Синергетичне поєднання різних вимірів інтегрованості у формуванні політики регіонального розвитку в Україні

  • Сергій Корнієвський Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: галузевий підхід, регіональний підхід, інтегрований підхід, вертикальний та горизонтальний виміри інтегрованості, моделі політики регіонального розвитку, складові підходу до регіонального розвитку, соціо-еколого-економічна основа політики регіонального розвитку

Анотація

У статті зазначається, що становлення політики регіонального розвитку в європейських країнах відбувалось на основі втручання держави у розвиток ключових галузей. Реалізовані капіталістичними державами заходи не були частиною політики місцевого або регіонального розвитку. Такий підхід отримав назву галузевої політики, так як вона направлена на конкретні сектори. В останні десятиліття минулого століття на зміну підтримки галузей й секторів стали проводились заходи, спрямовані на розвиток конкретних територій, – регіональний підхід, метою якого є формування умов для розвитку територій шляхом активізації власного потенціалу регіонів. В статті наголошується, що впровадження державної політики регіонального розвитку має подвійне вираження: у галузевому та регіональному підходах. Тому в основі формування сучасної політики регіонального розвитку стає узгодження заходів в її «регіональних» та «галузевих» інструментах. Автор зазначає, що у вітчизняних умовах актуальним є впровадження моделі політики, яка притаманна унітарним європейським країнам – реалізація загальнонаціональних інвестиційних програм, розроблених на основі консультацій з органами влади регіонального рівня, у синергетичному поєднанні з додатковою регіональною політикою, що здійснюється на основі спів-фінансування. Така регіональна політика ініціюється, планується, реалізується та моніториться переважно органами влади регіонального рівня. В ході реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні участь органів самоврядування регіонального та місцевого рівнів має розвиватись в напрямку збільшення їх ролі у процесах формування державних та регіональних програм розвитку.Зроблені висновки, що в Україні актуальним є впровадження моделі політики, яка притаманна унітарним європейським країнам – реалізація загальнонаціональних інвестиційних програм, розроблених на основі консультацій з органами влади регіонального рівня, у синергетичному поєднанні з додатковою регіональною політикою, що здійснюється на основі спів-фінансування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bereza, A. V. (2013). Koordynatsiia rehionalnoi polityky v uriadakh krain OESR [Coordination of regional policy in the governments of OECD countries]. Political Science Bulletin, 71, 377 –385 [in Ukrainian].

Broun, L. Regional and Sectoral Approach Creates a Strong Economy. Retrieved from www.commerce.wa.gov/wp-content/uploads/2020/01/ LisaColumbian Column-OPT.pdf.

Brytova, H. V. (2015). Vzaiemouzghodzhennia rehionalnoi polityky v Ukraini iz tsiliamy rehionalnoho rozvytku Yevropeiskoho Soiuzu [Mutual coordination of regional policy in Ukraine with the goals of regional development of the European Union]. Law and State Administration, 4, 130 –135 [in Ukrainian].

Dehtiarova, I. (2010). Teorii rehionalnoho rozvytku ta yikh evoliutsiia yak osnova suchasnoho rehionalnoho upravlinnia [Theories of regional development and their evolution as the basis of modern regional management]. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 4, 141–148 [in Ukrainian].

Konsolidovani versii Dohovoru pro Yevropeiskyi Soiuz (vchynenoho v Maastrykhti somoho dnia liutoho tysiacha deviatsot devianosto druhoho roku) ta Dohovoru pro funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu (vchynenoho v Rymi dvadtsiat piatoho dnia bereznia misiatsia roku odna tysiacha deviatsot piatdesiat somoho) [Consolidated versions of the Treaty on European Union (done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two) and of the Treaty on the Functioning of the European Union (done at Rome on the twenty-fifth day of March in the year one thousand and nine hundred thirty-seventh)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show /994 _b06#Text [in Ukrainian].

Kruhlianko, A. V., & Tarantiuk, I. M. (2015). Priorytetni napriamy rozvytku ekonomiky rehioniv na osnovi vyznachennia konkurentnykh perevah na prykladi Chernivetskoi oblasti [Priority directions of economic development of regions based on the definition of competitive advantages on the example of Chernivtsi region]. Visnyk of Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, 2, 23 –33 [in Ukrainian].

Kyianka, I. (2018). Rehionalnyi rozvytok i yevropeiska intehratsiia v konteksti publichnoho upravlinnia [Regional development and European integration in the context of public administration]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 1 (54), 65 –71) [in Ukrainian].

Loiko, V. V., & Ramskyi, A. Yu. (2019). Finansovi mekhanizmy innovatsiinoho ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Financial mechanisms of innovative economic development of Ukraine in terms of European integration]. Kyiv: Borys Hrinchenko University of Kyiv [in Ukrainian].

Metodolohiia planuvannia rehionalnoho rozvytku v Ukraini [Methodology of regional development planning in Ukraine]. Retrieved from http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_ METODOLOG _YA_ PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf [in Ukrainian].

Oliferuk, S. I. (2013). Prostorovo-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy: uzghodzhennia terytorialnoho ta sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia ta planuvannia [Spatial and economic development of Ukraine: coordination of territorial and socio-economic forecasting and planning]. Investments: practice and experience, 17, 49 –53 [in Ukrainian].

On approval of the State Strategy for Regional Development until 2020]. (2014, August 06). No. 385. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Osyka, S. H., Bakalinska, O. O., & Hryshko, A. O. (2019). Pravo Svitovoi orhanizatsii torhivli – stryzhen mizhnarodnoho torhovelno-ekonomichnoho prava (u mizhnarodnykh uhodakh i pravozastosuvalnykh aktakh) [Law of the World Trade Organization – the core of international trade and economic law (in international agreements and law enforcement acts)]. Kyiv: Kyiv. nat. trade and economy University [in Ukrainian].

Romaniuk, S. A. (2013). Evoliutsiia pidkhodiv do pidtrymky rehionalnoho rozvytku v krainakh svitu [Evolution of approaches to support of regional development in the countries of the world]. Effective economy, 2. Retrieved from http://nbuv.gov. ua / UJRN / efek_2013_2_63 [in Ukrainian].

Savka, O. V. (2013). Etapy formuvannia rehionalnoi polityky v krainakh Tsentralno-Skhidnoi Yevropy [Stages of formation of regional policy in the countries of Central and Eastern Europe]. Visnyk of Mariupol State University. Ser. : History. Politology, 7–8, 122–130 [in Ukrainian].

Tarasenko, D. L. (2017). Sutnist rozvytku sotsialno-ekonomichnoi systemy [The essence of the development of the socio-economic system]. Manager, 2, 112–117 [in Ukrainian].

Tyshchenko, O. P. (2013). Strukturyzatsiia natsionalnoi ekonomiky ta teoretychni pidkhody do upravlinnia yii rehionalnym rozvytkom [Strukturizatsiya natsionalnoi ekonomiky ta teoretichni pidkhody do upravlinnia yi regionalnom rozvytkom]. Effective economy, 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_1_63 [in Ukrainian].

Varnalii, Z. S. (2014). Instytutsiini zasady ta orhanizatsiini mekhanizmy polityky rehionalnoho rozvytku: zavdannia reform yevropeiskoho zrazka [Institutional principles and organizational mechanisms of regional development policy: tasks of European sample reforms]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 3, 3–11 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2021-02-28
Як цитувати
Корнієвський, С. (2021). Синергетичне поєднання різних вимірів інтегрованості у формуванні політики регіонального розвитку в Україні. Аспекти публічного управління, 9(1), 81-90. https://doi.org/10.15421/152108
Розділ
Стаття