Методологія реалізації державної кримінальної політики у сфері запобігання та протидії економічній злочинності в контексті взаємодії із іншими видами державної політики

Ключові слова: державна кримінальна політика, економічний злочин, методологічні засади, протидія економічній злочинності, корупція, недобросовісна конкуренція, державна антикорупційна політика

Анотація

На сьогодні питання взаємодії стоїть перед процесами формування та реалізації державної кримінальної політики в сфері запобігання та протидії економічній злочинності. Це питання особливо актуальне для України та потребує відповідного вивчення з позиції науки державного управління. З огляду на це, мета дослідження полягає у визначенні методології реалізації державної кримінальної політики в сфері запобігання та протидії економічній злочинності в контексті взаємодії із іншими видами державної політики. Ідентифіковані види економічних злочинів, що є найбільшими загрозами національній безпеці. Розглянуто кожен напрям державної політики щодо боротьби з економічною злочинністю за такими найбільш поширеними видами: недобросовісна конкуренція, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, рейдерство, нецільове використання бюджетних коштів, ухилення від сплати податків, корупція в секторах публічного управління. Доведено, що процес запобігання та протидії недобросовісній конкуренції реалізується через різні види державної політики, а саме: державну антикорупційну політику, державну конкурентну політику та державну інвестиційну політику. Визначено, що корупція може проникати у всі сфери суспільного життя та бути джерелом сукупності ризиків в економічній, соціальній, політичній та правовій системах, наслідками, яких є низький рівень національної безпеки певної країни та може спричинити небезпеку на регіональному та міжнародному рівнях. За кожним видом економічного злочину визначені види державної політики: антитерористична політика; інвестиційна політика; конкурентна політика; монетарна політика; бюджетна політика; фіскальна політика; антикорупційна політика; державна кримінальна політика. У висновках обґрунтовано особливості реалізації державної політики в частині запобігання та протидій економічній злочинності, що є основою формування її концептуально-методологічних положень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aljeksandrova, I. A. (2015) Suchasna kryminaljna polityka po zabezpechennju ekonomichnoji bezpeky i protydiji korupciji [Modern criminal policy to ensure economic security and anti-corruption]. Doctor`s thesis. (p. 44). Nyzhnij Novghorod [in Ukrainian]

Belous, V. T. (2002). Koordynatsiia borotby z ekonomichnoiu zlochynnistiu [Coordination of the fight against economic crime]. Irpin [in Ukrainian].

Bilocjkyj, O. V. (2015) Korupcija ta jiji vplyv na rozvytok ukrajinsjkogho suspiljstva [Corruption and its impact on the development of Ukrainian society]. Naukovyj oghljad – Scientific review, 14 (4) [in Ukrainian].

Dyrektyva 2005/60/JeS Jevropejsjkogho Parlamentu ta Rady pro zapobighannja vykorystannju finansovoji systemy z metoju vidmyvannja koshtiv ta finansuvannja teroryzmu [Directive 2005/60 / EC of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing]. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_774 [in Ukrainian]

Jushhenka, V. (Ed.). (2001). Encyklopedija bankivsjkoji spravy [Encyclopedia of Banking]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Gutorova, N. O., & Romanov, S. Yu. (2001). Zlochyny v sferi ekonomiky (problemy kryminolohichnoi i kryminalno-pravovoi klasyfikatsii) [Crimes in the sphere of economy (problems of criminological and criminal-legal classification)]. Kharkiv [in Ukrainian].

Ivanov, S. V. (2009–2010). Kryminalna polityka Rosiiskoi Federatsii: politoloho- kryminolohichnyi i kryminalno-pravovyi aspekty [Criminal policy of the Russian Federation: political science-criminological and criminal-legal aspects]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Yekaterinburg [in Ukrainian].

Jukhachev, S. P. (2009). Ekonomycheskyj ynstrumentaryj borjby s korrupcyej [Economic tools for fighting corruption]. Vestnyk, 2(26), 86-89 [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. V. (2014). Derzhavna polityka [Public policy]. Yu.V. Kovbasiuk, K.O. Vashchenko, Yu.P. Surmin (Eds.). Kyiv : NADU [in Ukrainian].

Nikitov, I. N. (2004). Ekonomicheskie interesy: protivorechiya i soglasovaniya na raznyh urovnyah [Economic interests: contradictions and agreements at different levels]. Candidate`s thesis. Kostroma [in Russian].


Переглядів анотації: 103
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Грицишен, Д. (2020). Методологія реалізації державної кримінальної політики у сфері запобігання та протидії економічній злочинності в контексті взаємодії із іншими видами державної політики. Аспекти публічного управління, 8(5), 97-106. https://doi.org/10.15421/152098
Розділ
Стаття