Формування системи інформаційної безпеки у сфері зберігання та розподілу продовольчих та енергетичних ресурсів

Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційно-комунікаційні технології, продовольча безпека, енергетична безпека, система, критична інфраструктура методи

Анотація

Статтю присвячено пошуку шляхів формування реально діючої системи інформаційної безпеки у сфері зберігання та розподілу продовольчих та енергетичних ресурсів України, яка б відповідала на зовнішні та внутрішні виклики, ризики, загрози та небезпеки, які постають кожен день перед нашою країною. З’ясовано, що проблема наукового пошуку комплексу заходів, засобів і методів удосконалення системи інформаційної безпеки та підвищення управлінського потенціалу у цій сфері є важливим елементом для виживання та ефективного функціонування усього продовольчо-енергетичного комплексу країни у воєнний та поствоєнний час. Визначено взаємодію розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у продовольчій та енергетичній сфері з національною безпекою країни. Систематизовані загрози інформаційній безпеці у продовольчому та енергетичному секторі. Розроблено комплексну систему інформаційної безпеки у сфері зберігання та розподілу продовольчих та енергетичних ресурсів. Уточнені суб’єкти та об’єкти розробленої системи інформаційної безпеки, а також цілі та пріоритети її ефективного функціонування. Визначені основні компоненти системи, які включають в себе нормативно правові аспекти, організаційно-технологічні заходи, техніко-економічні прояви та соціальні можливості. Доведено, що вихід із розробленої системи характеризується, з одного боку, впровадженням методів ефективних методів і технологій захисту інформації, які є «охоронцями» кіберпростору продовольчого, енергетичного та інших секторів нашої країни, а з іншого – конкретними техніко-технологічні особливостями сектору, де вони застосовуються. Зроблено висновок, що контроль за функціонуванням розробленої системи та внесення необхідних удосконалень у відповідь на виклики, загрози, ризики та небезпеки, які існують у сучасному глобальному інформаційному просторі України, повинен здійснюватися на принципах системності, комплексності та зворотного зв’язку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Abomhara, M., & Koien, G. (2015). Cyber Security and the Internet Of Things: Vulnerabilities, Threats, Intruders and Attacks. Journal of Cyber Security, 4, 65-88.
Avanesova, N., Mordovcev, O., & Serghijenko, Ju. (2020). Theoretical and Methodological Foundations of Identification and Interrelation of the Influence of Destabilizing Factors on the Economic Security of an Industrial Enterprise. Biznes Inform, 9, 20-28. Retrieved from https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-20-28
Babych, M. M. (2018). Formation of Food Security System: Theory, Methodology, Practice. (Monograph). Mykolaiv: MNAU.
Baker, J. (2014). Process, Practice and Principle: Teaching National Security Law and the Knowledge that Matters Most. The Georgetown Journal of Legal Ethics, 27, 163-189.
Markevych, K., & Omeljchenko, V. (2016). Global Energy Trends through the Prism of National Interests of Ukraine: Analytical Report. Kyjiv: Zapovit.
Marutjan, R. (2020). Mechanisms of Intellectual Support of the National Security Policy of Ukraine: Content and Structure. Web of Scholar : international academy journal, 1(43), 26-31.
Nashynecj-Naumova, A. (2017). Information Security: Issues of Legal Regulation. Kyjiv: Vydavnychyj dim «Gheljvetyka».
Scholl, E., & Westphal, K. (2017). European Energy Security Reimagined. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politic.
Sokol, K. (2015). Assessing the Scale and Readiness of Companies to Enter the World Market of Informational Technologies. Journal L'Association 1901 “SEPIKE”, 9, 182-186.
Vitko, A. (2016). Sphere of Ensuring Energy Security of the State as an Object of Public Administration. Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho universytetu vnutrishnikh sprav, 3(66), 144-152.

Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Мордовцев, О., Аванесова, Н., & Любушин, Р. (2022). Формування системи інформаційної безпеки у сфері зберігання та розподілу продовольчих та енергетичних ресурсів. Аспекти публічного управління, 10(3), 21-30. https://doi.org/10.15421/152216
Розділ
Стаття