Актуальні питання нормативно-правового забезпечення електронного голосування в Україні

  • Наталія Гусаревич Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0003-1109-181X
Ключові слова: вибори, електронне голосування, волевиявлення громадян, цифровізація, цифрові технології в електоральному процесі

Анотація

Цифровізація визнана керівництвом української держави пріоритетним напрямком суспільно-політичного та економічного розвитку країни. Одним з актуальних питань цього процесу, відповідно до світових тенденцій, є  впровадження новітніх цифрових технологій під час підготовки, проведення та адміністрування виборів, як одне із основних завдань модернізації виборчого процесу. Метою дослідження є визначення основних характеристик нормативно-правової бази щодо впровадження електронного голосування під час волевиявлення громадян в України, умов та напрямків її вдосконалення. Результатом є аналіз законів та підзаконних актів України, визначення недоліків правових підходів до електронного голосування на основі порівняльного аналізу основних компонентів правової бази країн, що успішно використовують цифрові технології під час виборів. Одним із основних висновків дослідження є теза, що правові зміни з впровадження цифрових технологій у виборчий процес та запровадження електронного голосування в Україні мають тривати кілька електоральних циклів та постійно переглядатися, виходячи з результатів технічних експериментів (від пробних тестувань, пілотних проєктів до повномасштабних застосувань цифрових технологій на національних виборах).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

About some measures to improve the access of individuals and legal entities to electronic services. Decree of the President of Ukraine of July 29, 2019 № 558/2019. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/558/2019#text
About the all-Ukrainian referendum. Law of Ukraine 26.01.2021 № 1135-IX Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1135-20
Does Ukraine need electronic elections? Authorities are considering holding elections electronically. Is the country ready for such a voting format? Retrieved from https://www. althoughda.com.ua/columns/2020/12/9/668969/
Electoral Code of Ukraine 12/19/2019 № 396-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/396-20
Introduction of electronic voting. Policy Paper of the International Institute for Democracy and Election Promotion (IDEA), (2011). Retrieved from https://www.idea.int/sites/ default/files/publications/introducing-electronic-voting-essential-considerations-UK.pdf
Joint Statement on Piloting Internet Voting in the October 2020 Local Elections of July 1, 2020. Retrieved from https://ifesukraine.org/news/spilna-zayava-shhodo-pilotuvannya-internet-golosuvannya-pid-chas-misczevyh-vyboriv-u-zhovtni-2020-roku/?fbclid=IwAR1VPOYlwsAS4iwn1Qs0aLci
Kvitka, S., Novichenko, N., Gusarevich, N., Piskokha, N., Bardakh, O., & Demoshenko, G. (2020). Promising directions of digital transformation of public administration. Aspects of Public Administration, 8 (4), 129-146. https://doi.org/10.15421/152087
On approval of the action plan for the implementation of the Concept of e-democracy development in Ukraine for 2019-2020. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 12, 2019 № 405-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2019-%d1%80#text
On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 17, 2018. № 67-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%d1%80#text
On the strategic Plan of the Central Election Commission for 2020-2025. Resolution of the Central Election Commission of June 11, 2020. № 102. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0102359-20#n10
Use of international election standards. Council of Europe Handbook for NGOs, (2017). Retrieved from https://rm.coe.int/using-international-election-standards-ukr-web/168077d48b
We plan to introduce electronic voting in elections. Retrieved from https://thedigital.gov.ua/news/planuemo-zaprovaditi-elektronne-golosuvannya-na-viborakh

Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2021-08-02
Як цитувати
Гусаревич, Н. (2021). Актуальні питання нормативно-правового забезпечення електронного голосування в Україні. Аспекти публічного управління, 9(SI (1), 11-15. https://doi.org/10.15421/152152