Публічна служба в умовах цифрової трансформації: завдання, функції та вектори розвитку

  • Сергій Серьогін Український державний університет науки і технологій (Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4020-4871
Ключові слова: теорія державного управління, державне управління, публічна служба, публічні службовці, інститут, функція, держава, цифровізація, цифрова трансформація

Анотація

Розглядаються теоретичні інтерпретації мети, завдань та функцій публічної служби, визначаються контури наукової полеміки щодо поняття «публічна служба», підкреслюються особливості зміни векторів розвитку державної служби в умовах цифрової трансформації. Формування високопрофесійного кадрового складу державної служби і служби в органах місцевого самоврядування є одним із найбільш пріоритетних напрямів сучасної кадрової політики держави. Ключова проблема демократизації державної влади висуває на порядок денний спроможність та вміння державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування налагодити широкомасштабний діалог у системі «держава – громадянин». Звідси – стратегічне значення державної кадрової політики у формуванні професійного кадрового складу органів публічної влади, здатного ефективно працювати в умовах цифрової трансформації економіки, формування правової демократичної держави та розбудови громадянського суспільства. Метою статті є визначення завдань і функцій державної служби в умовах цифрових перетворень всієї системи публічного управління в Україні. Наголошується на стратегічному значенні державної кадрової політики у формуванні професійного кадрового складу органів публічної влади. Робиться висновок про те, що в умовах  цифровізації публічна служба є політичним, організаційно-управлінським та соціальним інститутом держави, який забезпечує комплекс відносин між громадянами та їх спільнотами та державою, використовуючи при цьому владні ресурси. Визначаються основні аспекти актуальності проблем держави і влади, принципів, форм, механізмів і засобів діяльності державного апарату та державної служби у цифровому суспільстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

About civil service. №3723-XII. (1993, December 16). Law of Ukraine. Known Verkhovna Rada of Ukraine. 1993. No. 52. Art. 490.
About civil service. №4050-VI. (2011, November 17). Law of Ukraine. Known Verkhovna Rada of Ukraine. 2012. No. 26. Art. 273.
Brewer, G. D. (1973). Politicians, Bureaucrats, and the Consultant. N.Y.: Basic Books.
Honcharuk, N. T., & Artemenko, N. F. (2013). Personnel motivation in the sphere of civil service of Ukraine: problems and prospects. Aspects of public administration, 1(2), 48-54. https://doi.org/10.15421/151326
Honcharuk, N., & Pyrogova, Yu. (2020). Priority directions for improvement of human resources management in the sphere of public service of Ukraine. Aspects of public administration, 8(6), 37-48. https://doi.org/10.15421/1520104
Hrinivetska, N. M. (1999). Public service as a social institution: problems of conceptual analysis. K.: FADA, LTD.
Karpenko, O. V. (Ed). (2020). Digital governance. (Monograph). Kyiv: IDEA PRINT.
Kvitka, S. (2021). Digital transformation in the context of M. Kondratiev's "Long Waves" concept. Aspects of Public Administration, 9(SI (1), 24-28. https://doi.org/10.15421/152155
Kvitka, S., Novichenko, N., Husarevich, N., Piscokha, N., Bardakh, O., & Demoshenko, G. (2020). Promising directions of digital transformation of public administration. Aspects of public administration, 8(4), 129-146. https://doi.org/10.15421/152087
Lipovska, N. A. (2013). Professional identity of civil servants as a scientific problem. Aspects of public administration, 1(2), 55-61. https://doi.org/10.15421/151327
Lipovska, N. A. (2014). Interpretation of the concept of "public service" from the standpoint of the organizational approach. Aspects of public administration, 2(7), 58-66. https://doi.org/10.15421/151444
Obolenskyi, O. Yu. (2006). Public service. K.: KNEU.
Ozirska, S. M. (1999). Civil service systems of European countries: Great Britain, Russian Federation, Ukraine, French Republic. (Scientific analytical research). K.: Publication of the Ukrainian Academy of Sciences.
Seryogin, S. M., & Pysmennyi, I. V. (2015). Restoring trust in public authorities as a condition for the success of reforms in Ukraine. Aspects of public administration, 3(4), 62-66. https://doi.org/10.15421/151534
Seryogin, S., Pysmennyi, I., & Lypovska, N. (2020). Transformation of the public service of Ukraine into an institution of social interaction in the conditions of the global world crisis. Aspects of public administration, 8(3), 92-109. https://doi.org/10.15421/152073
Shpektorenko, I. (2019). Heuristic possibilities of the block approach in forming the structure of the managerial activity of a public servant. Aspects of public administration, 7(11), 38-48. https://doi.org/10.15421/151954
Weber, M. (1994). Favorites. The image of society M.: Lawyer.

Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Серьогін, С. (2022). Публічна служба в умовах цифрової трансформації: завдання, функції та вектори розвитку. Аспекти публічного управління, 10(3), 11-20. https://doi.org/10.15421/152215
Розділ
Стаття