Оцінювання персоналу Державної прикордонної служби України

  • Наталія Липовська Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-9288-4733
  • Микола Маланчій Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького
Ключові слова: моделювання, оцінювання, професійний стандарт, модель, Державна прикордонна служба України

Анотація

У статті розкривається технологія оцінювання професійної придатності посадових осіб до виконання покладених на них функцій на основі методу моделювання і порівняння оцінок з необхідними параметрами для відповідної посади, тобто з моделлю. Термін «модель» вживається як цілісний опис узгодження вимог соціальної системи (Сс) з можливостями їх виконання. Моделлю в даному випадку служить професійний стандарт, який розробляється на кожну посаду. Професійний стандарт і є тим погодженим еталоном, за яким мають працювати співробітники. Цей метод – метод оцінювання з застосуванням професійного стандарту, є результатом реалізації принципу узгодженості в побудові моделі. На думку авторів, метод відрізняється не тільки новизною підходу, але й універсальністю застосування. Оцінювати за допомогою професійного стандарту можна не тільки фахівця, але й групу, потенціал колективу, можна робити порівняння, визначати слабкі і сильні сторони організацій. Пропонується методика, розроблена авторами, що дозволяє проводити різні необхідні варіації з оцінюваними ознаками, включаючи візуальне відображення результатів різними формами.Моделювання посади відноситься до ідеального чи уявного моделювання (на відміну від матеріального, предметного, коли йде моделювання фізичних і математичних об’єктів) і базується багато в чому на ідеалізуванні об’єкта. На наш погляд, ні на якому етапі модель не може бути втілена в абсолютно точну свою копію в силу непередбаченого впливу багатьох зовнішніх факторів.Моделювання оціночних характеристик у кадровій діяльності – це необхідний елемент у реальній оцінці стану справ у Державній прикордонній службі України. От чому їх значення зростає в умовах її реформування, з врахуванням впливу на нього як негативних, так і позитивних факторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dovhan, V., Arziantsevam, D., & Zakharkevych, N. (2019). Sutnist ta struktura kadrovoi bezpeky orhaniv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [The essence and structure of personnel security of the State Border Guard Service of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Derzhavne upravlinnia – Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Governance, 1. Retrieved from https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/visnuk_1_2019_du.pdf [in Ukrainian].

Grachev, M. V. (1993). Superkadry. Upravlenie personalom v mezhdunarodnoj korporacii [Super frames. Personnel management in an international corporation]. Moskva :Ekonomika [in Ukrainian].

Grejvon, D. J. Karl O’Dell. (1991). Amerikanskij menedzhment na poroge HHI veka [American management on the threshold of the XXI century]. Moskva: Nauka [in Ukrainian].

Horbatiuk, P. (2019). Orhanizatsiia sluzhbovoi diialnosti pidrozdiliv kadrovoho zabezpechennia u derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy [Organization of service activities of personnel units in the state border service of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Derzhavne upravlinnia – Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Governance, 1. Retrieved from https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/visnuk_1_2019_du.pdf [in Ukrainian].

Mahas, H. A. (2018). Teoretychni zasady publichnoho upravlinnia u sferi okhorony derzhavnoho kordonu [Theoretical principles of public administration in the field of state border protection]. Eurasian Academic Research Journal. Yerevan, 8 (26), 35-41 [in Ukrainian].

Meiko, O. (2020). Obgruntuvannia pokaznyka rivnia rozvytku orhanizatsiino-shtatnoi struktury orhanu okhorony derzhavnoho kordonu [Substantiation of the indicator of the level of development of the organizational and staffing structure of the state border guard body]. Zbirnyk naukovykh prats «Derzhava ta rehiony». Derzhavne upravlinnia – Collection of scientific works "State and Regions". Governance, 1 (69), 143–149 [in Ukrainian].

Orban-Lembrik, L. E. (2010). Psihologіya upravlіnnya [Psychology of management]. 2nd ed. Kyiv [in Ukrainian].

Rozanova, V. A. (2002). Psihologiya upravleniya [Management psychology]. Moskva:ZAO “Bіznes-shkola “Intel-Sintez” [in Ukrainian].

Serogіn, S. M., Borodіn, Ye. I., & Komarova, K. V. et al. (2019). Upravlіnnya personalom v organah derzhavnoy vladi [Personnel management in public authorities]. Dnipro: DRІDU NADU [in Ukrainian].

Sharap, S. (2018). Osoblyvosti kadrovoho zabezpechennia pidrozdiliv DPSU v umovakh hibrydnoi viiny [Features of staffing units of the SBGS in a hybrid war]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Derzhavne upravlinnia – Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Governance, 3. Retrieved from https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/visnik_3_2018_du.pdf [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 96
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Липовська, Н., & Маланчій, М. (2020). Оцінювання персоналу Державної прикордонної служби України. Аспекти публічного управління, 8(6), 49-59. https://doi.org/10.15421/1520105
Розділ
Стаття