Деінституалізація в системі децентралізації повноважень у сфері інституційного догляду та виховання дітей

  • Володимир Лис Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-9201-5140
Ключові слова: діти, державна політика, система інтернатних установ, деінституалізація, система виховання та соціалізації дітей, реформування системи інституційного догляду дітей, децентралізація, реабілітація

Анотація

У статті проаналізовані основні етапи деінституалізації в Україні. Обґрунтовано, що на даний час триває закінчення першого етапу деінституалізації, результатом якого є формування регіональних планів щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Визначено, що деінституціалізація – це основа для розроблення сучасних та ефективних послуг з догляду для дітей і родин, а саме процес відмови від системи догляду, яка ґрунтується на великих інституційних закладах, і перехід до низки соціальних послуг на основі сім’ї та громади.Основними завданнями деінституалізації в умовах проведення реформи децентралізації повноважень у сфері інституційного догляду та виховання дітей уряд вбачає у: забезпеченні умов для повернення дітей, які зараз перебувають у закладах, у рідні сім’ї або переведення їх на сімейні форми виховання (усиновлення, опіка родичів, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу); запобіганню розлучення дітей з батьками та влаштування до інтернатних закладів шляхом запровадження послуг з підтримки дітей і сімей у громадах; підготовці до самостійного життя, забезпеченні соціального включення випускників інтернатних закладів. До основних компонентів деінституалізації у сфері захисту прав дітей належать: по-перше, запобігання направленню та перебуванню в інституціях без необхідності; по-друге, пошук та розробка належного альтернативного догляду за дитиною в межах громади (забезпечення житлом, лікування, навчання, освіта) та реабілітація дітей та їхніх родин; по-третє, удосконалення адміністративних послуг у громаді для дітей, які дійсно потребують державного догляду, а також надання підтримки сім’ї; по-четверте, формування довгострокових планів з догляду і постійне влаштування в благополучні родини для тих дітей, чиї батьки виявилися неспроможними відреагувати на відповідні втручання та реабілітацію й оцінені, як такі, які нездатні піклуватися про дитину.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dakal, A. Reformuvannia systemy instytutsionalnoho dohliadu ta vykhovannia ditei u konteksti zakhystu yikh prav [Reforming the system of institutional care and education of children in the context of protection of their rights]. Retrieved from http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/16/files/221bbfb5-a299-4206-bf3c-d1e7d65cb3c7.pdf [in Ukrainian].

Deinstytualizatsiia ta transformatsiia posluh dlia ditei posibnyk z naikrashchykh praktyk [Deinstitutionalization and transformation of services for children a guide to best practices]. Retrieved from http://sirotstvy.net/upload/iblock/c40/c40bbf1835a93f0c4351e68467ea9431.pdf [in Ukrainian].

Deinstytualizatsiia. Yak vchyteli mozhut dopomohty adaptuvatys ditiam z internatnykh zakladiv [Deinstitutionalization. How teachers can help children from boarding schools adapt]. Retrieved from https://nus.org.ua/view/deinstytutsializatsiya- yak-vchyteli-mozhut-dopomogty-adaptuvatysya-dityam-z-internatnyh-zakladiv/ [in Ukrainian].

Derzhavna tsilova sotsialna prohrama reformuvannia systemy zakladiv dlia ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [State target social program of reforming the system of institutions for orphans and children deprived of parental care]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1242-2007-%D0%BF [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia profilaktyky sotsialnoho syritstva na period do 2020 roku [National strategy for the prevention of social orphanhood until 2020]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609/2012. [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia reformuvannia systemy instytutsiinoho dohliadu ta vykhovannia ditei na 2017–2026 roky: Rozporiadzhennia KMU [National strategy for reforming the system of institutional care and upbringing of children for 2017-2026: The Order of the Cabinet of Ministers]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170526.html [in Ukrainian].

Reforma detsentralizatsii [Decentralization reform]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma- decentralizaciyi [in Ukrainian].

Reva, A. Deinstytualizatsiia – tse instrument, shcho dopomozhe poboroty tsyklichne kolo bidnosti, yake zalyshylos u spadok vid radianskoi systemy vykhovannia ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [Deinstitutionalization is a tool to help overcome the cyclical cycle of poverty inherited from the Soviet system of raising children deprived of parental care]. Retrieved from https://www.msp.gov.ua/news/14089.html [in Ukrainian].

Sehal, S. (1993). Deynstytutsyalyzatsyia. Еntsyklopedyia sotsyalnoi rabotу. Tsentr obshchechelovecheskykh tsennostei [Deinstitutionalization. Encyclopedia of social work. Center for Universal Human Values]. (Vol. 1, pp. 171–175). Moskva [in Russian].

Sotsialnyi Zvit Ministerstva sotsialnoi polityky za 2017 rik [Social Report of the Ministry of Social Policy for 2017]. Retrieved from https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/files/zvitu/sz2017.docx [in Ukrainian].

Sotsialnyi Zvit Ministerstva sotsialnoi polityky za 2018 rik [Social Report of the Ministry of Social Policy for 2018]. Retrieved from https://www.msp.gov.ua/news/17003.html [in Ukrainian].

Sukhodolska, A. Rozvytok simeinykh form vykhovannia sotsialnykh syrit [Development of family forms of education of social orphans]. Retrieved from http://bses.in.ua/journals/2018/35_2_2018/23.pdf [in Ukrainian].

Sut reformy [The essence of the reform]. Retrieved from http://reform.diplatform.org.ua/ [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 128
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Лис, В. (2020). Деінституалізація в системі децентралізації повноважень у сфері інституційного догляду та виховання дітей. Аспекти публічного управління, 8(5), 52-61. https://doi.org/10.15421/152093
Розділ
Стаття