Нормативно-правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства

Ключові слова: державне управління, регіональне управління, громадянське суспільство, органи місцевого самоврядування, громадські організації, правове регулювання, фандрайзинг

Анотація

В статті дано визначення поняття «інститути громадянського суспільства» та наведено їх види. Визначено характерні ознаки інститутів громадянського суспільства, які в своїй сукупності відрізняють їх від інших організацій громадянського суспільства: спільний інтерес, діяльність або визначена територія, що об’єднує громадян в інституційну організацію громадянського суспільства; їх незалежність від органів місцевого самоврядування, органів державної влади та інших суб’єктів; некомерційний характер їх діяльності. Висвітлено позицію щодо розвитку інститутів громадянського суспільства та їх участі в управлінні як складової побудови демократичної держави. Здійснено аналіз нормативно-правової бази, яка регламентує правовідносини взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування. Встановлено, що правовою основою, яка врегульовує взаємодію та правовідносини органів місцевого самоврядування, окремих інститутів громадянського суспільства, є Конституція України, міжнародно-правові акти, спеціальні закони України, підзаконні нормативно-правові акти. На основі аналізу виділено ключові аспекти взаємодії, які запропоновано врегулювати шляхом внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» де передбачити окрему статтю, яка стане правовим підґрунтям в побудові взаємовідносин між усіма утвореними інститутами громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування. Аналізуючи Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» від 26.02.2016, авторами зроблено висновок про необхідність законодавчого врегулювання визначених у даному нормативному документі аспектів та розробки стратегії розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. У статті доведено важливість використання технології фандрайзингу як форми взаємодії між досліджуваними суб’єктами, що дасть можливість задовольнити їх інтереси. Аргументовано необхідність включення технології фандрайзингу до стратегії розвитку взаємодії між органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bondar, V. D. (2014). Rolj orghaniv miscevogho samovrjaduvannja u formuvanni ghromadjansjkogho suspiljstva v Ukrajini [The role of local governments in the formation of civil society in Ukraine]. Retrieved from https://eprints.oa.edu.ua/1414/1/Stattja_GhS_Bondar.pdf [in Ukrainian].

Protokol Rady Jevropy Dodatkovyj protokol do Jevropejsjkoji khartiji miscevogho samovrjaduvannja pro pravo uchasti u spravakh orghanu miscevogho samovrjaduvannja vid 16.11.2009 [Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local self-government of November 16, 2009]. (2015). Oficijnyj visnyk Ukrajiny – Official Gazette of Ukraine, 33 [in Ukrainian].

Poghorilko, V. F. (1999). Konstytucijne pravo Ukrajiny [Constitutional law of Ukraine]. Kiev [in Ukrainian].

Konstytucija Ukrajiny [The Constitution of Ukraine]. (1996). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 30, 141 [in Ukrainian].

Kryckaljuk, N. I. (2016). Instytucionalizacija ghromadjansjkogho suspiljstva jak chynnyk stanovlennja demokratiji v Ukrajini [Institutionalization of civil society as a factor in the formation of democracy in Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyjiv [in Ukrainian].

Levchuk, M. Gh. (2008). Vzajemodija orghaniv miscevogho samovrjaduvannja ta ghromadsjkykh ob'jednanj v umovakh decentralizaciji derzhavno-upravlinsjkykh poslugh [Interaction of local governments and public associations in the context of decentralization of public administration services]. Retrieved from http://academy.gov.ua/ej/ej7/doc_pdf/levchuk.pdf.

Lotjuk, O. S. (2014). Zmist ta klasyfikacija instytutiv ghromadjansjkogho suspiljstva [Content and classification of civil society institutions]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu, 29, 32–35 [in Ukrainian].

Marchenko, O. (2012). Vzajemodija miscevogho samovrjaduvannja j elementiv ghromadjansjkogho suspiljstva: istorioghrafija problemy [Interaction of local self-government and elements of civil society: historiography of the problem]. Naukovi zapysky, 16, 97–108 [in Ukrainian].

Law of Ukraine «On charitable activities and charitable organizations» № 5073-VI. (2013, July 5). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 25, 252 [in Ukrainian].

On the statement of the Order of assistance to carrying out public examination of activity of executive authorities. № 976. (2008, November 5). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-p#Text.

Law of Ukraine «On the local self-government in Ukraine» No. 280/97-VR. (2017, May 21). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 24, 170 [in Ukrainian].

Law of Ukraine «On the youth and children’s public organizations» No. 281–XIV (1998, December 01). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1, 2 [in Ukrainian].

Law of Ukraine «On the bodies of selforganization of the population» No. 2625-14. (2012, December 6). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 48, 254 [in Ukrainian].

Law of Ukraine «On political parties in Ukraine». (2011, April 5). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 23, 118 [in Ukrainian].

Law of Ukraine «Trade Unions, Their Rights and Guarantees» No. 1045-XIV. (1999, September 15). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 45, 397 [in Ukrainian].

On freedom of conscience and religious organizations. No. 987-XII. (1991, April 23). Retrieved from http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/987-12 [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine on the promoting the development of civil society in Ukraine No. 68. (2016, February 26). Official Bulletin of the President of Ukraine, 7, 162 [in Ukrainian].

Belousov, I., Gornev, R., & Mikheeva, T. (2015). Problems of Interaction between Civil Society Institutions and Local Authorities. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6, 307–310.

The European Declaration of Urban Rights. (1992). Adopted by the Council of Europe's Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE) on 18 March 1992. Available at: http://eu.istanbul.gov.tr/Default. aspx?pid=8462.


Переглядів анотації: 137
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Данілова, Л., Губа, М., & Макєшина, Ю. (2020). Нормативно-правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. Аспекти публічного управління, 8(6), 132-139. https://doi.org/10.15421/1520112
Розділ
Стаття