Врахування впливу глобалізаційних процесів в ході прийняття стратегічних рішень з регіонального розвитку

  • Сергій Корнієвський Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: етапи становлення й розвитку глобалізації, підходи до визначення сутності глобалізації, індекси глобалізації

Анотація

В статті наголошується, що під впливом глобалізаційних процесів, які відбуваються у світовій економіці, з’являються нові закономірності та змінюються рівні відповідальності за регіональний та місцевий розвиток. Суттєво зростає роль регіональних органів влади у забезпеченні соціально-економічного розвитку територій. Розвиток регіонів та держави сьогодні залежить від зацікавленості та можливості місцевої влади впроваджувати ефективні засоби регіонального управління. В умовах реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні регіональна та місцева влада стають ключовими гравцями у сфері розвитку громад. Отримання нових повноважень сприяє перетворенню регіонів та громад із об’єктів управління в суб’єкти управління, що суттєво збільшує відповідальність за прийняття державно-управлінських рішень. Метою статті є аналіз підходів до визначення сутності, етапів становлення й розвитку глобалізації, дослідження кількісних вимірів оцінювання рівнів глобалізації та надання пропозицій стосовно врахування глобалізаційних впливів на прийняття державно-управлінських рішень щодо регіонального розвитку.В статті виокремлюються два головних підходи до визначення етапів становлення та розвитку глобалізації. Перший підхід – “історичний”, згідно з яким витоки глобалізації слід шукати в минулому. Другий підхід – “інтегральний”, розглядає глобалізацію як виключно сучасне соціально- економічне явище.Наведено економічний, соціологічний, політологічний та універсальний підходи до визначення сутності глобалізації.Досліджено підходи до оцінювання рівня глобалізації на основі індексів глобалізації: індексу глобалізації A.T. Kearney; KOF-індексу глобалізації; індексу глобалізації CSGR; соціологічного індексу глобалізації (Global Іndex); нового індексу глобалізації (NGI); Маастрихтського індексу глобалізації (MGI) та інтегрального індексу глобалізації.Узагальнюються актуальні для сучасної України найбільш потужні тренди економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації і міждержавної інтеграції.Зроблено висновки, що врахування трендів впливу глобалізаційних чинників на регіональний розвиток сприятиме прийняттю виважених державно-управлінських рішень у сфері модернізації регіональної політики. Регіональна влада сьогодні має виступати ініціатором активізації власного економічного потенціалу регіонів та використання їх конкурентних переваг. В цих умовах відбувається процес зростання регіональної координації суб’єктів формування та реалізації економічної політики розвитку регіонів. Також, в основу розробки стратегічних рішень щодо регіонального розвитку має бути покладено аналіз економічних, соціальних, культурних, інституціональних особливостей кожного регіону з урахуванням впливу на них глобалізаційних процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Balaklytskyi A.I. (2015). Suchasni metodolohichni pidkhody do doslidzhennia hlobalizatsii: zahalna kharakterystyka [Modern methodological approaches to the study of globalization: general characteristics]. Journal of Kyiv University of Law. (Vol. 3). (pp. 49 – 53) [in Ukrainian].

Vasylchenko H., Parasyuk I., Yeremenko N. (2015). Planuvannia rozvytku terytorialnykh hromad. Navchalnyi posibnyk dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Territorial community development planning. Training manual for local government officials]. Association of Ukrainian Cities. (256 p.) [in Ukrainian].

Hychyev N.S. (2014). Yntehralnyi yndeks hlobalyzatsyy [Integral index of globalization]. Regional problems of economic transformation. (Vol. 5). (pp. 79 – 84) [in Russian].

Hryhor O. (2015). Evoliutsiia hlobalizatsiinykh zmin suchasnoho svitu: do metodolohii doslidzhennia [Evolution of globalization changes of the modern world: to research methodology]. The new paradigm. (Vol. 127). (pp. 156-165). [in Ukrainian].

Dunaiev I.V. (2015). Zakonomirnosti ta vyznachalni trendy rehionalnoho rozvytku i upravlinnia v umovakh hlobalizatsii ta intehratsii [Laws and defining trends of regional development and management in the context of globalization and integration]. Actual problems of public administration. (Vol. 2). (pp. 112–122). [in Ukrainian].

Nikolaieva O.H., Shevchenko T.O. (2018). Modeliuvannia intehrovanykh pokaznykiv hlobalizatsii [Modeling of integrated indicators of globalization]. Visnyk of Khmelnytsky National University. (Vol. 5). (pp. 78 – 86). [in Ukrainian].

Plokhykh V.I., Furtatov V.S. (2010). Teoretyko-metodolohichni osnovy doslidzhennia protsesiv hlobalizatsii [Theoretical and methodological bases of research of globalization processes]. Scientific works of the Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex. Ser.: Governance. (Vol. 135). (pp. 17-21). [in Ukrainian].

Stuchynska N.P. (2017). Evoliutsiia ekonomichnoi statystyky v umovakh hlobalizatsii (na prykladi indeksatsii hlobalizatsiinykh vplyviv) [Evolution of economic statistics in the conditions of globalization (on the example of indexation of globalization influences)]. Investments: practice and experience. (Vol.11). (pp. 118-122). [in Ukrainian].

Taranenko I.V. (2011). Systemna metodolohiia doslidzhennia ta dynamika suchasnykh hlobalizatsiinykh protsesiv [System research methodology and dynamics of modern globalization processes]. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Economy. (Vol. 579–580). (pp. 131–138). [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 118
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Корнієвський , С. (2021). Врахування впливу глобалізаційних процесів в ході прийняття стратегічних рішень з регіонального розвитку. Аспекти публічного управління, 9(3), 53-63. https://doi.org/10.15421/152128
Розділ
Стаття