Міжнародні стандарти імплементації автономії закладів вищої освіти

  • Наталя Грабовенко Міжнародні стандарти імплементації автономії закладів вищої освіти https://orcid.org/0000-0001-8896-1292
Ключові слова: державне управління, вища освіта, автономія, заклади вищої освіти, міжнародні стандарти, університетська незалежність, університетська автономія

Анотація

У статті проведено аналіз основних міжнародних нормативно-правових актів спрямованих на реалізацію автономії закладів вищої освіти. Зазначено, що заплановане створення єдиного європейського простору вищої освіти та підвищення престижу європейської системи вищої освіти у світі буде в цілому реалізоване. Наголошено, що кінцевий результат планується досягти за рахунок вирішення таких завдань: ухвалення системи наукових ступенів; організація вищої освіти з двох циклів; установлення єдиної системи залікових одиниць; підвищення мобільності, автономності та забезпечення академічної свободи для студентів і викладачів; розвиток європейського співробітництва у сфері забезпечення якості освіти; збереження культурної та мовної різноманітності, своєрідності національних систем вищої освіти та автономії закладів вищої освіти. Виділено головні принципі функціонування університетів, до яких віднесено: університетську автономність, що виконує функцію осмислення дійсності з метою поширення культури через викладання та наукові дослідження; університетську незалежність від економічної, політичної та ідеологічної влади; суттєвий зв’язок наукових досліджень та викладання; досягнення за допомогою цього відповідності у потребах суспільства та економіки; свобода досліджень, навчання, викладання; виконання місії за умови дотримання вимог взаємної волі: університетів та влади; відмова від нетерпимості й разом з цим підтримання діалогу, становлення університетів як місця зустрічі викладачів, що здатні до передачі своїх знань, а також студентів, що мотивовані до їх засвоєння; збереження та передача цінностей європейського гуманізму; реалізація головних завдань у контексті досягнення загальних знань поза географічними та політичними межами, взаємне пізнання та взаємодія культур

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Chmil A. (2006). Principles of education quality management system in the restructuring process. (рр.75−76) [in Ukrainian].

Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_308#Text [in Ukrainian].

On Higher Education. (2014). № 1556-VII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text/ [in Ukrainian].

Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European region. Retrieved from http://pon.org.ua/novyny/3334-pro-realizaciyunovogo-zakonu-pro-vishhu-osvitu.html [in Ukrainian].

Hanitkevych, Ya. The problem of autonomy of post-Soviet universities. Retrieved from http://vnz.org.ua/statti/4300-problema-avtonomiyi-pisljaradjanskyh-universytetiv [in Ukrainian].

Higher education, Bologna and Sorbonne processes. Retrieved from https://erasmusplus.org.ua/2014-12-24-01-04-22/vyshcha-osvita-i-bolonskyi-protses/180-vyshcha-osvita-ta-bolonskyi-protses.html [in Ukrainian].

Husieva P.T. Bologna Declaration: tasks and implementation of basic principles. Retrieved from http://surl.li/mljd [in Ukrainian].

Magna Chartia Uneversitatum (MCU). Retrieved from http://WWW.EUROOSVITA.NET/INDEX.PHP/?CATEGORY=36&ID=400&-ID=4392.

Semenets-Orlova, I. (2019). The policy of systemic change in higher education in Ukraine. Scientific and theoretical almanac “Grani”, 22 (8), 47−59 [in Ukrainian].

Sorbonne Declaration. Retrieved from https://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/bolonskij-proczes/sorbonska deklaracziya.html.


Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 249
Опубліковано
2021-02-28
Як цитувати
Грабовенко, Н. (2021). Міжнародні стандарти імплементації автономії закладів вищої освіти. Аспекти публічного управління, 9(1), 44-49. https://doi.org/10.15421/152103
Розділ
Стаття