Публічне управління та трансформації української моделі громадянського суспільства

Ключові слова: публічне управління, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, моделі громадянського суспільства, механізми державного управління

Анотація

Завданням реформаторів сучасної управлінської системи України є пошук оптимального, гармонійного співвідношення участі держави в суспільних справах, зі створенням комплексу таких механізмів взаємодії влади та суспільства, які не перешкоджали б, а сприяли розвитку громадянського суспільства. Такі умови і повинні допомогти сучасній моделі поступово трансформуватися в українську модель. Метою статті є аналіз процесів розвитку громадянського суспільства в Україні, формулювання пропозицій і рекомендацій теоретичного і практичного значення щодо трансформацій його в українську модель у системі публічного управління. Запропоновано: наявну модель, що «доганяє», трансформувати в українську модель громадянського суспільства, пройшовши три етапи: I – виявлення наслідків пострадянського минулого; II – подолання проблемних явищ, згідно із запропонованими напрямками; III – згідно з розробленою системою індикаторів (показників) контролювати процес оновлення. Гармонійне співвідношення участі інститутів державної влади в справах суспільства убезпечить громадянське суспільство від зайвого впливу, але створить умови для його розвитку. У центрі уваги моделі – громадянин (вільний індивід), від якого вибудовується і вся система публічного управління; відносини громадянського суспільства і влади ґрунтуються на принципах індивідуалізму, а не колективізму. Автор резюмує: формування української моделі громадянського суспільства має відбуватися з урахуванням культурно-історичних, національно-етнічних і соціально-економічних особливостей розвитку України. У центрі уваги цієї моделі – громадянин, від якого вибудовується і вся система публічного управління. У моделі передбачені розвинена система інститутів демократії; правова захищеність громадян; конкуренція інститутів, структур, громадських груп населення і т.д .; визнання і забезпечення широкого спектру прав і свобод людини; вільне формування громадської думки, плюралізму; високий рівень громадянської культури та освіти населення; багатоукладна економіка; питома і визначальна вага в суспільстві середнього класу (40–70%); розвинена система самоврядування (завдяки впровадженню багаторівневого управління) переважання соціальної політики в діяльності держави (спрямування зусиль на підвищення економічної ефективності і загального добробуту).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Gellner, E. (1994). Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. London & Toronto: Hamish Hamilton / Penguin.

Gray, J. (1993). What Is Living in Liberalism? Post Liberalism: Studies in Political Thought. London: Routledge.

Karas, A. (2018). Civil Identity as Ethical Self-Determinatio. Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy of Values Pages, 68, 65–69 [in Ukrainian].

Kin, J. (2000). Hromadianske suspilstvo: stari obrazy, nove bachennia [Civil society: old offenses, new vision]. Kyiv: K.I.S.; Analytically experimental center [in Ukrainian].

Kipen, V. (2014). Traumatized consciousness as a conscequence and Factor of insecurity. Research of mass attitudes in Donetsk. Skhid, 2 (128), 5–9 [in Ukrainian].

Kolodiy, A. (2002). Na shliakhu do hromadianskoho suspilstva. Teoretychni zasady y sotsiokulturni peredumovy demokratychnoi transformatsii v Ukraini [On the way to civil society. Theoretical foundations and socio-cultural preconditions of democratic transformation in Ukraine]. Lviv: Red Viburnum [in Ukrainian].

Petukhov, A., & Demyanov, E. (1916). Civil Society: the Russian model of interaction between state and Society. Political space of a Region, 3(96), 7–16 [in Russian].

Shaulska, H. M. (2018). Mekhanizmy vzaiemodii hromadskosti z orhanamy publichnoi vlady v Ukraini.

T. V. Motrenko (Ed.). Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy [in Ukrainian].

Shaulska, H. M. (2019). Multilevel model of public administration as a basis for the development of civil society in Ukraine. Legal journal «Law and Life» «Legea si Viata», 5/2, 190–194 [in Moldova].

Walter, M. (1998) Complex Equality. R. E. Goodin, Ph. Pettit (Eds.). Contemporary Political Philosophy. An Anthology. Maldem, 487–503.


Переглядів анотації: 157
Завантажень PDF: 400
Опубліковано
2021-02-28
Як цитувати
Шаульска, Г. (2021). Публічне управління та трансформації української моделі громадянського суспільства. Аспекти публічного управління, 9(1), 35-43. https://doi.org/10.15421/152102
Розділ
Стаття