Цифрові компетентності громадян та публічних службовців: рамки взаємозв’язку

  • Надія Новіченко Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2958-3508
Ключові слова: цифрові компетентності, публічні службовці, структура цифрових компетентностей, цифрова трансформація публічного управління

Анотація

Цифрова трансформація публічного управління, як взагалі і трансформація всіх сфер життєдіяльності суспільства та економіки, спричиняє базові зміни і в підготовці і підвищенні кваліфікації публічних службовців, створює необхідність опанування ними нових компетентностей, знань і навичок. Загальним трендом розвитку публічного управління є перехід від електронного урядування до цифрового врядування Цифрові компетентності поступово стають одними з ключових у житті людей у 21 столітті. Із цифровою трансформацією публічного управління висуваються й нові вимоги до цифрових компетентностей публічних службовців. Мета дослідження полягає у встановленні основних рамок взаємозв’язку між розвитком цифрових компетентностей громадян і цифрових компетентностей публічних  службовців. Проаналізовано нормативно-правову базу розвитку цифрових компетентностей в Україні. Розглянуто Європейські підходи до цифрового розвитку людей у 21 столітті та навчання протягом усього життя. Встановлено, що цифрове середовище, яке у все більшій мірі розповсюджується в Україні, створює додаткові вимоги до діяльності органів публічного управління і відповідно до публічних службовців. У висновку відзначено активізацію в Україні руху у напрямку розвитку цифрових компетентностей громадян. Запровадження правової бази, адаптація європейських рамок, розробка власних програм цифрової освіти створюють в Україні підґрунтя для успішного цифрового розвитку як країни в цілому, так і її територій. Між тим в багатьох документах, що визначають цифровий розвиток, неприроднім чином поряд використовуються терміни інформаційно-комунікаційні та цифрові. На наш погляд, все ж потрібно усвідомлювати що цифрова трансформація пов’язана із подальшим прогресом технологій від інформаційно-комунікаційних до цифрових.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

About some issues of state standards of complete general secondary education. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 30, 2020, No. 898. Official Gazette of Ukraine, 2020, No. 81, Art. 2615.
ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning (2018). Retrieved from: https://ec.europa.eu/education /sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.
Description of the framework of digital competence for citizens of Ukraine. The digital.gov.ua: website. (2021). Retrieved from https://thedigital.gov.ua/storage/ uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompeten tnosti-dlya-gromadyan/ОР%20ЦК.pdf
Digital Agenda for Europe (2010) . Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Brussels, 19.5.2010, COM(2010)245 final. Retrieved from http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC02 45R(01)&from
Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth -Retrieved from https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20 BARROSO% 20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
Kvitka, S. (2021). Digital Transformation in the Context of the Concept of «Long Waves» M. Kondratiev. Public Administration Aspects, 9(SI,1), 24-28. https://doi.org/10.15421/152155
Kvitka, S., Novichenko, N., & BardakhО. (2021). Artificial Intelligence in Municipal Administration: Vectors of Development. Public Administration Aspects, 9(4), 85-94. https://doi.org/10.15421/152140
Kvitka, S., Starushenko, G., Koval, V., Deforzh, H., & Prokopenko, O. (2019) Marketing of Ukrainian higher educational institutions representation based on modeling of Webometrics Ranking. Marketing and Management of Innovations. 3, 60-72. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-05
On the approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and the approval of the plan of measures for its implementation. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 17, 2018, No. 67. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text
On the approval of the Concept of the development of digital competences and the approval of the plan of measures for its implementation. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 3, 2021, No. 167 Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 167-2021-р/print
On the approval of the State Regional Development Strategy for 2021-2027. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 5, 2020, No. 695. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text

Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Новіченко, Н. (2021). Цифрові компетентності громадян та публічних службовців: рамки взаємозв’язку. Аспекти публічного управління, 9(6), 33-38. https://doi.org/10.15421/152167
Розділ
Стаття