Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні

  • Наталія Сорокіна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-0804-330X
Ключові слова: морально-етичні основи, публічна служба, публічний службовець, професіоналізація, норми та цінності, мотивація, контроль

Анотація

Стаття присвячена визначенню пріоритетних напрямів удосконалення морально-етичних основ публічної служби та обґрунтуванню алгоритму їх формування. Виявлено, що важливими якостями, які необхідні публічному службовцю в професійній діяльності, є вміння самоорганізовуватися, мати вміння самоменеджменту, вміння раціонального цілепокладання, що межує з високими показниками інтелектуального розвитку та освіченості. Обґрунтовано алгоритм формування морально-етичних основ публічної служби, який пропонується розглядати через управлінський цикл, що полягає в послідовній і комплексній реалізації функцій управління, таких як: планування (розробка Концепції формування морально-етичних основ публічної служби та комплексу заходів щодо її реалізації); організації та координації (створення сильної організаційної культури; створення органів координаторів; організація безперервної професійно-етичної освіти та самоосвіти); мотивації (застосування морально-психологічних методів мотивації; забезпечення публічних службовців гідним рівнем оплати праці, яка буде залежати від результатів їхньої роботи; заохочення творчих ініціатив тощо) і контролю та оцінювання (здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю за дотриманням етичних принципів, норм, стандартів поведінки; використання інструментів оцінювання рівня сформованості морально-етичних компетентностей публічного службовця).Визначено пріоритетні напрямки удосконалення морально-етичних основ публічної служби шляхом: правового регулювання даного питання (розробка та прийняття Етичного Кодексу публічного службовця на центральному рівні та Правил етичної поведінки в кожному окремому органі публічної влади); створення спеціальних структурних одиниць (Управління з етики публічної служби на центральному рівні та окремих управлінь або спеціалістів при службі управління персоналом на місцях); розвитку організаційної культури; актуалізації змісту програм професійно-етичного навчання публічних службовців та їх самоосвіти; удосконалення мотивації професійної діяльності публічних службовців; здійснення систематичного контролю та оцінювання рівня сформованості морально-етичних компетентностей публічного службовця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vasylevsjka, T. E. (2018). Etyka v publichnij sluzhbi [Ethics in public service]. Kyjiv: NADU [in Ukrainian].

Vasylevsjka, T. E. (2013). Etyka derzhavnykh sluzhbovciv i zapobighannja konfliktu interesiv [Ethics of civil servants and prevention of conflicts of interest]. Kyjiv: NADU [in Ukrainian].

Romanov, V. L. (1997). Prokhozhdenye ghosudarstvennoj sluzhbы: karj'ernaja strateghyja y sluzhebnaja taktyka [Passage of civil service: career strategy and service tactics]. Moskva: RAGhS [in Russian].

Romanov, V. L. (2000). Socyaljnaja samoorghanyzacyja y ghosudarstvennostj [Social self-organization and statehood]. Moskva: RAGhS [in Russian].

Shpektorenko, I. (2016) Pidkhody do profesijnoji mobiljnosti derzhavnogho sluzhbovcja v suchasnykh koncepcijakh profesionalizaciji [Approaches to professional mobility of civil servants in modern concepts of professionalization]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja – Public administration and local self-government, 3 (30), 126–133 [in Ukrainian].

Jarmystyj, M. V. (2020) Profesijna ta socialjna kompetencija derzhavnykh sluzhbovciv [Professional and social competence of civil servants]. Retrieved from: http://www.cppk.cv.ua/122.php [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 89
Завантажень PDF: 703
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Сорокіна, Н. (2020). Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні. Аспекти публічного управління, 8(6), 90-97. https://doi.org/10.15421/1520109
Розділ
Стаття