Програмно-цільове управління в соціогуманітарній сфері мегаполісу: аспекти моніторингу та оцінювання

  • Ірина Хожило Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-8532-4108
  • Володимир Бульба Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-5352-0574
  • Юрій Куц Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-8629-012X
Ключові слова: програмно-цільове управління, місцеві програми, мегаполіси, оздоровча рухова активність, соціогуманітарна сфера, місцеве самоврядування

Анотація

Стаття присвячена розгляду реалізації місцевих програм у соціогуманітарній сфері в контексті дослідження аспектів моніторингу та оцінювання програм як важливого елементу у забезпеченні ефективності публічно-управлінської діяльності при формуванні та реалізації програм місцевого розвитку. Зокрема, дослідженням охоплено міські та регіональні програми у сфері розвитку фізичної культури та спорту. Здійснено ґрунтовний аналіз змісту цих програм крізь призму публічно-управлінської діяльності у сфері оздоровчої рухової активності населення як окремого напрямку соціогуманітарної політики в мегаполісах України (Дніпро, Харків). Підтверджено, що на розвиток оздоровчої рухової активності населення мегаполісів впливають також суміжні міські програми (у сфері культури, освіти, медицини, патріотичного виховання, розвитку туризму тощо), які можуть виступати додатковими механізмами в реалізації державної політики у сфері охорони громадського здоров’я. Встановлено, що програми розвитку фізкультури та спорту фінансуються, переважно, за рахунок місцевих бюджетів. Визначено, що слабким місцем програмно-цільового забезпечення публічно-управлінської діяльності в соціогуманітраній сфері є напрям моніторингу й оцінювання програм, зокрема у сфері розвитку фізичної культури, оздоровчої рухової активності та спорту. За результатами дослідження запропоновано ввести до чинних програм такі пріоритетні групи показників за напрямком оздоровчої рухової активності населення як: показники фінансово-економічного забезпечення; показники розвитку інфраструктури оздоровчої рухової активності; показнику статистичного обліку. Це сприятиме підвищенню ефективності місцевих програм у зміцненні популяційного здоров’я громади за рахунок розвитку немедичного сектору міського господарства українських мегаполісів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Balaban, S. (2016). The sphere of physical culture and sports as an object of public administration. Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 1, 179–186. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_1_27 [in Ukrainian].

Bazenko, V. (2019). Development of physical culture and sports at the level of territorial community in the conditions of decentralization of power in Ukraine. Candidate`s thesis. Odessa Regional Institute of Public Administration of NAPA under the President of Ukraine, Odessa. Retrieved from http://www.oridu.odessa.ua/8/4/doc/dis_bazenko.pdf [in Ukrainian].

Europe's largest cities. Retrieved from http://www.citymayors.com/features/euro_cities1.html.

On the implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand. (2017, October 25). No. 1106. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni [in Ukrainian].

On the National Strategy for Physical Activity in Ukraine for the period up to 2025. Physical activity - a healthy lifestyle - a healthy nation (2016, February 9). No. 42/2016. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/42/2016 [in Ukrainian].

Program for the development of physical culture and sports in the city of Dnipro for 2016-2020. Retrieved from https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/2020/02/04/programa-rozvitku-fizichnoi-kulturi-i-sportu-u-misti -on-2016-2020-deadlines / [in Ukrainian].

On approval of the state target social program for the development of physical culture and sports for the period 2017-2024. (2017, March 1). No. 115. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Slobodyan, O. (2019). Problematic aspects of the formation of the public health system in Ukraine. Bulletin of social hygiene and health care organization of Ukraine. 2019. № 2 (80). Retrieved from https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/10488/10010 [in Ukrainian].

Social Program for the development of physical culture and sports, youth initiatives and the formation of a healthy lifestyle in the Kharkiv region for 2019 - 2023. Retrieved from http://oblrada.kharkov.ua/en/sotsialna-programa-rozvitku-fizichnoji-kulturi-i-sportu-molodizhnikh-initsiativ-ta-formuvannya-zdorovogo-sposobu-zhittya-u-kharkivskij-oblasti-na- 2014-2018 [in Ukrainian].

Targeted comprehensive social program for the development of physical culture and sports in the Dnipropetrovsk region until 2021. Retrieved from https://oblrada.dp.gov.ua/diyalnist/region-prog/122-7vii/ [in Ukrainian].

WHO. (1998). HEALTH 21: an introduction to the health for all policy framework for the WHO European Region. World Health Organisation, Geneva: 1998. Retrieved from https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/109759/EHFA5-E.pdf.

WHO. (2018). Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world. World Health Organization; Geneva: 2018. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1.

WHO. (2020). Pandemic COVID-19. World Health Organization; Geneva: 2020. Retrieved from http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a- pandemic

WHO. (2020). Rising to the challenge of staying physically active during COVID-19 restrictions. World Health Organization; Geneva: 2020. Retrieved from https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/activities/hepa-europe/rising-to-the-challenge-of-staying-physically-active-during-covid-19-restrictions.

Yevseeva, O. (2011). Strategic directions of social development, ways of state regulation. Kyiv: SPDFO Kovalenko VF [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 112
Завантажень PDF: 185
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Хожило, І., Бульба, В., & Куц, Ю. (2020). Програмно-цільове управління в соціогуманітарній сфері мегаполісу: аспекти моніторингу та оцінювання. Аспекти публічного управління, 8(6), 230-238. https://doi.org/10.15421/1520121
Розділ
Стаття