Зарубіжний досвід розвитку лідерства для України (на прикладі Німеччини та Польщі)

  • Роман Сторожев Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-5103-7274
Ключові слова: моделі публічного лідерства, лідерські якості, особистість лідера, типологія лідерства, західноєвропейські країни, розвиток публічного лідерства, самоосвіта, делегування повноважень, транспарентність, трансформаційне співробітництво, моральні цінності, відповідальність, комунікативність, скромність

Анотація

На сучасному етапі інтеграції Української держави до європейської спільноти перед вітчизняними лідерами постають нові завдання, які вимагають підвищення ефективності публічного управління та публічного адміністрування на засадах демократизму, людиноцентризму. Актуальність теми розвитку публічного лідерства в Україні тісно пов’язана з вивченням досвіду зарубіжних країн щодо механізмів формування та розвитку публічного лідерства, що характеризується високим рівнем моральних цінностей, відповідальністю, комунікативністю, скромністю. Нова управлінська парадигма, яка впроваджується в публічне управління та публічне адміністрування України також вимагає впровадження нових якостей публічного лідерства, які проявляються через утвердження моральних цінностей в особистості лідера, його моделей поведінки в реформуванні публічної служби. На думку автора, такі якості лідерства як делегування повноважень в органах публічної влади, міжгалузеве співробітництво в публічному управлінні зумовлюють розвиток лідерства у контексті освітніх тенденцій зарубіжних країн. У статті розкрито пріоритетні моделі публічного лідерства західноєвропейських країн як передумову формування успішної особистості, успішних лідерських якостей, тенденцією якого є такий важливий чинник як публічність, оскільки до 90-х років ХХ ст. далеко не всі державні управлінці європейських країн були публічними.Автор статті пропонує розглянути особливості розвитку публічного лідерства у Німеччині та Польщі. Такі якості лідерства як здатність до самоосвіти, делегування повноважень, транспарентне (прозорості, відкритості та активізації) та трансформаційне співробітництво. Вони зумовлюють новий стиль розвитку лідерства у західноєвропейських країнах, яке буде корисним для впровадження в Україні. Тому актуальність статті не викликає сумнівів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Chappelet J.-L. (2017). Trends in Swiss Civil Servants Training. CSPTC 2017. Retrieved from http://www.csptc.gov.tw/_hrd/2017/images/speech3.pptx [in English].

Council of Europe. (2013). Poradnyk iz suchasnoho ta efektyvnoho upravlinnya lyudsʹkymy resursamy [Guide to modern and effective human resource management]. (p. 26). [in Swedish].

Działania Urzędu Służby Cywilnej mające na celu poprawę funkcjonowania administracji publicznej. Retrieved from https://www.nik.gov.pl/plik/id,1556.pdf [in Poland].

Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique Retrieved from http://www.idheap.ch/idheap.nsf/vwbasedocuments/idmpa01 [in French].

Gierelo, K. (2003). Wizerunek (image) – teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego [in Poland]

Kalashnyk, N. S. (2013). Samoosvita dezhavnykh sluzhbovtsiv : kompetentnisnyy pidkhid [Self-education of state employees: competence approach]. (p. 149). Dnipro [in Ukrainian].

Kempa, B. (n. d.). Celem KSAP jest kształcenie przyszłych liderów. Retrieved from http://www.radiomaryja.pl/informacje/b-kempa-celem-ksap-ksztalcenie-przyszlych-liderow [in Poland].

Meer, F.M. van de, Kerkhoff, A.D.N., Osch, D.A.G.T. van. (2014). Educating and training civil servants in the Netherlands 1814-2014. IIAS Administrative History Conference (pp. 20–25). Corfu, Greece: IIAS Administrative History study group [in English].

Nowoczesne przywództwo w organizacji publicznej na rzecz zmian – rola wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Retrieved from https://www.dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/skrypt-_gamma.pdf [in Poland].

Oferta szkoleń 2018. Retrieved from http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default /files/files/ oferta_szkolen_2018_0.pdf [in Poland].

Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2011 r. Retrieved from https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/plan_szkolen_centralnych_w_sluzbie_cywilnej_na_2011_r.pdf [in Poland].

Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2018 r. Retrieved from https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/plan_szkolen_centralnych_w_sluzbie_centralnych_na_2018_rok.pdf [in Poland].

Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej. Retrieved from https://dsc.kprm.gov.pl/sites/ default/files/pliki/zal._nr_2.pdf [in Poland].

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp.pdf [in Poland].

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000960/O/D20150960.pdf [in Poland].

Swedish Council for Strategic Human Resources Development. (n. d.). An Introduction to Shared Values for Civil Servants. Retrieved from https://www.his.se/PageFiles/3429/Shared%20Values%20for%20Civil%20Servants.pdf [in Swedish].

Tomaszwska, A., & Szymański, R. (2014). Szkolenia centralne w 2014 r. Przegląd Służby Cywilnej, 4(31) lipiec–sierpień, 14 [in Poland].

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990490483 [in Poland].

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001889/U/D20171889Lj.pdf [in Poland].

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061701218 [in Poland].

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960890402 [in Poland].

Van der Hoven, R. (n. d.). La formation europeenne destine aux hauts fonctionnaires des Etats mwmbers de I’Union europeenne Rutger van der Hoven. Retrieved from http://www.eipa.eu /en/eipascode/downloadarticle/&tid=1633 [in Poland].

Wytyczne dotyczące wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej. Retrieved from https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/zal._nr_3.pdf [in Poland].


Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 316
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Сторожев, Р. (2020). Зарубіжний досвід розвитку лідерства для України (на прикладі Німеччини та Польщі). Аспекти публічного управління, 8(6), 23-29. https://doi.org/10.15421/1520102
Розділ
Стаття