Нормативно-правові засади боротьби з тероризмом в Україні

Ключові слова: тероризм, протидія тероризму, боротьба з тероризмом, терористична діяльність, контртерористична стратегія, принципи боротьби з тероризмом

Анотація

Важливим елементом забезпечення національної безпеки в Україні є правове закріплення практичних та реальних засад в національному законодавстві. Однією з головних причин низької якості боротьби з тероризмом є недосконалість правових актів, і невідповідність рівня підготовки до реальних загроз. Нормативні акти потребують детального вивчення, аналізу і обґрунтування з огляду міжнародного права і еволюції, завдяки чому, не однократно вносяться зміни. Зростання кількості тероризмі в світі, дає поштовх для міжнародної співпраці для подолання найнебезпечнішого злочину. Наукові дослідження є важливим для вирішення поставлених завдань щодо запобігання тероризму.Для покращення законодавства необхідно враховувати ступінь спроможності передбачати загрози та оцінювати ризики, забезпечувати безперервність процесу діяльності органів і процесу відновлення наслідків. Вдосконалення українського законодавства потребує модернізування антитерористичного законодавства каїни, з питань протидії та запобігання тероризму. У статті, проведено аналіз нормативно-правових засад боротьби з тероризмом, визначено актуальність проблеми боротьби з тероризмом, коло нормативних актів, розглянуто думки вчених щодо системи їх поділу за видами, запропоновано власну систему нормативно-правових актів у таблиці. Конкретно проаналізовано деякі важливі нормативно-правові акти, щодо заходів, якими здійснюється боротьба у сфері тероризму. Досліджено міжнародно-правові документи, що встановлюють загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії тероризму.Розглянуті закріпленні у нормативних актах пріоритети державної політики у сфері протидії тероризму, принципи протидії тероризмові та визначені деякі пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення у боротьбі з тероризмом в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Council of Europe. (2019). Strengthening measures to counter money laundering and financing of terrorism in Ukraine (PGG II Ukraine). Retrieved from https://www.coe.int/en/web/corruption/projects/pgg$ii$.

Deklaratsiia pro zakhody likvidatsii mizhnarodnoho teroryzmu OON [Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism; Declaration, international document]. (1994, December 9). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_502 [in Ukrainian].

Hryschuk, V. K. (2011). Teroryzm: teoretyko-prykladni aspekty [Terrorism: Theoretical and Applied Aspects]. Lviv [in Ukrainian].

Hutsalo, M. (2010). Deiaki pytannia derzhanoi polityky protydii teroryzmu v Ukraini. [Some issues of state policy on counter-terrorism in Ukraine]. Politychnyj menedzhment, 4, 129–139 [in Ukrainian].

Kolesnik, S. P. (2019). Legal provision of prevention of terrorism by national. European Reforms Bulletin, 3, 28–32.

Konstytuciya Ukrayiny: pryjnyata na pyatij sesiyi Verhovnoyi Rady Ukrayiny 28 cherv [The Constitution of Ukraine]. (1996). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-VR [in Ukrainian].

Kryminalnyj kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine]. (2001) Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukrainian].

Mizhnarodna konventsiia pro borotbu z bombovym teroryzmom. (2001). [International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings of 29 November 2001]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_374.

On the basics of national security of Ukraine: Law of Ukraine. (2003). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15 [in Ukrainian].

Pro borotbu z teroryzmom [On Combating Terrorism]. (2005, May 31). Vidomosti Verkhovnoi Rady – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 25, 335 [in Ukrainian].

Proceedings of International Scientific and Practical Conference: Protydiia proiavam teroryzmu, separatyzmu, ekstremizmu ta nelehal'nij mihratsii v suchasnykh umovakh: stan, problemy ta perspektyvy – Countering the manifestations of terrorism, separatism, extremism and illegal migration in modern conditions: status, problems and prospects. Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav [in Ukrainian].

Reznikova, O. O. Misiura, A. O. Dromov, S. V., & Voitovskyi, K. Ye. (2017). Aktualni pytannia protydii teroryzmu u sviti ta v Ukraini: analititychna dopovid [Actual issues of counteracting terrorism in the world and in Ukraine: an analytical report]. Kyiv, NISD [in Ukrainian].

Rysin, V. V., & Stepanova, A. V. (2020). instrumenty protydii finansuvanniu teroryzmu z vykorystanniam finansovykh ustanov [Counter-terrorism financing tools using financial institutions]. Ekonomika ta derzhava, 6, 80–86 [in Ukrainian].

The concept of combating terrorism. (2019, March 05). No. 53/2019. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019 [in Ukrainian].

Tuzmukhamedov, B. R. (2000). Pravovye aspekty bor'by s mezhdunarodnym teroryzmom [Legal aspects of the fight against international terrorism]. Rossyjskyj ezhehodnyk mezhdunarodnoho prava. (pp. 286–289). [in Ukrainian].

Vakulych, V. M. (2010). Zakonodavstvo Ukrainy i teroryzm [Legislation of Ukraine and Terrorism]. Suspilna polityka, 2, 43–50 [in Ukrainian].

UN Global Counter-Terrorism Strategy. Retrieved from https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/un-global-counter-terrorism-strategy.

Yevropejska konventsiia pro borotbu z teroryzmom [European Convention on the Suppression of Terrorism]. (1977, January 27). Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/994_331 [in Ukrainian].

Zhaivoronok, O. I. (2020). Mizhnarodnyj dosvid protydii informatsijnomu teroryzmu ta joho implementatsiia v Ukraini [International experience against information terrorism and its implementation in Ukraine]. Publichne upravlinnia u sferi derzhavnoi bezpeky ta mytnoi spravy – Public Administration and Customs Administration. 1 (24), 91–96 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 87
Завантажень PDF: 1374
Опубліковано
2021-02-28
Як цитувати
Гбур, З., & Кошова, С. (2021). Нормативно-правові засади боротьби з тероризмом в Україні. Аспекти публічного управління, 9(1), 72-80. https://doi.org/10.15421/152107
Розділ
Стаття