Феномен асистенціалізму та соціальної стигматизації у державній політиці України в питаннях соціальної інтеграції людей з інвалідністю

  • Євгеній Бородін Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-7331-5981
  • Андрій Жорняк Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-9515-0180
Ключові слова: асистенціалізм, дискримінація, законодавство Україні, інтеграція у суспільство, людина з інвалідністю, стигма, стереотип, соціальна стигматизація

Анотація

У статті встановлено, що напрями соціальної політики Української держави стосовно людей з інвалідністю за роки незалежності зазнали значних змін. Виявлено, що вже зроблені певні кроки для того, щоб в основу державної політики щодо соціального забезпечення осіб з інвалідністю покласти не соціальне забезпечення як пасивну функцію соціального захисту, а гарантування захищеності осіб з інвалідністю шляхом створення для них у суспільстві відповідних умов та рівних можливостей для реалізації життєвих потреб, здібностей і творчого потенціалу, визначено систему заходів, орієнтованих на поліпшення їхньої життєдіяльності, відновлення соціального статусу, досягнення матеріальної незалежності та всебічної інтеграції у суспільство.  З’ясовано, що досі залишається низка перешкод для людей з інвалідністю на шляху до соціальної інтеграції у суспільство. У статті розкрито зміст понять «асистенціалізм» та «соціальна стигматизація», які провокують зростання байдужості, недоброзичливості у свідомості людей. Автор детально дослідив місце асистенціалізму у державній політиці України, його наслідки у соціальній політиці щодо категорій-одержувачів державної допомоги. Наголошено, явище асистенціалізму вкрай небезпечне, бо тотальна підтримка ущербності, фізичної та інтелектуальної, вбиває будь-яку особисту ініціативу людини щодо підвищення якості власного життя, викликаючи моральну та соціальну деградацію людини, деструкцію її інтелектуального потенціалу.  Проаналізовано та визначено інструменти соціальної стигматизації у законодавстві України в питаннях соціальної інтеграції людей з інвалідністю. Доведено, що стигма в деяких випадках, позбавляє людину статусу повноцінної, стає джерелом упереджень, дискримінації, соціальної ізоляції стигматизованих, викликає зниження самооцінки і почуття пригніченості, формує негативну соціальну ідентичність і ускладнює психосоціальну адаптацію. Наголошено на необхідність вживання заходів щодо усунення перешкод, спричинених стигматизацією та надмірним асистенціалізмом на шляху інтеграції людей з інвалідністю у суспільство. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Pro zasady zapobighannja ta protydiji dyskryminaciji v Ukrajini. Zakon Ukrajiny vid 06.09.2012 № 5207-VI [On the Principles of Preventing and Combating Discrimination in Ukraine: Law of Ukraine of September 6, 2012 № 5207-VI]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text [in Ukrainian].
Pro osnovy socialjnoji zakhyshhenosti invalidiv v Ukrajini. Zakon Ukrajiny vid 21.03.1991 № 875-XII [On the basis of social protection of the disabled in Ukraine: Law of Ukraine of March 21, 1991 № 875-XII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text [in Ukrainian].
Biernat, M., & Dovidio, J. F. (2000). Stigma and stereotypes. The social psychology of stigma. Guilford Press, 88–125.
Chapman, E. (2000). Conceptualization of the body for people living with HIV. Sociology of Health and Illness, 22 (6), 840-857.
Crocker, J., Major, B., Steele, C. (1998). Social stigma. Handbook of social psychology. Boston: McGraw-Hill, 504-553.
Croker, J., Major, B. (1989). Social Stigma and self-esteem: The self-protective properties of stigma. Psychological Review, 96 (4), 608-630.
Goffman, I. (1983). Stigma: notes on the management of spoiled identity. N.Y.: Simon and Shuster.
Major, B., O’Brien, L.T. (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of Psychology, 56, 393-442.
Meneghetti, A. (2011). The Psychology of the Leader. Ontopsicologia Editrice, 350.
Meneghetti, A. (2014). Sistema e personalità. Psicologica Editrice. Rome, 213.
Phelan, J. C., Link, B. G., Dovidio J. F. (2008). Stigma and prejudice: One animal or two? Social Science and Medicine, 68, 358-367.
Stafford, M. C., Scott R. R. (1986). Stigma, Deviance and Social Control: Some Conceptual Issues. The Dilemma of Difference. New York: Plenum, 77–91.
United Nations Organization (2006). Convention on the rights of people with disabilities and optional protocol. Retrieved from http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

Переглядів анотації: 81
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2021-07-10
Як цитувати
Бородін, Є., & Жорняк, А. (2021). Феномен асистенціалізму та соціальної стигматизації у державній політиці України в питаннях соціальної інтеграції людей з інвалідністю. Аспекти публічного управління, 9(4), 61-71. https://doi.org/10.15421/152138
Розділ
Стаття