Державна освітня політика крізь призму сучасних процесів у сфері відтворення знань

Ключові слова: державна освітня політика, маркетинг освіти, інтернаціоналізація освіти, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, реформування освіти, безперервна освіта, модель побудови освітньої політики

Анотація

У статті аналізується сучасна державна освітня політика. Підкреслюється, що головними завданнями української держави є визначення соціальних, економічних, глобальних та інших факторів, які завдають як позитивний, так і негативний вплив на формування державної освітньої політики, на модель побудови освітньої політики, здатну вирішувати поточні глобальні проблеми людства. Підкреслюється, що концептуальний аналіз можливостей вирішення глобальних освітніх проблем слід розглядати в історичному аспекті цього питання, що дасть можливість отримати методологічно комплексні результати.Підкреслюється, що діалектичний, феноменологічний, структурно-функціональний метод, метод збору і аналізу вихідного емпіричного матеріалу, контент-аналіз документів, метод побудови темпоральних моделей розвитку систем слід використовувати в якості базових методів дослідження державної освітньої політики. Наведено короткий опис семи етапів еволюції концепцій освітньої політики та їх взаємозв’язку з процесом відтворення і накопичення знань. Визначено, що еволюція особистісних і суспільних інтересів в освітній політиці узагальнюється шляхом побудови тимчасових просторових моделей, наведено аналіз низки глобальних освітніх проблем, з якими стикається кожна національна держава в XXI столітті, визначається унікальна роль збалансованої державної освітньої політики в запобіганні загроз відтворення наукових знань. Визначено принципи реалізації національної освітньої політики, а саме: налагодження співпраці споживачів та творців інноваційних технологій; прорив у створенні і застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій; об’єднання світового освітнього простору; запобігання збільшенню цифрового розриву; ліквідація кадрового донорства окремих країн; забезпечення гнучкості в співфінансуванні освіти; безперервна освіта. Встановлено, що реалізація всіх сформульованих етосів у національній освітній політиці забезпечить ефективний результат функціонування освітньої сектора відповідно до вимог XXI століття і захистить від поточних загроз в сфері відтворення знань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aviram, A. (1996). The Decline of the Modern Paradigm in Education. International Review of Education, 42 (5), 437–438.

Bykov, V.Yu. (2001). Intehratsiia systemy osvity Ukrainy u svitovyi osvitnii prostir: proektnyi pidkhid yak efektyvnyi instrument yii realizatsii [Integration of the education system of Ukraine into the world educational space: project approach as an effective tool for its implementation]. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia – Vocational education: pedagogy and psychology, 3, 65–73 [in Ukrainian].

Reimers, F., & McJinn, N. (1997). Informed Dialogue – Using Research to Shape Education Policy around the World. Westpost. Praeger.

Semenets-Orlova I. (2019). Processual aspects of educational changes: empirical findings institutional level Advanced Education, 1(7), 64–67. doi: 10.20535/2410-8286.82887.

Semenets-Orlova, I. (2018). Tendencies in reforming the educational system of modern Ukraine: national and regional aspects. Public management : collection, 2 (12), 171–179. doi: 10.31618/vadnd.v1i12.91.

Semenets-Orlova, I.A. (2018). Teoretychni zasady derzhavnoho upravlinnia osvitnimy zminamy v Ukraini [Theoretical principles of public administration of educational changes in Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: Mizhrehion. Akad. upr. personalom [in Ukrainian].

Shevchenko, S. O. (2012). Obgruntuvannia kontseptsii efektyvnoho derzhavno-hromadskoho mekhanizmu upravlinnia yakistiu vyshchoi osvity v Ukraini [Substantiation of the concept of effective state-public mechanism of quality management of higher education in Ukraine]. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka – Public administration: theory and practice, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2012_2_17 [in Ukrainian].

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG) [Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)]. (2015). Kyiv: TOV “TsS”. Retrieved from http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf [in Ukrainian].

Time Europe. Retrieved from http://www.time.com/time/europe/magazine/printout/0,13155,901040119-574849,00.html.

UNESCO World Report. (2005). Towards Knowledge Societies. Paris.


Переглядів анотації: 132
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Грабовенко, Н. (2020). Державна освітня політика крізь призму сучасних процесів у сфері відтворення знань. Аспекти публічного управління, 8(6), 16-22. https://doi.org/10.15421/1520101
Розділ
Стаття