Проблематика державного управління в регулюванні проблем судової практики при притягненні осіб до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння

Ключові слова: адміністративна відповідальність, керування транспортними засобами, керування суднами, особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, відсутність єдиної судової практики

Анотація

Враховуючи актуальність проблеми щодо притягнення осіб до юридичної відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння досліджено питання судової практики з означеного питання. Проаналізовано наслідки існуючої правової проблеми, що виникла у зв’язку з недотриманням законодавцем належного порядку прийняття змін до чинного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Виявлено правові прогалини і юридичні неточності, що існують станом на сьогодні в українському законодавстві з питань дотримання правил дорожнього руху. Розглянуто різні підходи судової системи при кваліфікації правопорушення за керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Встановлено, що управління транспортними засобами водіями, що знаходяться в нетверезому стані - під впливом алкогольних, наркотичних засобів чи лікарських препаратів - є соціально-небезпечним явищем, яке викликає на сьогодні в Україні відсутня єдина судова практика у цій сфері. Одним із найскладніших етапів законотворення є формування незалежного, компетентного та справедливого суду, як еталону дотримання прав і свобод людини та громадянина. Однак не завжди судова помилка виникає внаслідок діяльності суддів. Іноді вплив зовнішніх факторів, таких як неоднозначність законодавства в його викладенні чи застарілість норм права, і є одним із впливових факторів, виправлення чи вплив на які зі сторони судової гілки влади неможливе. На основі аналізу наукової літератури, законодавчих актів, вивчення судової практики запропоновано вдосконалити існуючу систему відповідальності суб’єктів правовідносин в сфері безпеки дорожнього руху в Україні шляхом внесення відповідних змін до законодавчих положень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Averianov, V. B. (Ed.). (2004). Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine]. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].

Buchynskyi, Y. Pianka za kermom – pokaraty nemozhlyvo zakryty! [Drunk driving - it is impossible to punish!]. Retrieved from https://blog.liga.net/user/ybuchynskyi/article/38319 [in Ukrainian].

Code of Ukraine on Administrative Offenses. No. 51. Edition of 11.01.2021. (1984). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text [in Ukrainian].

Constitution of Ukraine. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Official Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 30, 141. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Criminal code of Ukraine. Edition of 11.01.2021. (2001). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Official Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukrainian].

Decision of the Constitutional Court of Ukraine № 3-rp/2012 of 25.01.2012 in case № 1-11/2012. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny» – Database "Legislation of Ukraine". Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12/paran56#n56 [in Ukrainian].

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine in Connection with the Adoption of the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Simplification of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses”. No. 720-IX. (2020). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#Text [in Ukrainian].

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving the Regulation of Relations in the Sphere of Ensuring Road Safety. (2009). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Official Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 10, art. 137 [in Ukrainian].

On amendments to some legislative acts of Ukraine to simplify the pre-trial investigation of certain categories of criminal offenses. No. 2617-VIII. (2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Official Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2617-19 [in Ukrainian].

Yaka vidpovidalnist chekaie na pianoho za kermom — administratyvna chy kryminalna? [What responsibility awaits a drunk driver - administrative or criminal?]. Yurydychna hazeta onlain, 21 (727). Retrieved from https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/yaka-vidpovidalnist-chekae-na-pyanogo-za-kermom--administrativna-chi-kriminalna.html [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Цигилик, Ю. (2020). Проблематика державного управління в регулюванні проблем судової практики при притягненні осіб до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Аспекти публічного управління, 8(6), 204-211. https://doi.org/10.15421/1520118
Розділ
Стаття