Формування системи надання публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні основи

  • Тетяна Серьогіна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-8402-5958
Ключові слова: системний підхід, методологічні засоби, система надання публічних послуг, ознаки системи, міжвідомча взаємодія, комплекс методологічних підходів, об’єкт дослідження

Анотація

Визначено, що подолати дисбаланс розвитку окремих сфер публічних послуг, коли кожна з них розвивається за власним шляхом, покликані методологічні основи формування системи надання публічних послуг. При цьому питання методологічних основ формування системи надання публічних послуг відноситься до малорозглянутих. Доведено, що в силу складності досліджуваного об’єкта, доречним є залучення цілого комплексу методологічних підходів. Одним із таких виступає науковий, що передбачає розробку підходів до формування досліджуваної системи на відповідній основі з врахуванням теоретико-методологічних, організаційно-правових засад, сучасних світових та вітчизняних тенденцій, кращих світових практик із розглядом можливостей їх імплементації в Україні тощо. Встановлено, що залучення принципу безперервності сприяє не тільки реалізації процесів формування системи надання публічних послуг, але й її подальшому розвитку в умовах, які швидко змінюються. Розкрито, що особливу цінність являє з себе підхід, який дозволяє виокремити підстави для переходу від окремих сфер і процесів до їх узагальнення в систему, де останні набувають істотно нових ознак і зв’язків між собою. Такий підхід полягає з одного боку в розумінні об’єкта дослідження як системи, з іншого – в розумінні процесу дослідження об’єкта як системного за логікою та інструментарієм. В результаті виділено мету, що полягає в задоволенні інтегрованих потреб суспільства; встановлено ознаку подвійності – коли система розглядається як один із елементів системи більш високого рівня; множинності, яка передбачає, що досліджуваний об’єкт можна розглянути на різних рівнях – морфологічному та функціональному. Також встановлено, що в системі надання публічних послуг всі зв’язки можна поділити на три основні групи – зв’язки ієрархічно розташованих між собою елементів, зв’язки горизонтальні, коли мова йде про міжвідомчу взаємодію, й зв’язки з отримувачем послуги.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Artemenko, I. (2017). Zarubizhnyi dosvid uchasti instytutiv hromadianskoho suspilstva u formuvanni i realizatsii derzhavnoi molodizhnoi polityky [Foreign experience of participation of civil society institutions in the formation and implementation of state youth policy.]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public administration and local self-government, 1 (32), 6–13 [in Ukrainian].

Berezhnyi, V. O. (2014). Adaptatsiia zarubizhnoho dosvidu reformuvannia publichnoho upravlinnia v Ukraini [Adaptation of foreign experience of public administration reform in Ukraine]. Extended abstract of Candidate`s thesis. (p. 20). KharRIDU NADU. Kharkiv [in Ukrainian].

Bobrovska, O. Yu. (2009). Teoretyko-metodolohichni zasady zaprovadzhennia korporatyvnykh vidnosyn v upravlinnia rozvytkom munitsypalnykh utvoren [Theoretical and methodological principles of introduction of corporate relations in management of development of municipal formations]. Extended abstract of Doctor`s thesis. (p. 36). DonDUU [in Ukrainian].

Fond «Demokratychni initsiatyvy» imeni Ilka Kucheriva. (2019, 4 September). Yakist nadannia administratyvnykh posluh v Ukraini: dumka hromadian, otsinka fakhivtsiv ta zminy za 5 rokiv [Quality of administrative services in Ukraine: opinion of citizens, assessment of specialists and changes in 5 years] [in Ukrainian].

Hanotska, S. (2012). Zabezpechennia yakosti profesiinoi diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv na zasadakh standartyzatsii [Ensuring the quality of professional activity of civil servants on the basis of standardization]. Extended abstract of Candidate`s thesis. (p. 20). DRIDU NADU [in Ukrainian].

Horbatiuk, V. I. (2014). Mekhanizmy nadannia administratyvnykh posluh u sferi upravlinnia derzhavnymy finansamy [Mechanisms for providing administrative services in the field of public finance management]. (p. 151). NADU. Kyiv [in Ukrainian].

Hrechka, Ya. R. (2009). Osoblyvosti derzhavno-hromadskoho upravlinnia osvitoiu v Polshchi [Peculiarities of public administration of education in Poland]. (p. 20). Kyiv [in Ukrainian].

Mamatova, T. V. (2009). Upravlinnia na osnovi yakosti: metodolohichni zasady dlia orhaniv derzhavnoho kontroliu [Management on the basis of quality: methodological principles for state control bodies]. Dnipropetrovsk: Svidler A. L. [in Ukrainian].

Serohina, T. (2020). Publichni posluhy: suchasni pidkhody do klasyfikatsii [Public services: modern approaches to classification]. Public administration aspects, 8 (3), 6–15 [in Ukrainian].

Sharov, Yu. (2001). Stratehichne planuvannia v munitsypalnomu menedzhmenti: kontseptualni aspekty [Strategic planning in municipal management: conceptual aspects]. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].

Shtyrlina, A. A. (2017). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia funktsionuvanniam systemy nadannia derzhavnykh posluh v Ukraini [Mechanisms of state management by the functioning of the system of public services in Ukraine]. Extended abstract of Candidate`s thesis. KNU. Kyiv, 2017. S. 7.

Surmin, Yu. (2006). Maisternia vchenoho: Pidruchnyk dlia naukovtsia [Scientist's workshop: A textbook for a scientist]. Kyiv: Navchalno-metodychnyi tsentr «Konsortsium z udoskonalennia menedzhment-osvity v Ukraini» [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 107
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Серьогіна, Т. (2020). Формування системи надання публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні основи. Аспекти публічного управління, 8(6), 212-220. https://doi.org/10.15421/1520119
Розділ
Стаття