Діяльність органів місцевого самоврядування в реалізації програм розвитку оздоровчої рухової активності населення

  • Валерій Макашов Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, діяльність, оздоровча рухова активність, спорт, стратегічне управління, програмний підхід, публічне управління, моніторинг

Анотація

У статті досліджено діяльність органів місцевого самоврядування в реалізації програм розвитку оздоровчої рухової активності населення. Здійснено функціональний аналіз діяльності держави та органів місцевого самоврядування з питань управління сферою великого спорту та масового спорту крізь призму управлінського циклу (планування, організація, мотивація, контроль). Розглянуто загальні та спеціальні принципи стратегічного планування у сфері оздоровчої рухової активності населення як окремого самостійного напряму діяльності органів місцевого самоврядування (принцип об’єктивності; принцип самостійності; принцип рівності та принцип дотримання загальнодержавних інтересів). Визначено фактори, які позитивно можуть впливати на підвищення рухової активності населення (наявність спортивної інфраструктури; наявність іншої інфраструктури, яка сприяє розвитку рухової активності; наявність послуг, які сприяють зростанню рухової активності; належний рівень інформованості населення; цінова доступність спортивної інфраструктури та послуг; ідеологія «здорового способу життя» городян). Обґрунтовано, що розвиток оздоровчої рухової активності населення, особливо у містах, необхідно здійснювати в рамках стратегії соціально-економічного розвитку та у взаємозв'язку з розвитком спортивної інфраструктури. Органи місцевого самоврядування повинні фокусувати управлінську діяльність у сфері оздоровчої рухової активності населення в таких напрямках як: інвестування в нові об'єкти спортивної інфраструктури; капітальні ремонти та реконструкції наявних об'єктів; сприяння розвитку приватних організацій, що займаються послугами в сфері оздоровчої рухової активності; здійснення інформаційних цільових інтервенцій; робота, пов'язана з пропагандою здорового способу життя; проведення видовищних спортивних заходів, до участі в яких залучається велика кількість глядачів. Розробка та застосування релевантних показників моніторингу та оцінки розвитком рухової активності населення є важливим елементом програмно-цільового методу управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bazenko, V. (2017). Yevropeiskyi dosvid upravlinnia rozvytkom fizychnoi kultury ta sportu na mistsevomu rivni [European experience in managing the development of physical culture and sports at the local level]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of public administration, 1 (50), part 1, 156–166. Retrieved from http://edu.lvivacademy.com/ article/download/150631/149719 [in Ukrainian].

Bogue, R. (2018). Use S.M.A.R.T. goals to launch management by objectives plan. TechRepublic, 10, 44–47.

Budget Code of Ukraine. No. 2456-VI. (2010, July 08). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Chełmecki, B. (2017). Menedżer w polskim związku sportowym. [Manager in the Polish sports association]. Studium zawodu. Warszawa: Estrella [in Poland].

Dutchak, M. (2018). Zarubizhnyi dosvid orhanizatsii fizychnoho vykhovannia studentiv krain, yaki maiut vysokyi riven zaluchennia naselennia do ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti [Foreign experience in organizing physical education for students of countries with a high level of involvement of the population in health-improving physical activity]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu – Theory and methods of physical education and sports, 3, 49–58 [in Ukrainian].

Ievropeiska merezha «Zdorovi mista» [European Healthy Cities Network]. Retrieved from https://www.auc.org.ua/novyna/yevropeyska-merezha-zdorovi-mista [in Ukrainian].

On state forecasting, development of programs of economic and social development of Ukraine. No. 1602-III. (2000, March 23). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text [in Ukrainian].

On approval of the Kyiv City Development Strategy until 2025. No. 280/97-VR. (1997, May 21). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Pro prohramu rozvytku fizychnoi kultury i sportu u misti na 2021-2025 rr.: rishennia Dniprovskoi miskoi rady vid 21 zhovtnia 2020 roku. [resolution of local self-government of Dnipro sity]. URL:https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicProject?pID=313811&name=10 [in Ukrainian].

On approval of the Kyiv City Development Strategy until 2025. No. 824/7060. (2011, December 15). URL: https://kmr.gov.ua/uk/content/strategiya-rozvytku-mista-kyyeva [in Ukrainian].

On approval of the Strategy for the development of physical culture and sports for the period up to 2028. No. 108. (2020, November 4). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Sharov, Yu. (2010). Stratehiia rozvytku. Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Development strategy. Encyclopedic dictionary of public administration]. (p. 680). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Sołtysik, M. (2013). Projektowanie strategii zarządzania. [Designing a management strategy]. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 910, 21–35. Retrieved from https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/viewFile/779/603 [in Poland].


Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 215
Опубліковано
2021-02-28
Як цитувати
Макашов, В. (2021). Діяльність органів місцевого самоврядування в реалізації програм розвитку оздоровчої рухової активності населення. Аспекти публічного управління, 9(1), 63-71. https://doi.org/10.15421/152106
Розділ
Стаття