Загрози економічній безпеці держави в умовах глобалізації

  • Валерій Гнатенко Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» https://orcid.org/0000-0003-2659-9202
Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, держава, економіка, загрози, глобалізація, державне регулювання

Анотація

На сьогодні вплив динамічного змінення геополітичних та геоекономічних умов потребує нові вимоги до забезпечення національної безпеки держави та її сталого розвитку. Одне з центральних місць у структурі національної безпеки України займає її економічна безпека, яка гарантує незалежність країни, умови стабільності і ефективної життєдіяльності суспільства. У зв’язку з цим відстеження тенденцій в економічній сфері, виявлення основних ризиків і загроз безпеці економіки, визначення заходів щодо зниження їх негативного впливу актуальні як з наукової, так і з практичної точки зору. У даній статті розглянуто ключові загрози економічній безпеці держави в умовах глобалізації, довготривалий вплив яких знижує економічну безпеку держави, робить її вразливою перед зовнішніми викликами, суттєво послаблює позиції на світовій арені. Доведено важливість забезпечення економічної безпеки держави та протидії негативному впливу загроз, що їй можуть зашкодити. Зазначено, що забезпечення економічної безпеки – пріоритетний напрямок діяльності держави. Охарактеризовано сутність економічної безпеки держави і її важливість для національної безпеки в цілому. Розглянуто чинні законодавчі документи, у яких визначені основні реальні та потенційні загрози національній безпеці України на сучасному етапі, в тому числі в економічній сфері. Оцінено вплив загроз економічній безпеці держави, які поділяються згідно сфери їх виникнення на внутрішні та зовнішні. Визначено, що зовнішні загрози пов'язані з несприятливими процесами в світовій економіці, а внутрішні загрози пов’язані з діяльністю органів державної влади, макроекономічною і мікроекономічною нестабільністю ринкової економіки, вони обумовлені тими процесами, які виникають в ході реалізації економічної політики держави. Зазначено, що сучасні умови розвитку безпеки держави, зумовлені новими викликами і загрозами, потребують удосконалення та впровадження нових заходів протидії негативному впливу основних загроз національній економічній безпеці держави. В результаті проведеного дослідження визначено основні заходи щодо протидії основним загрозам економічній безпеці держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Akimova, L. M. (2016). Sutnisna kharakterystyka osnovnykh zaghroz v ekonomichnij bezpeci derzhavy [Essential characteristics of the main threats to the economic security of the state]. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, 10. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 [in Ukrainian].

Lipkan, V. A. (2003). Synerghetychnyj i ghomeostatychnyj pidkhody do systemy nacionaljnoji bezpeky [Synergetic and homeostatic approaches to the national security system]. Naukovyj visnyk nacionaljnoji akademiji vnutrishnikh sprav – Scientific Herald of National Academy of Internal Affairs, 2 [in Ukrainian].

Martynenko, V. V. (2011). Zaghrozy ekonomichnij bezpeci Ukrajiny v konteksti vyklykiv ghlobalizaciji [Threats to Ukraine's economic security in the context of the challenges of globalization]. Ekonomika ta upravlinnja nacionaljnym ghospodarstvom. Ekonomichnyj chasopys-21 The Economic Annals-XXI Journal, 7–8, 39–40 [in Ukrainian].

Olijnychuk, O. (2015). Systema ekonomichnoji bezpeky derzhavy ta rivni jiji formuvannja: konceptualjni aspekty [The system of economic security of the state and levels of its formation: conceptual aspects]. Ghalycjkyj ekonomichnyj visnyk – Galician economic journal, 48 (1), 93–100 [in Ukrainian].

On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine". (2020). No. 392/2020. [in Ukrainian].

On the national security of Ukraine. (2018, June 21). No. 2469-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text [in Ukrainian].

Draft Decree of the President of Ukraine "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine" On the Strategy of Economic Security of Ukraine until 2025. Retrieved from https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=65355ae8-3a6a-47e8-a0fd-f4a02adfe66c&title=ProektUkazuPrezidentaUkrainiproRishenniaRadiNatsionalnoiBezpekiIOboroniUkrainiVid-2021-RokuproStrategiiuEkonomichnoiBezpekiUkrainiNaPeriodDo2025-Roku [in Ukrainian].

Pughach, O. A. (2014). Klasyfikacija ta systematyzacija zaghroz ekonomichnij bezpeci derzhavy v systemi nacionaljnoji bezpeky [Classification and systematization of threats to the economic security of the state in the system of national security]. Ekonomika i orghanizacija upravlinnja – "Economics and Organization of Management", 1 (17)–2 (18) [in Ukrainian].

Skoruk, O. V. (2016). Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnistj, skladovi elementyta problemy zabezpechennja [Economic security of the state: essence, components of the problem of providing]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu: Ser.: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove ghospodarstvo – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University: Ser .: International Economic Relations and the World Economy, 6, part 3, 39–42 [in Ukrainian].

Rokocha, V. V. (2014). Transformacija systemy nacionaljnoji ekonomichnoji bezpeky v umovakh ghlobalizaciji svitovoji ekonomiky [Transformation of the system of national economic security in the conditions of globalization of the world economy]. Ekonomichna bezpeka, 10, 71−78 [in Ukrainian].

Tretjak, V. V. (2010). Ekonomichna bezpeka: sutnistj ta umovy formuvannja [Economic security: the essence and conditions of formation]. Ekonomika i derzhava, 1, 6–8 [in Ukrainian].

Jaremenko, I. I. (2013). Ekonomichna bezpeka jak skladova nacionaljnoji bezpeky derzhavy [Economic security as a component of national security]. Nacionaljnyj universytet «Ljvivsjka politekhnika». Retrieved from http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/22426/1/43-Yaremko-74-75.pdf [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 140
Завантажень PDF: 3723
Опубліковано
2021-02-28
Як цитувати
Гнатенко, В. (2021). Загрози економічній безпеці держави в умовах глобалізації. Аспекти публічного управління, 9(1), 55-62. https://doi.org/10.15421/152105
Розділ
Стаття