Значення людського капіталу у формуванні спроможних об’єднаних територіальних громад України

Ключові слова: людський капітал, сільські території, об’єднані територіальні громади, децентралізація, сталий розвиток

Анотація

Авторське резюме. Досліджено сучасний стан формування, нагромадження та використання людського капіталу України. Встановлено двозначність оцінки людського капіталу в Україні. З одного боку, відбувається поліпшення певних якісних його характеристик: збільшується частка населення з вищою освітою; зростає комп’ютерна грамотність; формується уміння працювати в ринковому середовищі; підвищується підприємницька активність. Водночас відбуваються процеси, які призводять до його руйнації, особливо серед сільського населення (дефіцит висококваліфікованих кадрів, знецінення робочої сили, безробіття, низький рівень впровадження та споживання інновацій, посилення бідності, зменшення тривалості життя, смертність перевищує народжуваність, міграція, нерівні можливості з отримання освітніх та медичних послуг, відсутність інфраструктури, можливостей культурного розвитку кіно, театрів, молодіжних зон відпочинку тощо). Опитування сільських мешканців щодо змін рівня їх життя після об’єднання територіальних громад виявило, що лише 10% респондентів Київської області хочуть, щоб в цих громадах жили їх діти в той час, як з Черкаської області ніхто не виявив такого бажання. 53 % опитаних респондентів Черкаської області визнали стан розвитку їхніх громад незадовільним і лише 17 % як добрий. Також виявлено низький компетентнісний рівень голів органів місцевого врядування та їх виконавчих комітетів, особливо в частині використання сучасних механізмів публічного управління. Разом з тим, визначено значні резерви для розвитку людського капіталу, зокрема, в умовах децентралізації влади та участі громадян у місцевому самоврядуванні за умови інвестування в людину та розвиток її професійних якостей, які формують сучасні продуктивні здібності та перетворюють їх на головну продуктивну силу постіндустріальної економіки, заснованої на знаннях.  Доведена необхідна співпраця новостворених громад із закладами вищої освіти та використання їхнього потенціалу для формування і розвитку інтелектуального капіталу, а значить інноваційного розвитку. На прикладі співпраці досліджуваних громад з університетом обґрунтовано взаємовигідний синергічний ефект для їх розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Human capital development: on the way to quality reforms (2018). Retrieved from https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf. .
McGranahan, D.A., & Kassel, K. (1997). “Education and Regional Employment in the 1980s: Comparisons among OECD Member Countries.” In R.D. Bollman and J.M. Bryden (eds.). Rural Employment: An International Perspective. New York: CAB International.
President of Ukraine. (2020). Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine". Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.
Ray, Bollman. Human Capital and Rural Development: What Are the Linkages? Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/23515875_ Human_ Capital_and_Rural_Development_What_Are_the_Linkages.
Reich, Robert B. (1991). The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21-Century Capitalism. New York: Vintage Books.
Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine (2020). About formation and liquidation of areas. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), № 33, p.235. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text.
Savitska, I. M. (2016). Reproduction of human capital in rural areas: current state and trends of its development. Retrieved from http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/8_2_2016ua/20.pdf.
SMART specialization in Ukraine: why not like in Europe? Retrieved from https://www.industry4ukraine.net/bez-kategoriyi-uk/smart-speczializacziya-v-ukrayini-chomu-ne-tak-yak-v-yevropi/#_ftn1.
Smith, A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Retrieved from http://files.libertyfund.org/files/220/0141-02_Bk.pdf.
The Demographic Yearbook. State Statistics Service of Ukraine (2020). Retrieved from http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2021/ dem_2 020.pdf.
The Statistical Yearbook "Agriculture of Ukraine" for 2020 contains information about social and economic state of agriculture in Ukraine and its regions for 2000-2020. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.
The Well-being of Nations (2001): The Role of Human and Social Capital. OECD. Retrieved from http://www.oecd.org/site/ worldforum/33703702.pdf.

Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Сокольська, Т., Джегур, Г., Поліщук, С., & Лобачова, С. (2021). Значення людського капіталу у формуванні спроможних об’єднаних територіальних громад України. Аспекти публічного управління, 9(5), 36-46. https://doi.org/10.15421/152146
Розділ
Стаття