Етичне лідерство в публічній службі: смисл і значущість феномену

  • Тетяна Василевська Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-6565-4142
  • Роман Пятківський Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-6821-3043
Ключові слова: етичне лідерство, лідер, теорії лідерства, публічна служба, етичний кодекс, професійна компетентність, лідерські навички

Анотація

Статтю присвячено аналізу поняття етичного лідерства, розкриттю його проявів у професійній діяльності публічних службовців, окресленню потенціалу даного феномену для посилення етичних засад функціонування публічних служб. Виявлено, що сучасні теорії лідерства зазвичай зараховують етичну поведінку до важливих ознак особистості лідера, однак при цьому вони або не акцентують увагу на її статусі як такого, що утворює смисл, або розглядають етичне лідерство як притаманне окремим лідерам-особам. Тому наголошено на необхідності ретельного дослідження етичного лідерства на рівні індивідів та рівні інституцій.Проаналізовано вияви етичного лідерства як складової професійної компетентності керівників органів влади та їхніх підлеглих, підкреслено зростання її значущості в залежності від місця службовця в управлінській ієрархії публічної інституції.Підкреслено важливість для зміцнення професійно-етичної атмосфери на публічній службі не лише фіксації норм допустимої поведінки службовців у етичних кодексах, але й наявність живого прикладу етичного лідера, який керується також вищими цінностями і стимулює колег до позитивної поведінкової моделі та особистісного зростання. Звертається увага на науковий потенціал ідеї взаємозв’язку між лідерськими навичками управлінця та його спроможністю вирішувати етичні проблеми на робочому місці, а також просуванням етики в організаційній культурі публічної служби.Проведене дослідження дозволило сформулювати авторське визначення етичного лідерства в публічній службі як такого, що утворює сенс, яке включає в себе володіння лідером необхідними моральними якостями та етичними характеристиками, котрі проявляють себе в стосунках, діях і поведінці, а також етичному менеджменті публічної інституції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vasylevs’ka T.E. (2018). Etyka v publichnii sluzhbi. [Ethics in public service]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Vasylevs’ka T.E. (2008). Osobystisni vymiry etyky derzhavnoho sluzhbovtsia. [Personal dimensions of civil servant ethics]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Zlyvkov V.L. (2016) Avtentychne liderstvo v konteksti suchasnoi sotsialno-politychnoi situatsii. [Authentic leadership in the context of the current socio-political situation]. Problemy politychnoi psychologii – Problems of political psychology, 4, 184–192 [in Ukrainian].

Problemy reformuvannia derzhavnoi sluzhby ta sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini (2018) [Problems reforms of civil service and service in local self-government bodies in Ukraine] T.E. Vasylevs’kа (Ed.). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Shtukelberher K. (2015). Praktykum po otvetstvennomu lyderstvu dlia sotrudnykov y rukovodytelei. [Responsible leadership workshop for employees and leaders]. Zheneva: Globethics.net. URL: https://www.globethics.net/documents/4289936/15469226/GE_Praxis_1_rus_final_web.pdf [in Russian].

Shtukyna T.A. (1999) Novoe yzmerenye fenomena polytycheskoho lyderstva. [A new dimension of the phenomenon of political leadership]. Psykholohyia y psykhoanalyz vlasty: Khrestomatyia. – Psychology and psychoanalysis of power: A Reader. (Vols. 1–2) Vol.1. Samara: BARAKh [in Russian].

Blackman A. (2018). What Is Ethical Leadership? How to Be a More Ethical Leader. URL: https://business.tutsplus.com/tutorials/what-is-ethical-leadership--cms-31780

Brown M.E., Trevino L.K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly. Vol. 17. P. 595–616. URL: https://iranakhlagh.nipc.ir/uploads/science_p_10105_5765.pdf

Ciulla J.B., Forsyth D.R. (2011). Leadership ethics. The SAGE Handbook of Leadership. L.: SAGE, P. 229–241. URL: https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=jepson-faculty-publications

Dobel R.J. (1993) The real politic of ethics codes: An implementation approach to public ethics. Ethics and public administration. N.Y., P.158–176.

Downe J., Cowell R., Morgan K. (2016). What Determines Ethical Behavior in Public Organizations: Is It Rules or Leadership? Public administration review. Vol. 76, Issue 6. P. 898–909. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/puar.12562

Haq S. (2011). Ethics and leadership skills in the public service. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Vol. 15. P. 2792–2796. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811007361

Values and ethics of the public service. Government of Canada. (2011). URL: https://www.canada.ca/en/government/publicservice/values.html

Webb W. Ethical Leadership (2016). Farazmand A. (eds) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer, Cham. URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-31816-5_1345-1


Переглядів анотації: 5561
Завантажень PDF: 596
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Василевська, Т., & Пятківський, Р. (2021). Етичне лідерство в публічній службі: смисл і значущість феномену. Аспекти публічного управління, 9(2), 35-42. https://doi.org/10.15421/152116
Розділ
Стаття