Теоретичні основи впровадження антикризового менеджменту в діяльність органів публічного управління

  • Тетяна Кравцова Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-5138-3799
  • Оксана Лащенко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-0267-4258
  • Олег Кравцов Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-8027-1796
Ключові слова: антикризовий менеджмент, антикризове управління, криза, органи публічного управління, розвиток, управлінські рішення, цифровізація

Анотація

Відомо, що процеси реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади супроводжуються виникненням кризових ситуацій, ризиків і невизначеності, тобто явищ, що негативно впливають на життя громади та вимагають використання антикризових підходів в діяльності органів публічного управління. Особливої актуальності набуває питання підвищення ефективності та компетентності управлінської діяльності органів публічного управління, що не може бути здійснено без впровадження інструментів антикризового менеджменту. Обґрунтування цього положення обрано метою даної статті.Проаналізовано поняття «криза», «антикризовий менеджмент», «антикризове управління». Розкрито сутність антикризового менеджменту в діяльності органів публічного управління. Визначено особливості використання поняття «антикризовий менеджмент» у сфері публічного управління. Окреслені функції та принципи антикризового менеджменту. Розкрито механізм та технології антикризової діяльності в публічному управлінні. Показано широту та еволюцію поглядів щодо визначення поняття «антикризове управління». На основі аналізу сучасних публікацій розглянуто етапи антикризового управління, вимоги до їх діагностики, доцільний вибір напрямів першочергових дій. Зазначені інструменти антикризового управління. З’ясовано умови успішного впровадження антикризового менеджменту в діяльність органів публічного управління. Проаналізовано переваги впровадження новітніх методичних підходів антикризового менеджменту, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та засобів аналізу в антикризовому управлінні. Показано, що впровадження антикризового менеджменту в роботу органів публічної влади є необхідною умовою їх ефективної діяльності.На основі проведеного дослідження зроблено висновок про доцільність системного та комплексного використання доступного інструментарію антикризового менеджменту з урахуванням поточної ситуації, нормативно-правового забезпечення та ресурсних можливостей. Актуалізована необхідність повноцінної цифрової трансформації на основі застосування реінжинірингу – складової антикризового управління. Окреслені перспективи подальших досліджень розглянутого питання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Antikrizisnyy menedzhment, 2010. / pod red. A. G. Gryaznovoy. Moskva. Assotsiatsiya avtorov i izdateley «Tandem». Izdatel'stvo EKMOS. 368 s.

Bohdanetsʹ A. Tekhnolohiyi antykryzovoho upravlinnya v diyalʹnosti orhanizatsiyi. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39964/1/42.pdf (data zvernennya: 30.04.2021).

Borokh Yu. O., 2012. Kryzovi yavyshcha yak zahroza ekonomichniy stabilʹnosti pidpryyemstv. Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ. Vypusk 2 (45). S. 29–33.

Vovk N. P., Mokhnar L. I., 2021. Komunikatyvna skladova orhanizatsiyi ta zdiysnennya antykryzovoho upravlinnya. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu oborony Ukrayiny. 1 (59). S. 63–71

Hazaryan S. V., 2013. Teoretychni osnovy antykryzovoho upravlinnya v rehioni. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_11 (data zvernennya: 30.04.2021).

Dovzhenko V. A., Rusak O. P., Zolotnytsʹka Yu. V., 2021. Informatsiyno-analitychne zabezpechennya prohnozuvannya i planuvannya sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku terytoriy. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. № 6. S. 79–84.

Durman M. O., Durman O. L., 2021. Sutnistʹ antykryzovoho upravlinnya ta pryntsypy yoho zdiysnennya. Visnyk KHNTU. № 1 (76). S. 153–161.

Karpenko O. A., 2006. Osnovy antykryzovoho upravlinnya: navch.-metod. posib. Kyyiv : NADU. 208 s.

Korytko T. Yu. Basic principles and procedures of crisis management at the level of local budgets. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/39663 (access date: 30.04.2021).

Skibitsky O. M., 2009. Anti-crisis management: textbook. way. Kyiv: Center for Educational Literature.

Chikarenko I. A., 2011. Principles and model of implementation of anti-crisis management system at the municipal level. URL: http://www.dridu.dp.ua/ vidavnictvo / 2011 / 2011_04 (11) /11ciaumr.pdf (access date: 30.04.2021).

Sharov Yu. P., 2001/ Strategic planning in municipal management: conceptual aspects: monograph. Kiev. UADU, / 302 p.

Yuryk N., Harmatyuk O., 2020. Doslidzhennya antykryzovykh instrumentiv v diyalʹnosti publichnoyi orhanizatsiyi. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/ lib/32391 /2/monograph_PU_2020_TNTU_Yuryk_N-Investigation_of_ anti_crisis_ 255-267.pdf (data zvernennya: 30.04.2021).

Yarova I., 2013. Osoblyvosti antykryzovoho upravlinnya v publichnomu sektori. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya. Vyp. 1 (16). S. 138–145.


Переглядів анотації: 230
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Кравцова, Т., Лащенко, О., & Кравцов, О. (2021). Теоретичні основи впровадження антикризового менеджменту в діяльність органів публічного управління. Аспекти публічного управління, 9(3), 64-72. https://doi.org/10.15421/152129
Розділ
Стаття