Цифрові методи і моделі оптимізації публічно-управлінських рішень: узагальнення моделі логістичних витрат Харріса – Уілсона

Ключові слова: логістика, логістичні витрати, управління запасами, модель Харріса – Уілсона, цифрова оптимізаційна модель, змінні організаційні витрати, змінні витрати на зберігання запасу товару

Анотація

Оптимізація витрат органів публічного управління залишається однією з актуальних проблем сучасного розвитку української держави та місцевого самоврядування. Логістика вивчає організацію, планування, контроль і регулювання руху матеріальних та супутніх їм інформаційних потоків у просторі та часі від їх початкового ресурсу до кінцевого споживача з метою зниження сукупних витрат. Логістична система являє собою комплекс елементів, які перебувають у певних відносинах і зв’язках між собою й утворюють певну цілісність, орієнтовану на управління потоками. Завданням логістичної системи є забезпечення поставок необхідних товарів та послуг у потрібний час, потрібне місце, необхідної якості та в необхідній кількості тим споживачам, яким ці товари необхідні, за умови мінімізації загальних витрат.  Метою даного дослідження є визначення можливостей використання моделі оптимізації логістичних витрат в роботі органів публічного управління. На основі моделі управління запасами Харріса – Уілсона розроблено узагальнену модель розрахунку оптимального розміру замовлення зі змінними організаційними витратами і витратами на зберігання запасу товару, де критерієм оптимальності є мінімізація сукупних витрат підприємства.   Побудовано цифрову модель оптимізації логістичних витрат та надано алгоритм її практичного використання із застосуванням математичного редактора Maple 18.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Arkhipov, S. (2012). A modification of the Harris-Wilson inventory management model. Economist, 1, 59–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_1_15.
Cherep, A. G. (2007). Management of inventory models at the enterprise. Business-Inform, 1-2, 68–72.
Cherep, O. G. (2010). Improvement of cost optimization for storage of material and technical stocks at enterprises. Formation of market relations in Ukraine, 6 (109), 163–166.
Cherep, O. G. (2010). Improvement of logistics system management. Formation of market relations in Ukraine, 3 (106), 27–30.
Chornorot, Ya. O. (2015). Building a basic inventory management model using the theory of complex numbers. Science Herald of the Kherson State. Univ., 11, 164–166.
Danko, T. V., & Belomytseva A. A. (2011). Modern approaches to the use of logistic models in the diagnosis of the distribution channel. Bulletin of the National technical KhPI University. Thematic issue, 38, 19–24.
Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once. The magazine of management, 10(2), 135–136, 152.
Havruk, V. A. (2012). Analysis of inventory management systems. Bulletin of NTU, 26, 313–324.
Lambert, D. M., Stock J. R., & Ellram L. M. (1998). Fundamentals of Logistics Management. Boston : McGraw-Hill, 611 p.
Larina, R. R. (2004). Regional logistics systems (formation, management and development strategy): monograph. Donetsk: "VYK". 372 p.
Larina, R. R. (2005). Theoretical and methodological foundations of the formation of regional logistics systems: dissertation... Dr. Econ. Sciences: 08.10.01 / Larina R. R. Donetsk. 490 p.
Perebijnis, V. I., & Drobotya Ya. A. (2012). Logistics management of stocks at enterprises: monograph. Poltava: PUET. 279 p.
Riznyk, V. V. (2015). Theoretical aspects of enterprise inventory management. Economic Bulletin of the University, 24 (1), 50–56.
Sanko Ya. V., & Grigorova D. V. (2011). Regarding the formation of the cost part of the logistics system when determining the price policy of the enterprise. Scientific and technical collection, 101, 311–316.
Wilson, R. H. (1934). A scientific routine for stock control. Harvard Business Review, 13(1), 116–128.

Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2022-05-18
Як цитувати
Старушенко, Г. (2022). Цифрові методи і моделі оптимізації публічно-управлінських рішень: узагальнення моделі логістичних витрат Харріса – Уілсона. Аспекти публічного управління, 10(2), 5-15. https://doi.org/10.15421/152207
Розділ
Стаття