Організаційно-правові чинники функціонування закладів середньої освіти в умовах територіальної децентралізації в Україні

Ключові слова: середня освіта, державне управління, нормативно-правові акти, заклади середньої освіти, територіальна децентралізація

Анотація

Стаття присвячена ключовим організаційно-правовим чинникам функціонування закладів середньої освіти в умовах територіальної децентралізації в Україні. В статті було проведено аналіз наступних нормативно-правових документів: Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», а також положень Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років та Концептуальних засад реформування середньої школи (Нова українська школа). Окрему увагу приділено аспектам підпорядкованості в умовах проведення територіальної реформи та особливостям фінансування середньої освіти відповідно до бюджетних правил чинного Бюджетного кодексу України. Метою статті є виявлення стану нормативно-правового забезпечення середньої освіти в Україні та визначити організаційно-правові чинники функціонування закладів середньої освіти в умовах територіальної децентралізації в Україні. В статті доведено, що в Україні розроблено та впроваджено необхідні нормативно-правові чинники регулювання розвитку середньої галузі в умовах територіальної децентралізації, що відбувається в українському суспільстві. Таким чином у законодавстві забезпечені підстави якісних змін регулювання системи середньої освіти. Тим не менш, функціонування закладів середньої освіти підкреслює необхідність вирішення низки прогалин нормативно-правового регулювання відносин суб’єктів освітнього процесу, центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Існує нагальна потреба у вдосконаленні, перегляді та приведенні у відповідність окремих положень законодавства у галузі середньої освіти. Автором зроблено висновок стосовно необхідності подальшого вдосконалення норматив-правової бази регулювання середньої освіти в контексті підвищення інституційної спроможності середньої освіти, запровадження податкових пільг та впровадження дієвого інструментарію державно-приватного партнерства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bakhrushyn, V. Dva roky roboty nad zakonom: shho zminylosj? Osvitnja polityka: portal ghromad. ekspertiv. Retrieved from http://education-ua.org/ua/articles/1019-dva-roki-roboti-nad-zakonomshcho-zminilosya.
Bakhrushyn, V. Novyj zakon “Pro osvitu”: navishho vin potribnyj? Ukrajinsjka pravda. Zhyttja. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/columns/ 2017/06/22/224847/.
Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny : Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny : vid 8 lypnja2010 roku # 2456-VI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Dejaki pytannja osvitnjogho ombudsmena: postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 6chervnja 2018 r. # 491. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/491-2018-%D0%BF#Text.
Derev'janko, B. V. (2012). Administratyvno-pravove reghuljuvannja nadannja poslugh u sferiosvity : monoghrafija. Donecjk: Donecjkyj jurydychnyj instytut. 527 s.
Jarosh, A. O. (2017). Pravove reghuljuvannja finansuvannja zaghaljnoji serednjoji osvity : dys. …kand. jur. nauk. 223s.
Karkhut, O. (2015). Efektyvnistj mekhanizmu pravovogho reghuljuvannja suspiljnykh vidnosyn vosvitnij sferi. Pravo. 28, 200−205.
Koncepcija rozvytku osvity Ukrajiny na period 2015–2025 rokiv. Retrieved from http://www.tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf
Nova ukrajinsjka shkola: konceptualjni zasady reformuvannja serednjoji shkoly :oficijnyj veb-sajt Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny. (2016). Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konc zepcziya.html.
Postupna, O. (2007). Normatyvno-pravove zabezpechennja vyshhoji osvity v Ukrajini v kontekstij evropejsjkoji integhraciji. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/5/06.pdf.
Pro osvitu : Zakon Ukrajiny vid 5 veresnja 2017 r. # 2145-VIII. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19.
Pro povnu zaghaljnu serednju osvitu : Zakon Ukrajiny vid 16 sichnja 2020 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/463-20#Text.
Pro pozashkiljnu osvitu : Zakon Ukrajiny vid 22 chervnja 2020 r. # 1841-III. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1841-14#Text.
Pro vnesennja zmin do dejakykh zakonodavchykh aktiv Ukrajiny shhodo protydiji bulinghu(cjkuvannju) : Zakon Ukrajiny vid 18 ghrudnja 2018 r. # 2657-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text.

Переглядів анотації: 133
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2021-11-26
Як цитувати
Кабанов, В. (2021). Організаційно-правові чинники функціонування закладів середньої освіти в умовах територіальної децентралізації в Україні. Аспекти публічного управління, 9(5), 5-11. https://doi.org/10.15421/152143
Розділ
Стаття