Публічне управління захистом національних цінностей в Україні: виклики та загрози

  • Станіслав Ларін Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-8544-7714
Ключові слова: публічне управління, суверенітет, цілісність, соборність, соціальна справедливiсть, патрiотизм, терпимiсть, духовність

Анотація

Метою статті є аналіз особливостей публічного управління захистом національних цінностей в умовах глобалізаційних викликів та трансформаційних змін, які розглядаються шляхом теоретичного аналізу суб’єктів, тенденцій та інноваційних підходів до ефективного публічного врядування. Суб’єкти публічного управління спроможні продемонструвати ефективне публічне врядування на основі об’єднання трьох компонентів  – людини, суспільства, держави, – враховуючи iнтереси кожного на синергетичному рівні  Автором здійснено аналіз чинного законодавста в України, що дозволяє дійти висновку про спрямованість управлінських впливів суб’єктів публічного управління захистом національних цінностей на конституційні права і свободи людини й громадянина; духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності суспільства; конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканість; інформаційне і навколишнє природне середовище; природні ресурси. Визначено інститути громадянського суспільства, державні самоврядні суб’єкти, що виконують функції публічного управління захистом національних цінностей в умовах глобалізаційних викликів та трансформаційних змін. В роботі доведено, що головним суб’єктом публічного управління захистом національних цінностей є людина. Розкрито, що особливості публічного управління захистом національних цінностей в умовах глобалізаційних викликів та трансформаційних змін виражені через  зміну структури, функцій розширення суб’єктів публічно-управлінської діяльності, які є об’єднуються на синергетичному рівні в трикомпонентну модель на засадах  людиноцентричності, суспільноцетричності та державцентричності. Проведене емпіричне дослідження загроз ствердженню національних цінностей в Україні сприяло доведенню, що інститути громадянського суспільства спільно з державними самоврядними суб’єктами спроможні виконувати функції публічного управління захистом національних цінностей в умовах глобалізаційних викликів та трансформаційних змін. Це підтверджено практикою публічно-управлінської діяльності під час воєнних дій в Україні: Збройні Сили України, державно-військові адміністрації та волонтерський рух на синергетичному рівні наближають перемогу України над загарбником.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Baev, P. (2001) The Russian Armed Forces: Failed Reform Attempts and Creeping Regionalization. The Journal of Communist Studies and Transition Politics. March. Vol. 17. № 1. pp. 23–43.
Boryshevskyi, M. Y. (1988) Natsionalni tsinnosti u strukturi hromadianskoi svidomosti ta samosvidomosti osobystosti [National values in the structure of civic awareness and identity]. Tsinnisni oriientatsii u hromadianskomu stanovlenni osobystosti: nauk.-metod. zb. Drohobych: Vidrodzhennia. pp. 11−14.
Falk, Richard. Toward the revival of principled politics in America. American Tikkun. September 1, 2004. Retrieved from: http://www.tikkunamerica.org/
Honcharenko, O. M., Lycytsyn, E. M., & Vahapov, V. B. (2002) Poniattia natsionalnoi bezpeky v kontekcti natsionalnykh intereciv Ukrainy [The concept of national security in the context of Ukraine's national interests]. Nauka i oborona. no 1. pp. 18–24.
Horbulin, V. P., & Kachynckii. A. B. (2005) Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy v akciolohichnomu vymiri: vid “cucpilctva ryzyku” do hromadianckoho cucpilctva [Ukraine's national security strategy in the axiological dimension: from "risk society" to civil society]. Ctratehichna panorama. no. 2. pp. 13–27.
Larin, S. V. (2015) Teoretychni aspekty doslidzhennia katehorii “natsionalna tsinnist” yak skladovoi systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky. [Theoretical aspects of the study of the category "national value" as a component of the national security system] Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia : Scientific proceedings of ORIDU. (ed. Izha M.M.). Vol. 4(64). Odesa : ORIDU NADU. pp. 26–31.
Larin, S. V. (2016) Kontseptualni pidkhody doslidzhennia formuvannia ta zakhystu natsionalnykh tsinnostei u sferi natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Conceptual approaches to the study of the formation and protection of national values in the sphere of national security of Ukraine]. Derzhavne budivnytstvo. KharRI NADU (electronic journal), no 1. Retrieved from : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/1/09.pdf (accessed 07 July 2022),
Latham, S. R. (2002) National values, institutions, and health policies: what do they imply for [Canadian] Medicare reform? Canadian-American Public Policy. November 1, 2002. Retrieved from: https://qspace.library.queensu.ca /bitstream/handle/1974/6884/discussion_paper_5_e.pdf?sequence=36&isAllowed=y. (accessed 07 July 2022)
Lebid, I. V. (2000) Natsionalni tsinnosti i suchasna filosofiia osvity [National values and modern philosophy of education]. Filosofiia osvity XXI stolittia: problemy i perspektyvy: metodol. seminar, (Ukraine, Kyiv, November 22, 2000). : Zb. nauk. pr. (ed. Andrushchenko V.). K. : Znannia. Vol. 3. pp. 184–188.
Lypynckyi, V. (1995) Lysty do brativ-khliborobiv. Pro ideiu i orhanizatsiiu ukrainckoho monarkhizmu [Letters to the bread-making brothers. About the idea and organization of Ukrainian monarchism] (ed. Ya. Pelenckyi). K. : Kyiv-Filadelfiia. 470 p.
National Institute for Strategic Studies. Dyrektor NISS Rostyslav Pavlenko proviv publichnu lektsiiu dlia zhurnalistiv u dyskusiinomu media-maidanchyku “Nash Format”. National Institute for Strategic Studies. (November 13 2018). Retrieved from : http://www.niss.gov.ua/articles/3183/. (accessed 07 July 2022).
Petrovskyi, P. M. (2015) Metodolohiia naukovoho doslidzhennia v haluzi derzhavnoho upravlinnia [The social institution of ownership and the Ukrainian state-building process]: navch. posib. Lviv : LRIDU NADU, 2015. 281 p.
Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 roku № 2469-VIII[Law of Ukraine on the National Security of Ukraine from June 21 2018, № 2469-VIII].(2018, June 21). Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy "Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy" vid 14 veresnia 2020 № 392/2020. [Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine from September 14, 2020: Decree of the President On Ukraine's National Security Strategy from September 14 2020, №392/2020] (2020, September 14). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 392/2020#Text
Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku «Pro staratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy» Ukaz Prezydenta vid 25 travnia 2021 roku № 121/2021. [Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine from March 25 2021: Decree of the President On Ukraine's Military Security Strategy from May 25 2021, №121/2021] №121/2021 (2021, May 25).Retrieved from : https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661
Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku «Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy» [Decree of the President On Ukraine's Military Security Strategy from March 25 2021, №21/2021] №21/2021 (2021, March 25). Retrieved from : https://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-strategiyu-voyennoyi-bezpeki-ukrayini-67361
Surmin Yu. P., Bakumenko V. D., & Mykhnenko A. M. (2010) Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopaedic Dictionary of Public Administration]. (eds. Kovbasiuk Yu. V., Troshchynskii V. P., Surmin Yu. P.). K. : NADU.
Surmin, Yu. (2003) Tsinnisni protsesy postradianskoho suspilstva: metodolohichnyi aspekt. [Value processes of post-Soviet society: methodological aspect] Scientific proceedings. K. : NADU. Vol. 1. pp. 87–98
Sytnyk H. P., & Larin S. V. (2017) Problemni pytannia formuvannia ta zakhystu natsionalnykh tsinnostei Ukrainy: teoretychnyi aspekt [Problems of establishing and protecting Ukraine's national values: a theoretical perspective]. Pravo ta derzhavne upravlinnia : zb. nauk. prats. Vol. 3 (28). Zaporizhzhia : KPU. pp. 21–27.
Sytnyk, H. P. (2004) Natsionalni tsinnosti yak osnova prohresyvnoho rozvytku osobystosti, suspilstva i derzhavy. [National values as the basis of progressive development of the individual, society and the state] Visnyk NADU. no. 2. pp. 369–374.
Vyshnevskyi, O. (2010) Ukrainskyi vykhovnyi ideal i natsionalnyi kharakter (vytoky, deformatsii, i suchasni vyklyky) [The Ukrainian educational ideal and national character (origins, deformations and current challenges)] : navch. posib. Drohobych : Vydavets Sviatoslav Surma.

Переглядів анотації: 23
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2022-05-18
Як цитувати
Ларін, С. (2022). Публічне управління захистом національних цінностей в Україні: виклики та загрози . Аспекти публічного управління, 10(2), 41-50. https://doi.org/10.15421/152211
Розділ
Стаття