Проблемні аспекти практичної реалізації моделі інтегрованих соціальних послуг в територіальних громадах

Ключові слова: інтегровані соціальні послуги, громада, інтеграція, стратегія, соціальна послуга, децентралізація, місцеві бюджети, правозахисний підхід, гендерно орієнтований підхід, інклюзія

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи соціальних послуг в територіальних громадах. Проаналізовано структуру доходів та видатків місцевих бюджетів України за економічною класифікацією. Досліджено стан та вимоги розвитку соціальних послуг для сучасної системи інтегрованих соціальних послуг в громадах. Також розглянуто складові моделі інтегрованих соціальних послуг і принципи, яких дотримувалися при її створенні.Модель інтегрованих соціальних послуг заснована на співробітництві різних установ і постачальників соціальних послуг, перетворюючи їх в єдину цілісну систему. Вона спрямована на покращення співпраці та налагодження партнерських відносин між усіма стейкхолдерами для нарощення потенціалу і досягнення спільних цілей. Складна усталена система надання соціальних послуг призводить до дублювання зусиль і відсутності індивідуального планування, перешкоджає інтеграції всіх послуг при розробці планів надання послуг. Це також не дозволяє належним чином аналізувати причини та погану координацію практики оформлення документів та організації соціальних виплат. Модель інтегрованих соціальних послуг покликана виправити ці недоліки і запропонувати зручну альтернативу як персоналу постачальників послуг, так і клієнтам.Просування інтегрованої системи соціальних послуг не тільки надасть можливість покращити життя певних категорій населення та допоможе усунути стару радянську систему надання цих послуг, а й дозволить моніторити ефективність надання соціальних послуг, виходячи із норм соціальної відповідальності отримувачів коштів та клієнтоцентризму органів соціального захисту. Її сутність полягає в налагодженні заходів на різних рівнях та забезпечення ефективного підходу до розв’язання проблемних ситуацій жителів територіальних громад.Отримані в результаті аналізу дані ляжуть в основу розробки відповідного змістовно-технологічного та навчально-методичного забезпечення з перепідготовки соціальних працівників в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

On social services: Law of Ukraine of January 17, 2019 №2671. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19.

On approval of the Procedure for identifying families (persons) who are in difficult life circumstances, providing them with social services and providing social support to such families (persons): Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 21.11.2013 № 896. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-2013-%D0%BF.

On approval of the criteria for the activities of social service providers: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 03.03.2020 №185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-%D0%BF#Text.

On approval of the criteria for the activities of entities providing social services: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 14.11.2012 № 1039 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-2012-%D0%BF.

On approval of the Procedure for determining the needs of the population of the administrative-territorial unit in social services: Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine dated 20.01.2014 №28 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0253-14.

About the statement of Methodical recommendations concerning performance of own (self-governing) powers of the united territorial community in the sphere of social protection of the population: the Order of the Ministry of social policy of Ukraine from 19.01.2016 №26 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-16.

On approval of Methodical recommendations for monitoring and evaluation of the quality of social services: Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine dated 27.12.2013 №904 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0904739-13.

On some issues of the united territorial community on social support and protection of children's rights: Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine dated 14.06.2019 №890 URL: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/912/91199/files/890.pdf.

On approval of Methodical recommendations for the implementation of an integrated social protection system: Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine dated 25.02.2019 №282 URL: https://www.msp.gov.ua/files/deinst/metod/282.pdf.

On approval of the Procedure for monitoring the provision and assessment of the quality of social services: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 01.06.2020 № 449. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF#Text.

How local budgets were implemented in 2020 - expert analysis. Official website of Decentralization. 2020. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13249.

Distribution of the permanent population of Ukraine by sex and age as of January 1, 2020. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. 2020 URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/roz_nas20.pdf.

Territorial centers of social services (provision of social services). Official site of Donetsk regional state administration. 2021. URL: https://dn.gov.ua/ua/news/na-donechchini-rozshirilasya-merezha-zakladiv-socialnogo-zahistu-naselennya.

Tokareva U. (2019) Modelj integhrovanykh socialjnykh poslugh dlja ukrajinsjkykh ghromad [Model of integrated social services for Ukrainian communities] Department of Social Protection. Volnovaha, 79 p. [in Ukrainian]


Переглядів анотації: 134
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Ясинська, Н., Меснянко, Т., & Пугач, О. (2021). Проблемні аспекти практичної реалізації моделі інтегрованих соціальних послуг в територіальних громадах. Аспекти публічного управління, 9(2), 77-85. https://doi.org/10.15421/152121
Розділ
Стаття