Прогнозування особистісної реакції на економічні державні кризи

  • Валерій Гнатенко Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» https://orcid.org/0000-0003-2659-9202
Ключові слова: криза, кризова ситуація, економічна криза, особистісна реакція, стрес, адаптація

Анотація

У статті розглядаються поняття «криза», «кризова ситуація», «економічна криза», наведені основні характерні риси кризи, розглядаються можливі варіанти поведінки суб’єкта у кризовій ситуації: конструктивний і деструктивний. Проаналізовано перебіг економічної кризи 2008 року, що проявлялася у масовому зменшенні обсягів виробництва, зниженні попиту і цін на сировину, підвищенні рівня безробіття та розповсюдилась на грошово-кредитну, фіскальну, соціальну сфери, погіршила соціальне самопочуття та очікування суб’єктів господарювання й пересічних громадян. Криза зачепила не тільки економічні структури, а і всі галузі українського суспільства, соціальних груп та практично кожної особи, що суттєво вплинуло на соціальні відносини та на психологічний стан людей.Зазначено, що кризи економічного, політичного і соціального характеру неодмінно позначаються на громадське здоров’я. Такі процеси особливо сильно детермінують емоційно-стресову реакцію людини, що є основою формування патологічних процесів і особливо хвороб, пов’язаних з психічним розладом. Тому задля запобігання негативних особистісних реакцій внаслідок впливу економічної державної кризи важливо вміти адаптуватися в кризовій ситуації, контролювати свої емоції, мати врівноважений психічний стан, достатній рівень життєстійкості, використовувати конструктивні стратегії копінг-поведінки, що дозволять протистояти психологічним навантаженням без негативних наслідків, а це потребує реалізації конкретних державних програм.Визначено, що в умовах довготривалої військової агресії, поглиблення і розширення негативних тенденцій в економіці, низького рівня довіри до системи державного управління, слабкої фінансової дисципліни, високої корупції, незадовільної інвестиційної привабливості та надмірного боргового навантаження нинішня економічна динаміка України вкрай слабка, що вказує на утримання високих ризиків щодо поновлення кризового стану. Тому подолання ризиків відновлення кризових тенденцій, забезпечення довгострокової макроекономічної стабільності та запобігання негативним особистісним реакціям унаслідок кризи залишається одним із провідних завдань економічної політики України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bariljak, I. A. (2008). Social'no-psihologicheskie aspekty krizisnyh situacij [Socio-psychological aspects of crisis situations]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina – Bulletin of the Leningrad State University

A.S. Pushkin, 123–127 [in Russian]

Bocheliuk, V. J. (2019). Transformatsiia osobystosti v period hlobal'noi sotsial'no-ekonomichnoi kryzy [Transformation of specialness in the period of the global social and economic crisis]. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 3, 114–121 [in Ukrainian].

Gorbunova, M. Ju. (2012). Jemocii obshhestva v kontekste social'no-jekonomicheskih transformacij [Emotions of society in the context of socio-economic transformations]. Socium i vlast' – Society and power, 4(36), 11–17 [in Russian].

Zhalilo, Ya. A., Babanin, O. S., Belins'ka, Ya. V. ta in. (2009). Ekonomichna kryza v Ukraini: vymiry, ryzyky, perspektyvy [Economic crisis in Ukraine: dimensions, risks, prospects]. Ya. A. Zhalila (Ed.). Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Zaika, V. M., & Morhun, V. F. (2016). Typolohiia zhyttievykh kryz ta initsial'nykh tendentsij transformatsii liudyny na osnovi bahatovymirnoi teorii osobystosti [Typology of life crises and initial tendencies of human transformation on the basis of multidimensional theory of personality]. Psykholohiia i osobystist '– Psychology and personality, 2 (10), 29–44 [in Ukrainian].

Zajtseva, L. S. (2011). Ukraina na shliakhu podolannia finansovoi kryzy [Ukraine on the way to overcoming the financial crisis]. Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(11). Retrieved from http://fkd.org.ua/article/view/29068/26159 [in Ukrainian].

Kas'ianova, S. B. (2018). Osobystisni resursy podolannia skladnykh zhyttievykh sytuatsij (bezrobittia) [Personal resources for overcoming difficult life situations (unemployment)]. Proceeding of IV International Scientific and Practical conference: Osobystist' u kryzovykh umovakh ta krytychnykh sytuatsiiakh zhyttia – Personality in crisis and critical life situations, 52–53, [in Ukrainian].

Kukhta, P. V. (2012). Kryzy, ikh prychyny ta naslidky [Crises, their causes and consequences]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 10. Retrieved from 0http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439 [in Ukrainian].

Laznia, A. (2012). Finansova kryza: prychyny vynyknennia ta vplyv na svitovu ekonomiku [Financial crisis: causes and impact on the world economy]. Svit finansiv – The world of finance, 2, 54–62 [in Ukrainian].

Maslou, A. G. (2008). Motivacija i lichnost' [Motivation and personality]. 3rd edition. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Mel'nyk, A. O. (2014). Svitovi ekonomichni kryzy v ekonomitsi Ukrainy ta ikh naslidky [World economic crises in the economy of Ukraine and their consequences]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 2, 108–113 [in Ukrainian].

Monina, G. B., & Rannala, N. V. (2009). Krizis i psihologicheskie resursy cheloveka [Crisis and psychological resources of man]. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo universiteta upravlenija i jekonomiki – Scientific notes of St. Petersburg University of Management and Economics, 3(25), 93–101 [in Russian].

Panchenko, O. A., & Antonov, V. H. (2020). Turbulentnist' i suspil'ni metamorfozy iak faktory ryzykiv derzhavnoho upravlinnia [Turbulence and social metamorphoses as risk factors for public administration]. Zbirnyk naukovykh prats': Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia – Collection of scientific works: Efficiency of public administration, (63), 170–182. doi: 10.33990/2070-4011.63.2020.212674.


Переглядів анотації: 94
Завантажень PDF: 172
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Гнатенко, В. (2020). Прогнозування особистісної реакції на економічні державні кризи. Аспекти публічного управління, 8(6), 6-15. https://doi.org/10.15421/1520100
Розділ
Стаття