Сутність та місце стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у системі стандартів доказування

  • Анастасія Шаповал Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3480-9356
Ключові слова: стандарт доказування, стандарт доказування «поза розумним сумнівом», розумність сумніву, мета доказування, внутрішнє переконання судді, тлумачення сумнівів на користь обвинуваченого, ймовірність та достовірність

Анотація

Система кримінальної юстиції в Україні покликана забезпечувати ефективні охорону і захист прав та інтересів осіб, суспільства, держави, і для цього існує потреба вносити нові та вдосконалювати наявні елементи, при цьому віддаючи належне презумпції невинуватості як основоположному принципу, який визначає стандарти доказування, які мають бути враховані учасниками кримінального провадження, а також визначає обов’язок нести тягар доказування.Вагомим внеском у впровадження стандартів доказування в національну практику стала ратифікація Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, а також європеїзація українського законодавства в цілому. У зв’язку з цим, міжнародні стандарти прав людини, у тому числі спрямовані на справедливий судовий розгляд, стали невіддільною складовою наукового поля в рамках дискусії щодо проблем здійснення провадження в межах змішаного кримінального процесу. Статтю присвячено дослідженню концепції стандарту доказування «поза розумним сумнівом» в кримінальному процесуальному праві України. Актуальність даної теми зумовлена неоднозначністю застосування даного стандарту як у доктрині, так і на практиці. При написанні роботи було досліджено національне законодавство, вітчизняні та іноземні доктринальні джерела. Метою статті є визначення змісту стандарту доказування «поза розумним сумнівом». У результаті було проведено дослідження стандарту доказування «поза розумним сумнівом» як багатоаспектної категорії, виділено критерії досягнення рівня переконання відповідно до цього стандарту. Особливу увагу було приділено співвідношенню стандарту доведення «поза розумним сумнівом» з іншими стандартами, внутрішнім переконанням судді або присяжного і метою кримінального процесуального доказування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Anderson Т., Schum D., Twining W. (2005). Analysis of Evidence. Cambridge: Cambridge University Press, 246 p.

Bezsonjuk A. M. (2014). Dovedenist poza rozumnym sumnivom ta dostovirnist jak standarty dokazuvannja u kryminaljnomu procesi Ukrajiny. Sudova apeljacija, 3(36), 23-28 [in Ukrainian].

Case of Fazliyski v. Bulgaria: Judgment of European Court of Human Rights from 16 April 2013. Para 61. URL: URL:http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118573

Clermont K.M. Procedure's Magical Number Three: Psychological Bases for Standards of Decision. Cornell Law Faculty Publications.1987. P.1115 – 1155.

Del Mar K. The International Court of Justice and Standards of Proof. The ICJ and the Development of International law. The Lasting Impact of the Corfu Channel case. London: Routledge 2011. Р. 98-123.

Engel C. Preponderance of the Evidence versus Intime Conviction: a Behavioral Perspective on a Conflict between American and continental European Law . Vermont Law Review. Vol. 33. P. 435-467.

Ghmyrko V.P. (2002) Kryminaljno – procesualjni dokazy: ponjattja, struktura, kharakterystyky, klasyfikacija. Konspekt problemnoji lekciji. Dnipropetrovsjk: Akademija mytnoji sluzhby Ukrajiny, 63 p [in Ukrainian].

Konstytucija Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 28 chervnja 1996 r. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrajiny»/VR Ukrajiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Kret G.R. (2019). Implementacija standartu dokazuvannja «poza rozumnym sumnivom» u kryminaljne procesualjne zakonodavstvo Ukrajiny i praktyku nacionaljnykh sudiv. Pravo i suspiljstvo, 2, 215-220 [in Ukrainian].

Kryminaljnyj procesualjnyj kodeks Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 13 kvitnja 2012 r. # 4651-VI. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrajiny»/VR Ukrajiny. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Kryminaljnyj proces: pidruchnyk (2013)/Y.M. Ghroshevyj ta in.; za zagh.red. V.Ja. Tacija, V.P. Pshonky. Кh.; Pravo, 540 p.

Kryminaljnyj procesualjnyj kodeks Ukrajiny. Naukovo-praktychnyj komentar. Za zagh. red. profesoriv V.Gh. Ghoncharenka, V.T. Nora, M.Je. Shumyla (2012). K.: Justinian, 1124 p. [in Ukrainian].

Kukhta A.A.(2009) Dokazuvanye ystynu v ugholovnom processe: monoghrafyja. Nyzheghorodskaja akademyja MVD Rossyy. Novghorod, 520 p. [in Russian].

Mackic, J. Proving discriminatory violence at the European Court of Human Rights. Leiden University. 2017. 273 р.

Nor V.T. (2010) Istyna u kryminaljnomu sudochynstvi: ideja, doghma prava, realizacija. Chasopys Nacionaljnogho universytetu «Ostrozjka akademija». Serija «Pravo», 2, 1-14. [in Ukrainian].

Nor V.T. (2015) Ponjattja «poza rozumnym sumnivom» u dokazuvanni vynuvatosti obvynuvachenogho za novym KPK Ukrajiny / uporjadnyky V.V. Lucyk, A.A. Pavlyshyn. Kh.: Pravo. [in Ukrainian].

Nor. V. Javorsjkyj B. (2010) Tlumachennja sumniviv na korystj pidsudnogho pid chas postanovlennja vyroku. Visnyk ljvivsjkogho universytetu. Serija jurydychna, Vyp. 51. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/18233/%C2. [in Ukrainian].

Petrukhyn Y.L.(2003) Ystyna, dostovernostj y verojatnostj v sude // Jurydycheskyj myr, 8, 17 – 25. [in Russian].

Ratushna B.P. (2012). Standart dokazuvannja jak kryterij dostovirnosti sudovogho piznannja. Pravo Ukrajiny, 282-289. [in Ukrainian].

Sljusarchuk Kh.R. (2017). Standarty dokazuvannja u kryminaljnomu provadzhenni: dys… kand. jur. nauk: 12.00.09 / Ljvivsjkyj nacionaljnyj universytet imeni Ivana Franka. Ljviv, 258 p. [in Ukrainian].

Shumylo M.E.(2014). Imovirnist i viroghidnist znannja u kryminaljnomu provadzhenni jak peredumova potreby objektyvizaciji rezuljtativ dokazuvannja. Pravo Ukrajiny, 10, 44-52. [in Ukrainian].

Sprava «Fedorchenko ta Lozenko proty Ukrajiny»: rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny vid 20.09.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_933#Text .

Stepanenko A.S. (2017) Standart dokazuvannja «poza rozumnym sumnivom» v kryminaljnomu provadzhenni: dys… kand. jur. nauk: 12.00.09 / Nacionaljnyj universytet «Odesjka jurydychna akademija», Odesa, 234 p. [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 331
Завантажень PDF: 874
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Шаповал, А. (2021). Сутність та місце стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у системі стандартів доказування. Аспекти публічного управління, 9(2), 5-14. https://doi.org/10.15421/152113
Розділ
Стаття