Система надання адміністративних послуг в Україні: особливості нормативно-правового регулювання

  • Тетяна Маматова Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0003-1844-5377
  • Наталя Сидоренко Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України https://orcid.org/0000-0001-8734-9704
Ключові слова: публічне управління, децентралізація, адміністративні послуги, центр надання адміністративних послуг, ЦНАП, нормативне регулювання, закон

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних етапів розвитку нормативно-правового забезпечення системи надання адміністративних послуг в Україні належать: закладення основ системи надання адміністративних послуг у частині взаємодії із суб’єктами господарювання (до 2005 р.); початок формування системи надання адміністративних послуг (2006–2008 рр.); нормотворча діяльність з метою упорядкування сфери адміністративних послуг (2009–2013 рр.); розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг (2014–2017 рр.); розвиток мережі належних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) органів місцевого самоврядування і діджиталізація сфери публічних послуг (2019–2020 рр.). Розглянуто та проаналізовано окремі законодавчі акти, що надають органам місцевого самоврядування певних власних та делегованих повноважень у сфері надання адміністративних послуг. Акцентовано на тому, що нормативно-правове поле у сфері публічного управління, зокрема, надання адміністративних послуг населенню, перебуває в постійному розвитку. Вивчення тенденцій у зазначеній сфері вказує на те, що подальший вектор розвитку буде спрямований переважно на кінцевого споживача послуг – суб’єкта звернення із нормативним визначенням пріоритетності комплексного характеру послуг та їх надання переважно в електронному вигляді, наприклад із використанням застосунку «Дія» чи аналогічних сервісів. Визначено, що забезпечення інноваційного розвитку сфери надання адміністративних послуг вимагає від органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування прийняття стратегічних рішень щодо розбудови відповідної інфраструктури: оновлення комп’ютерної, спеціалізованої (робочих станцій) техніки та іншої оргтехніки в ЦНАП; забезпечення якісного зв’язку задля ефективної роботи Інтернет мережі, що дозволяє ефективно працювати мобільним ЦНАП та робочим містам адміністраторів, здійснювати обслуговування фізичних та юридичних осіб у територіальних підрозділах ЦНАП та на віддалених робочих місцях, здійснювати миттєві розрахунки за адміністративні послуги, отримувати доступ до державних реєстрів; реалізація заходів з інформування та залучення населення до діяльності ЦНАП.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andrieiev, O., & Ostapenko, P. (2017). Diialnist tsentriv nadannia administratyvnykh posluh v umovakh detsentralizatsii: dosvid, analiz, metodychni rekomendatsii [Activities of administrative service centers in the context of decentralization: experience, analysis, guidelines]. Kyiv : Prohrama rozvytku OON v Ukraini. Retrieved from http://cnap.in.ua/wp-content/uploads/2018/04/TSNAPs_manual-printed_ final_2018.pdf [in Ukrainian].

Bila knyha derzhavnoi polityky u sferi administratyvnykh posluh : Prohrama «U-LEAD z Yevropoiu» [White Paper on Public Policy in the Field of Administrative Services: U-LEAD with Europe Program]. (2020). Retrieved from https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/White-Book_web-2.pdf [in Ukrainian].

Bryhilevych, I. (2017). Diialnist TsNAP ta otsinka yakosti nadannia administratyvnykh posluh [CNAP activities and quality assessment of administrative services]. Kyiv : Proekt «Partnerstvo dlia rozvytku mist». Retrieved from http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Reports-color-web.pdf [in Ukrainian].

Hunenkova, O. V. (2019). Nadannia administratyvnykh munitsypalnykh posluh v umovakh detsentralizatsii vlady Ukrainy [Granting of administrative municipal services in the conditions of decentralization of the power of Ukraine]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Ilchaninova, N. I. (2019). Mekhanizm nadannia administratyvnykh posluh v umovakh reformuvannia terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini [The mechanism of providing administrative services in terms of reforming the territorial organization of power in Ukraine]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Mykolaiv [in Ukrainian].

Issues of the Unified State Web Portal of Electronic Services and the Unified State Portal of Administrative Services. No. 1137. (2019, December 4). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Karpenko, O. V. (2014). Upravlinski posluhy v Ukraini: mekhanizmy nadannia orhanamy vlady [Management services in Ukraine: mechanisms of granting by authorities]. Kyiv: AMU [in Ukrainian].

Mamatova, T. V. (2015). Formuvannia novoi systemy nadannia administratyvnykh posluh v umovakh detsentralizatsii [Formation of a new system of providing administrative services in the conditions of decentralization]. Public administration aspects, 3 (4), 75 – 83. doi: 10.15421/151536 [in Ukrainian].

Mamatova, T. V., & Hladka, O. M. (2020). Innovatsiini pidkhody do rozvytku systemy nadannia administratyvnykh posluh v umovakh detsentralizatsii [Innovative approaches to the development of the system of providing administrative services in the conditions of decentralization]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public administration and local self-government, 1(44), 86 – 91. doi: 10.33287/102011 [in Ukrainian].

On Administrative Services. No. 5203-VI. (2012, September 6). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text [in Ukrainian].

On Amendments to Certain Acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the Activities of the Ministry of Digital Transformation. No. 123. (2020, Februaty 5). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Optimization of the Network and Functioning of Centers for Provision of Administrative Services and Improvement of Access to Administrative Services Provided in Electronic Form. No. 943-IX. (2020, November 3). Retrieved from https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/199029.html [in Ukrainian].

On approval of the action plan for the implementation of the Concept of development of the electronic services system in Ukraine for 2019-2020. No. 37-r. (2019, January 30). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2019-r [in Ukrainian].

On approval of the Model Regulations of the Center for Administrative Services. No. 588. (2013, August 1). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

On approval of the Model Regulations on the Center for Provision of Administrative Services. No. 118. (2013, February 20). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

On freedom of movement and free choice of place of residence in Ukraine. No. 1382-IV. (2003, December 11). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text [in Ukrainian].

On notaries. No. 3425-XII. (1993, September 2). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text [in Ukrainian].

On some measures to ensure the provision of quality public services. No. 647/2019. (2019, September 4). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647/2019#Text [in Ukrainian].

On State Registration of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations. No. 755-IV. (2003, May 15). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text [in Ukrainian].

On state registration of real rights to immovable property and their encumbrances. No. 1952-IV. (2004, July 1).Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text [in Ukrainian].

On the permit system in the sphere of economic activity. No. 2806-IV. (2005, September 6). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text [in Ukrainian].

Serohina, T. (2020). Publichni posluhy: suchasni pidkhody do klasyfikatsii [Public services: modern approaches to classification]. Public administration aspects, 8(3), 5–15 [in Ukrainian]. doi:10.15421/152065

Shamrai, N. V. (2017). Orhanizatsiia nadannia publichnykh posluh u mistakh z raionnym podilom [Organization of public services in cities with district division]. Extended abstract of Candidate`s abstract. Kyiv [in Ukrainian].

Shtyrlina, A. A. (2017). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia funktsionuvanniam systemy nadannia derzhavnykh posluh v Ukraini [Mechanisms of state management by the functioning of the system of public services in Ukraine]. Extended abstract of Candidate`s abstract. Kyiv [in Ukrainian].

Some issues of providing administrative services of executive bodies through the centers of providing administrative services. No. 523-r. (2014, May 16). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Tymoshchuk, V. P., Dobrianska, N. L., Kurinnyi, O. V. et al. (2015). Administratyvni posluhy: stan i perspektyvy reformuvannia [Administrative services: state and prospects of reform]. Tymoshchuk V. P., Kurinnyi O. V. (Eds.). Kyiv [in Ukrainian].

Vasylieva, N. V. (2013). Administratyvni posluhy na rehionalnomu rivni: teoriia, metodolohiia ta proekty realizatsii [Administrative services at the regional level: theory, methodology and implementation projects]. Donetsk : Yuho-Vostok [in Ukrainian].

Zhovnirchyk, Ya. F. (2017). Reformuvannia systemy nadannia administratyvnykh posluh orhanamy vykonavchoi vlady ta orhanamy mistsevoho samovriaduvannia [Reforming the system of providing administrative services by executive authorities and local governments]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, 3. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1041.

Zhuravlia, T. V. (Ed.). (2016). Aktualni pytannia nadannia administratyvnykh posluh: zb. normatyvno-pravovykh ta informatsiino-analitychnykh dokumentiv [Current issues of administrative services: Coll. normative-legal and information-analytical documents]. Kyiv: GIZ [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 222
Завантажень PDF: 664
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Маматова, Т., & Сидоренко, Н. (2020). Система надання адміністративних послуг в Україні: особливості нормативно-правового регулювання. Аспекти публічного управління, 8(6), 164-177. https://doi.org/10.15421/1520115
Розділ
Стаття