Процеси забезпечення якості в органах місцевого самоврядування: особливості визначення та оцінювання

Ключові слова: публічне управління, місцеве самоврядування, децентралізація, публічні послуги, адміністративні послуги, моделі якості, управління на основі якості, процесний підхід, стандарти ISO, поліпшування

Анотація

Стаття присвячена визначенню сучасних підходів до ідентифікації та оцінювання процесів забезпечення якості в органах місцевого самоврядування, як основи для формування належних систем управління органів місцевого самоврядування. Зазначено, що забезпечення якості в місцевому самоврядування має починатися з інтенсивного дослідження внутрішніх взаємовідносин між існуючими процесами управління – упровадження методології процесного підходу. Для окреслення підходів до визначення й опису процесів, які забезпечують якість діяльності та послуг органу місцевого самоврядування, запропоновано схему взаємозв’язків між основними поняттями ДСТУ ISO 9000:2015 стосовно процесів і результатів діяльності. Акцентовано на тому, що надзвичайно актуальним в Україні, з огляду на потребу формування комплексної системи контрольної діяльності у сфері надання адміністративних послуг і активізації участі інститутів громадянського суспільства у відповідних проєктах громадського моніторингу, є застосування настанов ISO 18091:2019 щодо адаптування органами місцевого самоврядування процесного підходу до власної діяльності шляхом виокремлення: трьох груп процесів інтегрованого управління якістю (процеси управління; процеси поточної діяльності; процеси підтримання); процесу поліпшування; процесів залучення громадян через незалежні та інституційовані організації, які фасилітують співпрацю між владою та громадою, а також беруть участь у процесах моніторингу. Схарактеризовано апробований підхід до вимірювання процесів за моделлю CAF, яка має критерієм 5 «Процеси». Зроблено висновок, що потребують подальшого дослідження механізми публічного управління імплементацією вимог міжнародних стандартів (ISO 9001:2015 та ISO 18091:2019) і моделей організаційної досконалості (EFQM, CAF, IPMA ICB) як основа забезпечення якості адміністративних послуг, які надаються органами місцевого самоврядування. До пріоритетних напрямів належать формування правового і організаційного механізмів шляхом розвитку національної системи стандартів адміністративних послуг та адміністративних регламентів і їх проєкції на рівень територіальних громад.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Lykhach, Yu. (2020). Posibnyk dlia kerivnykiv derzhavnoi sluzhby [Handbook for heads of civil service]. Aliushyna, N. (ed.). Kyiv : TOV «VISTKA». URL : http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/Derzsluzba.pdf. [in Ukrainian].

DSTU ISO 9000:2015. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv : (ISO 9000:2015, IDT). Na zaminu DSTU ISO 9000:2007 [DSTU ISO 9000: 2015. Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms: (ISO 9000: 2015, IDT). To replace DSTU ISO 9000: 2007]. (2016). nadano chynnosti 2016–07–01. Kyiv : DP «UkrNDNTs», V, 45 p. [in Ukrainian].

DSTU ISO 9001:2015. Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy : (ISO 9001:2015, IDT). Na zaminu DSTU ISO 9001:2009 [DSTU ISO 9001: 2015. Quality management systems. Requirements: (ISO 9001: 2015, IDT). To replace DSTU ISO 9001: 2009]. (2016). nadano chynnosti 2016–07–01. Kyiv : DP «UkrNDNTs», IX, 22 p. [in Ukrainian].

Kanavets, M., Lykhach, Yu., & Kukulia, A. (2019). Zvit za rezultatamy provedenoho u 2019 rotsi poperednoho obstezhennia system upravlinnia yakistiu v orhanakh vykonavchoi vlady [Report on the results of the preliminary survey of quality management systems in the executive authorities conducted in 2019]. Kyiv : Tsentr adaptatsii derzhavnoi sluzhby do standartiv Yevropeiskoho Soiuzu, 32 p. [in Ukrainian].

Kanavets, M., Lykhach, Yu., Kukulia, A., Butenko, O., & Yerchenko, Yu. (2007). Instrumenty zabezpechennia efektyvnosti, rezultatyvnosti ta yakosti diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady [Tools for ensuring the efficiency, effectiveness and quality of public authorities]. Kyiv: Tsentr adaptatsii derzhavnoi sluzhby do standartiv Yevropeiskoho Soiuzu. URL : http://www.center.gov.ua/com-phocagallery-controlpanel/biblioteka. [in Ukrainian].

Kalyta, P. (2007). Vdoskonalennia upravlinnia na zasadakh standartiv ISO serii 9000 : pryntsypy ta osoblyvosti yikh vykorystannia v orhanakh vlady [Improving management on the basis of ISO 9000 series standards: principles and features of their use in government]. Svit yakosti Ukrainy, 1–2, 10–13 [in Ukrainian].

Kalyta, P. (2018). Rozshukuiutsia bazhaiuchi pidvyshchuvaty yakist derzhavnoho upravlinnia [We are looking for those who want to improve the quality of public administration]. Dzerkalo tyzhnia, 39. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/rozshukuyutsya-bazhayuchi-pidvischuvati-yakist-derzhavnogo-upravlinnya-291522_.html [in Ukrainian].

Kachanov, S., & Mamatova, T. (2009). Systemno-protsesnyi pidkhid shchodo analizu diialnosti z derzhavnoho nahliadu i kontroliu [System-process approach to the analysis of activities of state supervision and control]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, 2, 15–21 [in Ukrainian].

Kravchenko, T. A. (2015). Natsionalna systema indykatoriv staloho rozvytku yak vazhlyvyi instrument provadzhennia derzhavnoi polityky u sferi realizatsii stratehii staloho rozvytku «Ukraina – 2020» [National system of indicators of sustainable development as an important tool for public policy in the field of sustainable development strategy "Ukraine - 2020"]. Universytetski naukovi zapysky, 1 (53), 257‒266 [in Ukrainian].

Kuts, Yu. O. (2011). Yakist nadannia upravlinskykh posluh yak chynnyk efektyvnosti mistsevoho upravlinnia [Quality of management services provision as a factor of local government efficiency]. Derzhavne budivnytstvo, 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_37 [in Ukrainian].

Lakhyzha, M. I. (2008). Systema upravlinnia yakistiu v orhanakh vlady (vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid) [Quality management system in government (domestic and foreign experience)]. Poltava : RVV PUSKU [in Ukrainian].

Mamatova, T. V. (2009). Upravlinnia na osnovi yakosti: metodolohichni zasady dlia orhaniv derzhavnoho kontroliu [Management on the basis of quality: methodological principles for state control bodies]. Dnipropetrovsk : Svidler A. L. [in Ukrainian].

Mamatova, T. (2015). Formuvannia novoi systemy nadannia administratyvnykh posluh v umovakh detsentralizatsii [Formation of a new system of providing administrative services in the conditions of decentralization]. Public administration aspects, 3 (4), 75–83. doi: 10.15421/151536 [in Ukrainian].

Mamatova, Т., & Bortnik, O. (2020). Udoskonalennia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini na osnovi yevropeiskoi modeli samootsiniuvannia CAF [Improvement of local self-government in Ukraine based on the CAF self-assessment model]. Public administration aspects, 8 (4), 5–15. doi:10.15421/152076 [in Ukrainian].

Bortnik, O., Kvitka, S., Mamatova, T., & Serohin, S. (2015). Menedzhment yakosti v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia [Quality management in local governments]. Dnipropetrovsk : Grani, 128 p. [in Ukrainian].

Novikov, V., & Nykytiuk, O. (2007). Systemy upravlinnia yakistiu v orhanakh vlady – diievyi instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti krainy [Quality management systems in government - an effective tool to increase the country's competitiveness]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, 5, 50–52 [in Ukrainian].

Pakhomova, T. I. (2010). Innovatsiinyi rozvytok derzhavnoi sluzhby v konteksti pidvyshchennia yakosti nadannia publichnykh posluh [Innovative development of civil service in the context of improving the quality of public services]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Actual problems of public administration, 3, (pp. 247–262) [in Ukrainian].

Pidhaiets, P., & Bryhilevych, I. (2012). Systema upravlinnia yakistiu yak instrument vdoskonalennia diialnosti orhanu mistsevoho samovriaduvannia [Quality management system as a tool for improving the activities of local government]. Shveitsarsko-ukrainskyi proekt «Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini – DESPRO». Kyiv : Sofiia-A, 134 p. [in Ukrainian].

Poltavets, V. (2008). Diialnist orhaniv mistsevoho samovriaduvannia shchodo zabezpechennia yakosti nadannia hromadskykh posluh [Activity of local governments to ensure the quality of public services]. Candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Prykhodchenko, L. (2020). Adaptatsiia kontseptsii reinzhynirynhu do administratyvnykh protsesiv v orhanakh publichnoi vlady: pidkhody, metody ta modeli [Adaptation of the concept of reengineering to administrative processes in public authorities: approaches, methods and models]. (pp. 126–130) [in Ukrainian].

Prudyus, L. V. (2017). Upravlinnia yakistiu derzhavnoi sluzhby Ukrainy [Quality management of the civil service of Ukraine: monograph]. Dnipro : DRIDU NADU.

Mamatova, T., & Bortnik, O. (2013). Systemy upravlinnia yakistiu pry nadanni munitsypalnykh posluh u vidpovidnosti do vymoh ISO 9001:2008: isnuiuchi praktyky ta napriamy udoskonalennia : analit. doslidzh., vykonane v ramkakh Proektu PROON «Munitsypalna prohrama vriaduvannia ta staloho rozvytku» [Quality management systems in the provision of municipal services in accordance with the requirements of ISO 9001: 2008: existing practices and areas for improvement: analyst. research carried out within the framework of the UNDP Project «Municipal Governance and Sustainable Development Program»]. Kyiv: PROON MPVSR.

Sukhinin, D. V., & Mamatova, T. V. (2005). Protsesnyi pidkhid do orhanizatsii diialnosti z nadannia munitsypalnykh posluh [Process approach to the organization of activities for the provision of municipal services]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, 2. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/techno/05sdvnmp.pdf [in Ukrainian].

Sukhinin, D. (2013). Kontseptsiia upravlinnia yakistiu TQM yak pidgruntia otsiniuvannia, monitorynhu ta kontroliu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia [The concept of TQM quality management as a basis for evaluation, monitoring and control in local governments]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 1(16), 295–304 [in Ukrainian].

Harrington, Dzh., Jesseling, K. S., & van Nimvegen, H. (2002). Optimizacija biznes processov: dokumentirovanie, analiz, upravlenie, optimizacija [Optimization of business processes: documentation, analysis, management, optimization]. SPb. : Azbuka ; BMikro, 328p. [in Russian].

Bortnik, О. (2019). Implementation of international standards in local government as a key to sustainable development. Public Administration Aspects, 7(5), 31–43. doi: 10.15421/151927.

CEF Digital (2020). Once-Only Principle (OOP). Reduce administrative burdens on citizens and businesses. URL: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Once+Only+Principle.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2013). Fundamentals of Business Process Management. Springer. doi: 10.1007/978-3-642-33143-5.

EFQM (2020). The EFQM Model. URL: https://www.efqm.org/efqm-model.

Harrington, H. J. (1991). Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness. New York, NY: McGraw-Hill, Inc.

Harrington, H. J. (2011). Streamlined Process Improvement. New York, NY: McGraw-Hill Education, 432 p.

Hilton, P. (2017). Process Mapping – Basics. Signavio GmbH. URL: https://www.signavio.com/downloads/white-papers/process-mapping-basics.

International Project Management Association (2016). IPMA: IPMA Project Excellence Baseline (IPMA ICB). Vertion 1.0. Amsterdam.: 113 p. URL: http://products.ipma.world/wp-content/uploads/2016/02/IPMA_PEB_1_0.pdf.

Poperednie obstezhennia systemy upravlinnia yakistiu v orhanakh vykonavchoi vlady – 2019 [Preliminary survey of the quality management system in the executive authorities – 2019]. URL: http://www.center.gov.ua/component/k2/item/3372-poperednie-obstezhennia-systemy-upravlinnia-yakistiu-v-orhanakh-vykonavchoi-vlady-2019.

The European Public Administration Network (2019). CAF 2020. Common Assessment Framework. The European model for improving public organisations through selfassessment. URL: https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2019/11/CAF-2020.pdf.


Переглядів анотації: 234
Завантажень PDF: 415
Опубліковано
2021-02-28
Як цитувати
Кравченко, Т. (2021). Процеси забезпечення якості в органах місцевого самоврядування: особливості визначення та оцінювання. Аспекти публічного управління, 9(1), 121-132. https://doi.org/10.15421/152112
Розділ
Стаття