Взаємодія органів місцевого самоврядування та бізнесу: цифрова трансформація та неокорпоративізм

  • Олександр Бардах Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка» (Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2961-2257
Ключові слова: цифрова трансформація, неокорпоративізм, місцеве самоврядування, взаємодія публічної влади та бізнесу, цифровізація муніципального управління

Анотація

Цифрова економіка і цифрове врядування, які активно розвиваються в Україні, потребують налагодження шляхів на механізмів взаємодії органів публічної влади та бізнесу. Метою дослідження є визначення новітніх аспектів взаємодії органів місцевого самоврядування з бізнесом в умовах формування цифрової економіки та цифрового суспільства на основі концепції неокорпоративізму. Методологією дослідження є структурно-функціональний аналіз можливостей поєднання основних положень концепції неокорпоративізму зі змінами у взаємодії публічної влади та бізнесу в умовах цифрової трансформації суспільства. За результатами встановлено, що сучасна політика цифровізації в Україні не в повній мірі враховує можливості використання цифрових технологій для підвищення результативності роботи органів місцевого самоврядування. В умовах глобальної цифрової трансформації, вплив світової̈ спільноти на процес ліберальних перетворень в Україні, з одного боку, та розширення участі транснаціонального бізнесу в економіці та фінансах, з іншого, поставили перед владою завдання вироблення та проведення цифрової економічної політики і насамперед визначення адекватних правил гри на соціально-економічному полі країни. Це, зокрема, стало додатковим фактором реального впровадження в Україні муніципальної̈ реформи з урахуванням принципу субсидіарності, то б то розширення організаційної та фінансово-матеріальної спроможності громад. У висновку зазначається, що у зв’язку з цифровізацією економіки та суспільства, виникла необхідність формування сукупності нових партнерських відносин та інститутів, які б функціонували на основі цифрових технологій та протоколів. Ця проблема тісно пов’язана з некорпоративними механізмами самоорганізації суспільства, які засновані на неформальних структурах, процесах, соціальних мережах, які стирають межі між приватним і публічним. При цьому не може бути проігнорованим той факт, що соціальне управління є колективною дією, спрямованою на просування колективних цілей. Тож налаштування цих цифрових комунікацій за межами публічного управління та структур великого бізнесу повинно дати доступ до участі в управлінні більш широким групам інтересів, які потенційно несуть в собі демократичний потенціал і більш яскраво проявляють себе на рівні міст, сіл та селищ. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Benefits of Digital Transformation for Local Government. (2020). Retrieved fromhttps://www.govpilot.com/blog/benefits-of-digital-transformation-for-local-governments).
Deputies of the VIII convocation of the Dnipro City Council Retrieved from: https://dniprorada.gov.ua/uk/persons/category/deputati-viii-sklikannya/
Karpenko, O. (ed). (2020) Digital governance: monograph. Kyiv: IDEA PRINT
Kravchenko V. V. (2014). Problems of legislative consolidation of local self-government competence in the context of local self-government reform in Ukraine. Public administration aspects . 2(11-12).13 - 21.
Kvitka S. A. (2017). State management of the formation of partnership relations between the government and business in conditions of social transformations: monograph. Dnipro: "Grani".
Kvitka S. A. (2015) The principle of subsidiarity and processes of decentralization in Ukraine. Public administration aspects. 3(4), 28-35. https://doi.org/10.15421/ 151530
Kvitka, S. A. (2013). Partnership of power and business: European approaches and concepts. Public administration aspects. 1(1), 10-14. https://doi.org/10.15421/151302
Kvitka, S. (2020). Digital transformations as a modern trend of the periodic cycle of social development. Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. SI. 131–134. http://doi.org/10.36.030/2664-3618-2020-si-131-134
Kvitka, S. (2018). State management of the interaction of government and business: European experience for Ukraine. Public administration aspects. 6(4) 48-54. https://doi.org/10.15421/15201823
Kvitka, S., Novichenko, N., Husarevich, N., Piscokha, N., Bardakh, O., & Demoshenko, G. (2020). Promising directions of digital transformation of public administration. Public administration aspects. 8(4), 129-146. https://doi.org/10.15421/152087
Nakonechny V.V. (2012). Management elite of the big city (on the example of the deputy corps of the Kharkiv City Council). Theory and practice of public administration. 2, 319 - 326.
OECD Embracing Innovation in Government. Global Trends 2018. OECD Publishing, Paris. 2018. Retrieved from http://www.oecd.org/gov/innovative-government / embracing-innovation-in-government-2018. Pdf.
On the approval of the Concept of the development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and the approval of the plan of measures for its implementation. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 17, 2018 No. 67-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text
Schou, J. & Pors, S. A Digital by default? (2019). A qualitative study of exclusion in digitalized welfare. Social policy & administration. 53 (3). 464 - 477. https://doi.org/10.1111/spol.12470
Shpektorenko, I. (2019). Heuristic possibilities of the block approach in forming the structure of the managerial activity of a public servant. Public administration aspects. 7(11), 38-48. https://doi.org/10.15421/151954

Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Бардах, О. (2021). Взаємодія органів місцевого самоврядування та бізнесу: цифрова трансформація та неокорпоративізм. Аспекти публічного управління, 9(6), 26-32. https://doi.org/10.15421/152166
Розділ
Стаття