корегування окремих параметрів стратегії (цілі, набір проектів, фінансування, терміни реалізації, виконавці, очікувані результати тощо) у випадку змін, наприклад, зовнішнього середовища, втрати актуальності визначених стратегічних чи операційних цілей (проектів) або, навпаки, набуття актуальності новими цілями (проектами) тощо. Охарактеризовано алгоритм внесення змін до підсумкового документу стратегії.

Посилання

1. Sharov, Yu.P., Chykarenko, I.A., & Bobrovska, O.Yu. et all. (2009). Munitsypalnyi menedzhment [Municipal management]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].
2. Serohin, S.M., Sharov, Yu.P., Borodin, Ye.I., & Honcharuk, N.T. et all. (2016). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad: innovatsiini pidkhody ta instrumenty [Management of Strategic Development of the United Territorial Communities: Innovative Approaches and Tools]. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].
3. Sharov, Yu.P. (2001). Stratehichne planuvannia v munitsypalnomu menedzhmenti: Kontseptualni aspekty [Strategic Planning in Municipal Management: Conceptual Aspects]. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].
4. Kalashnyk, I.V., & Sharov, Yu.P. (2017). Stratehiia rozvytku Tomakivskoi selyshchnoi obiednanoi terytorialnoi hromady na period 2017–2022 rr.: nauk.-prakt. rozrobka [Development Strategy of Tomakivsky Village Integrated Territorial Community for the Period 2017–2022: Science-Prakt. Development]. Tomakivka-Dnipro [in Ukrainian].
5. Ekzarkhov, D.I., Sharov, Yu.P. (2017). Stratehiia rozvytku Ilarionivskoi selyshchnoi obiednanoi terytorialnoi hromady na period 2017–2022 rr.: nauk.-prakt. rozrobka [Strategy for the development of the Ilarionivsky settlement integrated territorial community for the period 2017-2022: sciences-practice. Development]. Ilarionovo-Dnipro [in Ukrainian].
6. Vasylchenko, H., Parasiuk, I., & Yeremenko, N. (2015). Planuvannia rozvytku terytorialnykh hromad [Planning of development of territorial communities]. Kyiv, TOV «Pidpryiemstvo «VI EN EI» [in Ukrainian].
7. Stratehiia rozvytku Dnipropetrovskoi oblasti na period do 2020 roku [Strategy for the development of Dnipropetrovsk region up to 2020]. Retrieved from: https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/rozvitku-dnipropetrovskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku.pdf [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-11-29
Як цитувати цю статтю:
Chykarenko, I., Chykarenko, O., & UshakovaА. (2018). Досвід стратегічного управління розвитком об`єднаних територіальних громад. АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ, 6(10), 54-61. https://doi.org/10.15421/151865
Розділ
Статті