Взаємодія органів публічної влади та молодіжних громадських об’єднань щодо підготовки стратегічних документів у сфері молодіжної політики в країнах ЄС

  • Тетяна Несват Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-5617-1501
Ключові слова: державна молодіжна політика, європейський громадянський простір, індекс благополуччя молоді, молодь, молодіжні об’єднання, стратегія

Анотація

Молодіжна політика ЄС дуже динамічна проте з різним темпом розвитку у кожній країні. Основною функцією молодіжної політики в ЄС є мотивація та надання підтримки в прийнятті обґрунтованих життєвих рішень, що сприяють особистому та соціальному розвитку молоді і розвитку суспільства в цілому. Досягнення цієї мети можливо лише при розширенні можливостей молодих громадян і їх активного залучення в підготовку, реалізацію та оцінку ефективності ініціатив і заходів, що відображають потреби, інтереси, ідеї і досвід молоді.Проте для побудови єдиного європейського громадянського простору необхідно враховувати національні особливості кожної країни ЄС та реалізацію державної молодіжної політики кожної держави окремо.Оскільки питання взаємозв’язку між органами публічної влади з різними суб’єктами молодіжної політики у країнах Європейського Союзу досі залишається мало вивченим, а комплексний підхід до вивчення європейської молодіжної політики відсутній, нами було проаналізовано стан взаємодії органів публічної влади та представників молодіжних об’єднань ЄС щодо підготовки національних стратегій розвитку молодіжної політики, таких країн як Франція, Німеччина, Польща, Угорщина, Чехія. Метою статті є дослідження проблеми взаємодії органів влади та молодіжних об’єднань на прикладі залучення молодих громадян до розробки та впровадження нормативно-правових актів в деяких країнах ЄС та обґрунтувати пропозиції щодо реалізації Стратегії розвитку державної молодіжної політики України 2030 року. У статті зауважується про недосконалість комплексного підходу у реалізації молодіжної роботи в євроспільноті. Запропоновано використати кращі результати співпраці влади і молоді Європи у впроваджені дорожньої карти молодіжної роботи в Україні та використання інструменту – Індекс благополуччя молоді для моніторингу молодіжної політики та виконання стратегії. Звертається увага на доцільність використання двокомпонентного підходу у реалізації державної молодіжної політики, зокрема у досягненні мети стратегії, а саме досягнення цілей сталого розвитку через реалізацію молодіжної політики та реалізація державної молодіжної політики через цілі сталого розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Baronina, A. A., & Zulyar, R. Yu. (2019), Realizatsiya gosudarstvennoy molodezhnoy politiki na sovremennom etape v stranah Evropyi [Implementation of state youth policy at the present stage in European countries]. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Politologiya. Religiovedenie – The Bulletin Of Irkutsk State University. Series «Political Science and Religion Studies», 30, 40–53. Retrieved from https://doi.org/10.26516/2073-3380.2019.30.40 [in Russian].

Borodin, Ye.I. (2019). Stratehiia rozvytku derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini: dosvid, stan ta perspektyvy [Strategy of development of the state youth policy in Ukraine: experience, condition and prospects]. Proceedings of All-Ukrainian Scientific and Practical Conference for international participation: Molodizhna polityka ta molodizhna robota – Youth policy and youth work. Ye. I. Borodin (Ed.). (pp. 3–8). Dnіpro: DRІDU NADU. Retrieved from http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/material_conf_20-12-2019.pdf [in Ukrainian].

Doklad Generalnogo sekretarya OON «Svyaz razvitiya molodezhi s ustoychivyim razvitiem» [Report of the UN Secretary General "Linking youth development to sustainable development"]. Retrieved from https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/72/190 [in Russian].

Lubskoy, A. V. (2019). Molodezhnaya politika i grazhdanskoe uchastie molodezhi Frantsii [Youth policy and civic participation of youth in France]. Filosofsko-pravovyie aspektyi pravovoy politiki gosudarstva. Filosofiya prava – Philosophical and legal aspects of state legal policy. Philosophy of law, 3, 89-94. [in Russian].

Molodezhnaya rabota (Rekomendatsiya CM/Rec (2017)4 i poyasnitelnyiy memorandum) [Youth work (CM / Rec (2017)4 and explanatory memorandum)]. Retrieved from https://rm.coe.int/recommendation-cmrec-2017-4-and-explanatory-memo-rus/16808e3d83 [in Russian].

Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Retrieved from https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033242072?r=opgLwvZRbL.

Ekman, J., & Amnе, E. (2012). Political participation and civic engagement: towards a new typology: Human Affairs. De Gruyter, 22 (3), 283–300.

Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum. Retrieved from https://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/sport/ifjusagi-szakmai-egyezteto-forum/ifjusagi-szakmai-egyezteto-forum.

Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020. Retrieved from https://www.msmt.cz/file/33599.

Nemzeti Ifjúsági Stratégia. Retrieved from https://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/ifjusagugy/nemzeti-ifjusagi/nemzeti-ifjusagi-strategia.

Partycypacja obywatelska młodzieży w regionie Południowego Bałtyku Przykład Litwy, Polski I Szwecji Retrieved from https://zie.pg.edu.pl/documents/61628112/0/PARTYCYPACJA-OBYWATELSKA-M%C5%81ODZIE%C5%BBY-W-REGIONIE-PO%C5%81UDNIOWEGO-BA%C5%81TYKU-PDF C.35

Politique en faveur de la jeunesse. (2020). Retrieved from https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/DPT/DPT2020_jeunesse.pdf

Resolution CM/Res(2020)2 on the Council of Europe youth sector strategy 2030. Retrieved from https://rm.coe.int/0900001680998935

Resolution of the Council and of the representatives of the Member States meeting within the Council establishing guidelines on the governance of the EU Youth Dialogue (2019) Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1573122860515&uri=CELEX:42019Y0605(01)&from=EN.

Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży: Strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 (2019). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (2020). Retrieved from https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.

Tarasenko, T. M. (2020). Transversalnist yak vyklyk molodizhnoi polityky na rehionalnomu ta mistsevomu rivni [Transversality as a challenge to youth policy at the regional and local levels]. Proceedings of All-Ukrainian Scientific and Practical Conference for international participation: Molodizhna polityka ta molodizhna robota – Youth policy and youth work. Ye. I. Borodin (Ed.). (pp. 21–23). Dnіpro: DRІDU NADU. Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/material_conf_20-12-2019.pdf [in Ukrainian].

What is the EU Youth Dialogue? European Youth Portal. (2019) Retrieved from https://europa.eu/youth/eu/article/266/66786_en.


Переглядів анотації: 115
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Несват, Т. (2020). Взаємодія органів публічної влади та молодіжних громадських об’єднань щодо підготовки стратегічних документів у сфері молодіжної політики в країнах ЄС. Аспекти публічного управління, 8(5), 30-39. https://doi.org/10.15421/152091
Розділ
Стаття