Перспективні вектори цифрової трансформації публічного управління у сфері освіти

Ключові слова: цифрова трансформація, цифрові компетентності, цифрові технології, стратегічні напрямки

Анотація

На сьогодні, технологічний процес поставив перед усім суспільством завдання цифрової трансформації соціального та економічного життя, а також не обійшло стороною і публічне управління. Вплив цифрової трансформації на органи публічного управління відображаються у зміні способу дій та спілкування з громадянами з метою інтеграції інститутів громадянського суспільства і влади. Наша країна у вирі сьогодення також робить важливі кроки у розвитку цифрової трансформації, хоча ми бачимо , що на сьогодні ще багато організацій державного сектора використовують широкий спектр успадкованих застарілих систем і технологій, які вимагають докорінних змін. Тому  можемо сказати , що метою дослідження є виокремити основні вектори цифрової трансформації публічного управління на основі вивчення основних документів та спостереження досвіду інших країн. Пандемія, яка ще триває, підштовхує сферу освіти  до того, щоб застосовувати в навчанні все більше цифрових технологій.  Спираючись на існуючі проблеми, міністерство освіти і науки  розробили проєкт Концепції, який визначає стратегічні напрями цифрового розвитку та цифрової трансформації освіти і науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Квітка, С. (2020). Цифрові трансформації̈ як сучасний̆ тренд періодичного циклу розвитку суспільства. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Спецвипуск. 2020. С. 131–134. http://doi.org/10.36.030/2664-3618-2020-si-131-134
Квітка, С., Новіченко , Н., Гусаревич, Н., Піскоха, Н., Бардах, О., & Демошенко, Г. (2020). Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління. Аспекти публічного управління, 8(4), 129-146. https://doi.org/10.15421/152087
Ковальова Ю. О. Поняття публічних послуг та їх місце у розбудові «сервісної» держави. URL : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/429-ponyattya-publichnykh-posluh-ta-yikh-mistse-urozbudovi-servisnoyi-derzhavy-kovalova-yu, 2019
Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015.URL: http:// www.president.gov.ua/documents/18688.html
Степанов В. Ю. Сучасні інформаційні технології в державному управлінні. URL : http:///C:/Users/Admin/Downloads/ecde_2010_9_32.pdf 2019
Шестакова И. Г. Новая темпоральность цифровой цивилизации: будущее уже наступило. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. Т. 10, № 2. С. 20–29. https://doi.org/10.18721/JHSS.10202.

Переглядів анотації: 67
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2021-08-02
Як цитувати
Потапова, О. (2021). Перспективні вектори цифрової трансформації публічного управління у сфері освіти. Аспекти публічного управління, 9(SI (1), 44-46. https://doi.org/10.15421/152160