Досягнення та виклики реформування місцевого самоврядування в Україні

  • Юрій Борисенко Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7843-5475
Ключові слова: публічне управління, децентралізація, реформа місцевого самоврядування, територіальна громада, місцевий розвиток, регіональний розвиток, адміністративно-територіальний устрій

Анотація

Мета – вивчити здобутки другого етапу реформи децентралізації в Україні та актуальні виклики поточного етапу реформування місцевого самоврядування задля окреслення напрямів подальших наукових прикладних досліджень у галузі знань публічного управління і адміністрування. Актуальність. Вже перші тижні війни довели, що децентралізація – найважливіша із проведених в Україні реформ, життєдіяльність країни великою мірою підтримується саме завдяки самоорганізованості територіальних громад. Результати. У 2020-2021 роки відбувався другий етап децентралізації спрямований на завершення формування базового рівня місцевого самоврядування: укрупнено територіальні громади та райони; відбулися місцеві вибори на новій територіальній основі громад і районів; більшість повноважень, відповідного майнового та фінансового ресурсу з районного рівня передано на базовий рівень органам місцевого самоврядування укрупнених територіальних громад; усі бюджети місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських територіальних громад) були переведені на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. На новому етапі реформування очікується внесення змін до Конституції України та низки законів України, а також актуалізується потреба забезпечення успішності регіонального та місцевого розвитку в умовах трансформаційних змін адміністративно-територіального устрою за вимірами «громада – субрегіональний рівень (укрупнені райони) – регіон» через синхронізацію стратегій розвитку різних рівнів управління територіями. Висновки. Подальші наукові прикладні дослідження мають спрямовуватися на обґрунтування комплексу системних засобів забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку територій і громад в Україні, зокрема, в умовах війни і в поствоєнний період, а також розроблення та практичне впровадження комплексу методико-технологічного забезпечення результативної реалізації трансформаціних змін та забезпечення безупинного вдосконалення відповідних процесів діяльності органів публічного управління регіонального та місцевого рівня.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

About the formation and liquidation of districts. No. 807-IX. (2020, July 17). Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://cutt.ly/3PcLejC
About the State Budget of Ukraine for 2022. (2021). Draft Law. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72775
About the voluntary association of territorial communities. No. 157-VIII. (2015, February 5). Law of Ukraine. Retrieved from https://cutt.ly/LPcJ1Qo
AMU advocates for the preservation of the achievements of the local self-government reform and calls to prevent its curtailment. (2021, November 30). Association of Cities of Ukraine. Retrieved from https://cutt.ly/ZPcXONk.
Bordeniuk, V. (2015). Decentralization of state power and local self-government: concept, essence and forms (types). Law of Ukraine, 1, 21-25.
Borschevskyi, V., Matveev, E., Kuropas, I., & Nikita, O. (2022, April 29). Territorial communities under martial law: how to ensure effective governance in the context of post-war development priorities. Public space. Retrieved from https://www.prostir.ua/?news=terytorialni-hromady-v-umovah-vojennoho-stanu-yak-zabezpechyty-efektyvne-upravlinnya-v-konteksti-priorytetiv-povojennoho-rozvytku
Chikarenko, I. A., & Mamatova, T. V. (2022). Ensuring stability, revitalization and development of territories and communities in Ukraine: initiation of scientific research. International Economic Relations. Sustainable development of Ukraine in the conditions of globalization and European economic integration: problems, prospects, effectiveness. PHOENIX-2022: materials of the international science and practice. conference, Kharkiv, May 31, 2022 (pp. 141-143). Kharkiv: NTU "Kharkiv Polytechnic Institute".
Decentralization provides opportunities: officer. site national project (2022). Retrieved from http://decntralization.gov.ua/
Harnets, O., Honcharuk, O., Dmytruk, N., & Tkachuk, A. (2013). Decentralization in Ukraine: a sociological perspective / Swiss-Ukrainian. the project "Support of decentralization in Ukraine - DESPRO". Kyiv: "Sofia" LLC.
Kolodiy, O. M. (2020). Decentralization model of democratic governance in the conditions of globalization. (Autoref. Diss.). Kyiv.
Kovalenko, G. O., Dyachenko, M. I., & Chukina, I. V. (2018). Review of reforms of local self-government and territorial organization of power in Ukraine. Public administration: improvement and development, 5. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/35.pdf
Kovbasiuk, Yu. V. (Ed.). (2014). Local self-government in Ukraine: current state and main directions of modernization. (Scientific supplement). Kyiv: NADU.
Lelechenko, A. P. (2006). Decentralization in the system of public administration in Ukraine: theoretical and methodological analysis. (Dissertation). Kyiv.
Lelechenko, A. P., Vasylieva, O. I., Kuybida, V. S., & Tkachuk, A. F. (2017). Local self-government in conditions of decentralization of powers. (Learning manual). Kyiv: NADU.
Malinovskyi, V. Ya. (2010). Territorial organization of Ukrainian authorities: conceptual principles of transformation. (Monograph). Lutsk: SPD Hadyak Zh.
Manuilova, K. V. (2018). The concept of decentralization of public power in the political and administrative tradition of Ukraine. (Dissertation).
Matvienko, A. (2008). Local self-government as a key object of power decentralization. Journal of the Verkhovna Rada of Ukraine "Veche", 10. Retrieved from http://veche.kiev.ua/journal/959/
Monitoring of the reform of local self-government and territorial organization of power. (2020, January 10). Retrieved from https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf
Monitoring of the reform of local self-government and territorial organization of power. (2020, September 10). Retrieved from https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/Monitoring__10.09.2020.pdf
Monitoring of the reform of local self-government and territorial organization of power. (2022, January 10). Retrieved from https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/800/10.01.2022.pdf
Negoda, V. A. (2021). Mechanisms for ensuring local development in the context of the implementation of the decentralization reform in Ukraine. (Dissertation). Kyiv: NADU.
On ensuring the viability of territorial communities. (2022, April 5). Verkhovna Rada of Ukraine, Information Department. Retrieved from http://www.golos.com.ua/article/358271.
On the approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine. No. 333 (2014, April 1). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from https://cutt.ly/jPcJrRQ
On the approval of the State Strategy of Regional Development for the period until 2020. No. 385. (2014, August 6). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from https://cutt.ly/6PcJb8p
Plyusch, R. M. (2016). Local self-government in the conditions of decentralization of power in Ukraine. (Col. monograph). Kyiv: Ridna mova.
Ponomaryov, V. V. (2021). World practices of power decentralization: a comparative analysis. (Dissertation). Odesa: ORIDU NADU.
Protection of the interests of territorial communities in the project of the State Budget of Ukraine for 2022 (analytical review). (2021). National Institute of Strategic Studies. Retrieved from https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-10/terytorialni-gromady.pdf
Prypolova, L. (2013). European experience of introducing the nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) and prospects for Ukraine. Journal of the Verkhovna Rada of Ukraine "Veche", 12. Retrieved from https://veche.kiev.ua/journal/3722/
Remenyak, O. V. (2019). Decentralization of public power in legal theory and state-making practice. (Autoref. Diss.). Lviv.
Romanyuk, S. A. (2018). Decentralization: theory and practice of application. (Monograph). Kyiv: NADU.
Sachko, M. V. (2021). Theoretical and methodological principles of functioning of state authorities in conditions of decentralization. (Autoref. Diss.). Dnipro
Savchyn, M. V. (Ed.). (2015). Implementation of decentralization of public power in Ukraine: national and international aspects. (Monograph). Uzhhorod: Timpani.
Seryogin, S. M. (Ed.), & Chikarenko, I. A. (2019). Decentralization of power in Ukraine: evaluation of the results of the formation and development of self-sufficient communities. (Monograph). Dnipro: DRIDU NADU.
Seryogin, S. M. (Ed.), & Sharov, Y. P. (Ed.). (2016). Management of strategic development of united territorial communities: innovative approaches and tools. (Monograph). Dnipro: DRIDU NADU.
Tarasevich, V. M. (2017). A quarter of a century of Ukraine's independence: current contexts and imperatives of socio-economic reforms. Economy of Ukraine, 8, 14-28. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_8_3
Tkachuk, A., & Tretyak, Yu. (2021). How to stay on course for the development and cohesion of the country? Retrieved from https://zn.ua/ukr/internal/jak-vtrimati-kurs-na-rozvitok-ta-zhurtovanist-krajini.html
Treshchev, M. M. (2019). Management of resource provision of local budgets in conditions of decentralization of power in Ukraine. (Autoref. Diss.). Dnipro
Udod, E. G. (2020). Formation of a regional system of support for local development projects. (Autoref. Diss.). Dnipro: DRIDU.
Vorona, P. V. (Ed.). (2016). Local government in the countries of the post-Soviet space. (Monograph). Poltava: PP Shevchenko.
Zagurska-Antonyuk, V. F. (2019). Modern trends of decentralization of state power and their implementation in Ukraine. Public administration: improvement and development, 2. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1391
Zhalilo, J. (2022, March 12). Self-organized communities reliably hold the rear. Economic truth. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/12/683841/
Zhalilo, Ya. A. (Ed.). (2019). Decentralization of power: the medium-term agenda. (Analyt. Add.). Kyiv: National. University strategist research
Zhalilo, Ya. A. (Ed.). (2020). Decentralization and formation of regional development policy in Ukraine. (Scientific supplement). Kyiv: NISD. Retrieved from https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/decentralizatsiya-i-formuvannya-polityky-regionalnogo-rozvytku-v-ukraini_0.pdf

Переглядів анотації: 42
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Борисенко, Ю. (2022). Досягнення та виклики реформування місцевого самоврядування в Україні. Аспекти публічного управління, 10(3), 42-50. https://doi.org/10.15421/152218
Розділ
Стаття