Механізми забезпечення охорони громадського порядку на місцевому рівні в умовах децентралізації влади: досвід ЄС для України

  • Володимир Гайдай Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0003-4441-6596
Ключові слова: муніципальна поліція, муніципальна варта, органи місцевого самоврядування, джерела фінансування

Анотація

Метою статті є вивчення досвіду виникнення, розвитку муніципальних сил правопорядку, аналіз сучасного стану забезпечення діяльності місцевої поліції в європейських країнах. Вивчення розвитку місцевої поліції, стан правового, економічного забезпечення в Україні, формування пропозиції щодо розвитку муніципальної поліції в Україні.Започаткована реформа децентралізації влади в Україні, активний розвиток місцевого самоврядування, побудова громадянського суспільства, створення об’єднаних територіальних громад, передача ресурсів, повноважень з центрального рівня на місцеві рівні в рамках децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування зумовила необхідність посилення ролі місцевого самоврядування у сфері забезпечення охорони громадського порядку разом з посиленням ролі органів місцевого самоврядування у сферах медицини й освіти, у наданні доступних та якісних адміністративних, комунальних, соціальних послуг. Додатковою умовою утворення місцевих сил правопорядку є зв'язок між розвитком місцевого самоврядування в демократичних країнах світу з розвитком місцевих сил правопорядку.Відповідно, актуальність та потреба створення муніципальної поліції в Україні - демократичній державі, не викликає сумніву, про що, додатково, свідчить активне обговорення цієї теми як серед посадовців, так і серед громадськості.В статті проаналізовано світовий досвід виникнення та сучасний стан функціонування муніципальної поліції в європейських країнах з демократичним політичним режимом. Виявлено тенденції розвитку муніципальної поліції в країнах Європи. Визначено існуючі світові моделі фінансового забезпечення муніципальної поліції.Розглянуто вітчизняні підходи до створення муніципальної поліції. Вивчено сучасний стан розробки проектів муніципальних сил правопорядку, стан прийняття нормативно правової бази для запровадження функціонування муніципальної варти. Здійснено аналіз проблемних аспектів функціонування Національної поліції України, стану корупції в Україні як шляху для можливого зловживання та використання органів правопорядку для інтересів певних класів. На основі досвіду європейських держав-членів ЄС сформовано рекомендації щодо організації та визначення джерел фінансування органів муніципального правопорядку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Barannyk P.D. Organizaciya diyalnosti policiyi, regional`nyj aspekt / P.D. Barannyk // Forum prava. - 2014. - # 1. - S.24-32. [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2014_1_6.pdf

Golovin A.P. Administratyvno-pravove regulyuvannya diyalnosti miliciyi gromads`koyi bezpeky: dys. kand. yuryd. nauk : specz. 12.00.07 / A.P. Golovin. - K., 2004. - 212 s.

Svyeshnikov M.I. Osnovy i mezhi samovryaduvannya. Dosvid krytychnogo rozboru osnovnyx pytan samovryaduvannya v zakonodavstvi najbilsh vazhlyvyx yevropejskyx krayin / M.I. Svyeshnikov. - SPb., 1872. - Ch. 1. - 226 s.

Kapitonova N.V. Stanovlennya municypalnoyi policiyi Velikobritanii / N.V. Kapitonova // Chasopys Kyivskogo universytetu prava - 2016/3. – S. 417- 420.

Kravchenko V.V. Municypalna miliciya v Ukrayini: problemy vyznachennya zakonodavchogo statusu /V.V. Kravchenko // Organizacijno-pravovi problemy stvorennya ta diyalnosti municypalnoyi miliciyi v Ukrayini : [navch.-metod. posib.]. - K., 2000. - S. 8-20.

Fosdik R. Organizaciya policiyi v Yevropi // R. Fosdik; pid red. P.I. Lyublinskogo. - Petrograd: vydavnycztvo: Petrogradskogo miskogo Samovryaduvannya, 1917. – 257s.

Encyklopedychnyj yurydychnyj slovnyk / pid zag.red. V.M. Lebedyeva, V.Ye. Krutskyx. - M.: Slaviya, 1999. - 652 s.

Chandler J.A. Local Government Today. Politics today. Third ed. UK, Manchester & New York. Manchester University press, 2001. P. 21, 25, 32.

Code de Procedure Penale. - Paris: Dalloz, 1995. - P. 38-124.

Police Force, police service. Care and control in Britain / ed. by M. Stephens and S. Becker. - London, 1994. - P. 107.

Terrill R. J. World Criminal Justice Systems: A Comparative Survey / R. J. Terrill. – Newnes, 2009.

Zakon Respubliky Polshcha «Pro munitsypalnu okhoronu». URL: http: //prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230779.

Zakon Latviiskoi Respubliky «Pro politsiiu». URL: http://www.pravo.lv/likumi/49_zop.html

Zakon Respubliky Chekhii «Pro munitsypalnu politsiiu». URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553


Переглядів анотації: 331
Завантажень PDF: 320
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Гайдай, В. (2021). Механізми забезпечення охорони громадського порядку на місцевому рівні в умовах децентралізації влади: досвід ЄС для України. Аспекти публічного управління, 9(2), 57-67. https://doi.org/10.15421/152119
Розділ
Стаття