Вплив рівня довіри громадян до суб’єктів публічної влади на застосування публічного маркетингу в Україні

Ключові слова: держава, орган влади, довіра, публічне управління, публічний маркетинг, публічна влада

Анотація

В наш час відбувається активний розвиток маркетингу довіри, котрий покликаний сформувати тривалі взаємовідносини між клієнтами та комерційними підприємствами, забезпечуючи останнім помітні конкурентні переваги на споживчому ринку. Усвідомлення важливості чинника довіри в комерційному секторі та підтримання його на високому рівні дозволяє підприємствам збільшувати власний прибуток. Якщо особа довіряє підприємству, то вона скоріше придбає товар у нього, ніж у того, кому вона взагалі не довіряє. Не менш важливою є і довіра громадян до публічної влади. Адже, вона постає таким собі авансом у відносинах стосовно майбутньої діяльності. Високий кредит довіри громадян до суб’єктів публічної влади дозволяє публічним управлінцям реалізовувати реформи, здійснювати зміни у суспільстві, впроваджувати інновації щонайшвидше. Недовіра ж призводить до опору змінам, підвищує нестабільність держави, зрештою збільшує витрати часу та коштів на перевірку інформації, документів тощо. У науковій статті описано відмінності між державною та публічною владою. Так, визначено, що суб’єктами державної влади виступають органи законодавчої, виконавчої та судової влади, а суб’єктами публічної влади виступають органи державної влади та органи місцевого самоврядування в Україні. Висвітлено тлумачення поняття «довіри», проаналізовано рівень довіри громадян України до суб’єктів публічної влади. Також, визначено та проведено аналіз ряду факторів, що впливають на формування довіри та недовіри до органів публічної влади в Україні. Виявлено, що корупція, недостатній рівень професіоналізму та моральних цінностей публічних управлінців, непрозорість та непідзвітність українських міст сприяють формуванню недовіри до влади у населення. Встановлено, що фактор довіри громадян до публічної влади впливає також і на успішне здійснення публічного маркетингу. Адже, чим більшим кредитом довіри володіють суб’єкти публічної влади, тим переконливіше для громадян звучатиме подання тих публічних ідей та рішень, що просуваються за допомогою використання інструментів публічного маркетингу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Indeks spryiniattia koruptsii-2020 [Corruption Perceptions Index 2020]. Retrieved from http://cpi.ti-ukraine.org/#/ [in Ukrainian].

The Constitution of Ukraine from 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text [in Ukrainian].

Kotler F. (2007). Osnovy marketinga: Kratkii kurs [Marketing Fundamentals: A Short Course]. Izdatelskii dom "Viliame" [in Russian].

Melnychuk O.S. (1974). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv: «Ukrainska radianska entsyklopediia» [in Ukrainian].

Otsinka sytuatsii v kraini, dovira do instytutiv suspilstva ta politykiv, elektoralni oriientatsii hromadian (berezen 2021r.) [Assessment of the situation in the country, trust in the institutions of society and politicians, electoral orientations of citizens (March 2021)]. Retrieved from https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-instytutiv-suspilstva-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-berezen-2021r [in Ukrainian].

Podolchak, N., Bilyk, O. and Khanyk, Y.-B. (2020). Poniattia publichnoho marketynhu ta pryklady yoho zastosuvannia v Ukraini [Concepts of public marketing and examples of its application in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. Issue 1, pp. 155–160. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.155 [in Ukrainian].

Pro shcho svidchat 70 storinok plahiatu u kandydatskii dysertatsii Yatseniuka [As evidenced by 70 pages of plagiarism in Yatsenyuk's PhD dissertation]. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/columns/2017/04/10/223612/ [in Ukrainian].

Rezultaty reitynhiv prozorosti ta pidzvitnosti za 2020 rik vid TI Ukraina [Results of transparency and accountability ratings for 2020 from TI Ukraine]. Retrieved from https://ti-ukraine.org/research/rezultaty-rejtyngiv-prozorosti-ta-pidzvitnosti-za-2020-rik-vid-ti-ukrayina/ [in Ukrainian].

Surmin Yu.P., Bakumenko V.D., Mykhnenko A.M. (2010). Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration]. (Yu.V. Kovbasiuka, V.P. Troshchynskoho, Ed.). K. : NADU [in Ukrainian].

Turchyn L.Ye. (2012) Sutnist poniattia “dovira” yak ekonomichnoi katehorii [The essence of the concept of "trust" as an economic category]. Efektyvna ekonomika. № 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1173 [in Ukrainian].

Ursulenko K.V. (2008). Dovira sotsialna. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: elektronna versiia [Social trust. Encyclopedia of Modern Ukraine: electronic version]. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Retrieved from http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20476 [in Ukrainian].

Khyzhniak O.V. (2017). Kultura doviry v reklami ta PR tekhnolohiiakh: praktykum [Culture of trust in advertising and PR technologies: workshop]. Kh. : Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Sho Robert B. (2000). Kliuchi k doveriiu v organizatcii: Rezultativnost, poriadochnost, proiavlenie zaboty [Keys to Organizational Trust: Performance, Decency, Show of Care]. M.: Delo [in Russian].

Svendsen G.T. (2003). Social Capital, Corruption and Economic Growth: Eastern and Western Europe. Working Papers. Vol. 3, No 21. Retrieved from https://pure.au.dk/ws/files/32304040/0003156.pdf [in English].

World-Low 9% of Ukrainians Confident in Government. Retrieved from https://news.gallup.com/poll/247976/world-low-ukrainians-confident-government.aspx [in English].


Переглядів анотації: 100
Завантажень PDF: 1187
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Ханик, Ю.-Б. (2021). Вплив рівня довіри громадян до суб’єктів публічної влади на застосування публічного маркетингу в Україні. Аспекти публічного управління, 9(2), 43-49. https://doi.org/10.15421/152117
Розділ
Стаття