Інтелектуальний капітал у системі кадрової політики дипломатичної служби

Ключові слова: дипломатична служба, кадрова політика, інтелектуальний капітал, кадровий резерв, людський капітал, інтелектуальний ресурс, інтелектуальний ресурсдержавне управління, освіта працівників

Анотація

У статті визначено сутність та значення інтелектуального капіталу, його місце у системі кадрової політики дипломатичної служби. Розглянуто різні дефініції інтелектуального капіталу, які у своїх працях надавали такі вчені, як А. Чухно, В. Л. Іноземцев, О. Кендюхов, Г. Назарова та інші. Визначено, що інтелектуальний капітал — це складне системне поняття, що розглядається науковцями з урахуванням потреб сучасного суспільства, яке потребує постійного обміну інформацією та поповнення отриманих знань. Наголошено, що інтелект переходить у майно, лише коли під дією здібностей мозку створюється щось корисне, що наділене певною формою: бази даних, переліки відомостей, описи процесів, звіти та інше. Визначено головну функцію інтелектуального капіталу, яка полягає у прискоренні приросту об’єму прибутку за рахунок реалізації і формування необхідних відносин і речей, систем знань підприємству, які, у свою чергу, забезпечують його високоефективну господарську діяльність. Оновлена кадрова політика у дипломатичній службі передбачає зміцнення ролі деск-офісера політичного підрозділу, проектування змін на 2 роки та збільшення прозорості введення оцінки кадрів за методом 360.Встановлено, що успіх роботи дипломатичної служби залежить від зваженої кадрової політики, спрямованої, зокрема, на зростання інтелектуального капіталу. Досліджено досвід організації кадрової роботи дипломатичної служби Сполучених Штатів Америки. Сформульовано основні проблеми та надано рекомендації щодо вдосконалення діяльності кадрової політики органів дипломатичної служби на основі аналізу світового досвіду.Для зростання вартості інтелектуального капіталу наголошено на необхідності якісної освіти працівників дипломатичної служби, постійного навчання та самоосвіти послів та співробітників апарату, а також створенні кадрового резерву у дипломатичній служби. До того ж неприпустимим є скорочення витрат на дипломатичну службу. З метою кар’єрного зростання і відповідного просування на вищі посади дипломати повинні мати можливість на систематичній основі проходити підвищення кваліфікації та бути експертами принаймні по двох регіонах та володіти не менш, як двома (трьома) мовами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Chukhno, A. A. (2001). Post-industrial economy: theory, practice and their significance for Ukraine (beginning). Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 11, 42–49 [in Ukrainian].

Holland, J. (2003). Intellectual capital and the capital market - organization and competence. Zhurnal bukhhalterskoho obliku, audytu ta zvitnosti – Journal of accounting, auditing and reporting, 1, 39–48 [in Ukrainian].

Humeniuk, B. I. (2001). Suchasna dyplomatychna sluzhba [Modern diplomatic service]. Kyiv [in Ukrainian].

Illiashenko, S. M. (2010). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation Management]. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].

Kendiukhov, O. (2003), Epistemology of intellectual capital. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4, 28–33 [in Ukrainian].

Knowledge management. (n. d.). Valuation of intellectual capital. Retrieved from https://sites.google.com/site/upravlenieznaniami/intellektualnyj-kapital/ocenka-intellektualnogo-kapital [in Russian].

Nazarova, H. V. (2006). Formuvannia ta rozvytok liudskoho kapitalu korporatyvnykh pidpryiemstv [Formation and development of human capital of corporate enterprises]. Kharkiv [in Ukrainian].

Pakhomova, N. I. (2011). Improving the mechanisms of personnel selection of the diplomatic service of Ukraine. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 10, 66–67 [in Ukrainian].

Tsivatyi, V. H. (2014). Modern US diplomatic service: traditions, innovations and institutions. Proceedings of the International scientific-practical conference: Spolucheni ShtatyAmeryky u suchasnomusviti: polityka, ekonomika, pravo – The United States of America in the modern world: politics, economics, law. (pp. 117–121). Lviv: DPI [in Ukrainian].

Zastrozhnikova, I. V. (2018). Formation of personnel reserve as one of the functions of HR-management of the civil service. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) – Collection of scientific works of the Tavriya State Achrotechnological University (economic sciences), 2, 148–152 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 69
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Палагусинець, Р. (2020). Інтелектуальний капітал у системі кадрової політики дипломатичної служби. Аспекти публічного управління, 8(5), 40-51. https://doi.org/10.15421/152092
Розділ
Стаття