Механізми реалізації державної політики у розвитку тваринництва європейських країн

  • Олександр Лаврук Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж https://orcid.org/0000-0002-7932-0036
Ключові слова: державна політика, європейські країни, механізми, тваринництво, продукція тваринництва, продукти харчування

Анотація

Акцентується увага на тому, що галузь тваринництва займає провідне місце не тільки в економіці багатьох європейських країн, але й є визначальною у забезпеченні їхньої продовольчої безпеки. Розглянуто зарубіжний досвід відродження і розвитку галузі тваринництва. Вказується, що важливим компонентом гарантування стабільного розвитку кожної країни, життєдіяльності суспільства і галузі тваринництва виступає державна політика. Визначено роль державної політики європейських країн та механізми її реалізації у цьому важливому процесі. Встановлено, що у заходах державної політики різних європейських країн основна увага надається розробці програм сприяння державою розвиткові фермерських господарств з метою підвищення їхньої конкурентної спроможності, фінансовій підтримці їхніх виробників продукції та забезпеченні різними видами ресурсів. На етапі розроблення державної політики та з метою її ефективної реалізації визначається система засобів, інструментів і методів за допомогою яких формується механізм реалізації політики. Виявлено спільні риси в розвитку тваринництва у різних європейських країнах та виокремлено його особливості. Ураховуючи світові тенденції визначено пріоритетні напрями розвитку таких підгалузей тваринництва, як скотарство, свинарство, вівчарство. Зазначено, що для подальшого ефективного розвитку сільського господарства та підтримання на його основі галузі тваринництва на найбільш уразливих сільських територіях, важливу роль відіграють механізми державного регулювання, що спрямовані на соціальне забезпечення діючих виробників, особливо молодих фермерів в районах, де сільське господарство є їхнім головним джерелом доходів. Запропоновано і надалі створювати належні умови для повного виходу тваринництва на ефективне виробництво та повне забезпечення внутрішнього ринку високоякісною, конкурентоспроможною, екологічно безпечною продукцією тваринництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Adinolfi, F., Little, J., & Massot, A. (2011). The CAP towards 2020: Possible scenarios for the reallocation of the budget for direct payments. Brussels: European Parliament.

Ahro-Tsentr. (2020). Official website. Retrieved from https://news.agro-center.com.ua/ru/category/stockbreeding-ru#.XP4Qh3duKhc [in Ukrainian].

Aleinikova, O. V. (2012). Vykorystannia svitovoho dosvidu derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku APK [Using the world experience of state regulation of agribusiness development]. Bulletin of the National University of water management and nature management. Economy Series, 4(60), 11–19 [in Ukrainian].

Bodak, A. I. (2012). Zarubezhniy opit razvytyia selskokhoziaistvennoho proizvodstva [Foreign experience in agricultural production development]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 22.6, 164–169 [in Russian].

European Commission, (2020). The Europen Semester. Retrieved from http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.

European Commission. (2020). Europe 2020 A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020.

Eurostat. (2020). Agriculture, forestry and fishery statistics 2019 edition. Statistical Books Eurostat. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-FK-19-001.

State Statistics Service of Ukraine. (2020). Tvarynnytstvo Ukrainy 2019 [Animal Husbandry Of Ukraine 2019] [in Ukrainian].

Svitovi modeli pidtrymky silskoho hospodarstva [Global models of agricultural support]. (2020). Ukrinform. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.html [in Ukrainian].

Tsikhanovskaya, V. M. (2012). Finansovi aspekty derzhavnoho rehuliuvannia ahrarnoho vyrobnytstva v krainakh svitu [Financial aspects of state regulation of agricultural production in the countries of the world]. Innovative economy, 6 (32), 58–61 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Лаврук, О. (2020). Механізми реалізації державної політики у розвитку тваринництва європейських країн. Аспекти публічного управління, 8(5), 62-71. https://doi.org/10.15421/152094
Розділ
Стаття