Економічні інструменти реалізації державної екологічної політики

  • Григорій Буканов Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-5398-5953
Ключові слова: державна екологічна політика, економічні інструменти реалізації екологічної політики, екологічні податки і платежі, екологічне нормування, екологічні пільги і кредити, субсидії, екологічні фонди

Анотація

У статті розглянуто еколого-економічні інструменти в контексті реалізації державної екологічної політики і сталого розвитку регіонів. Кількість інструментів еко-політики, що використовуються для економічного захисту навколишнього природного середовища, постійно змінюється та поширюється. Визначено особливості, які характеризують економічні інструменти: теоретичною основою використання економічних інструментів виступає ідея зовнішніх екологічних витрат, що знаходять своє вираження у негативних формах впливу виробництва і споживання на довкілля; по-друге, еколого-економічні інструменти спрямовані, з одного боку, на економічне забезпечення раціонального природокористування, а з другого – на охорону навколишнього середовища; по-третє, основою практичного застосування економічних інструментів є принципи «забруднювач платить» і «користувач платить»; по-четверте, економічні інструменти сприяють розвитку «зеленої» економіки, що виступає рушійною силою сталого (збалансованого) розвитку. Еколого-економічні інструменти визначають фінансову стратегію, і це надійне підґрунтя концепції сталого розвитку. Виокремлено дві основні групи еколого-економічних інструментів державного регулювання в сфері охорони навколишнього середовища: перша група представлена фіскально-бюджетними економічними інструментами (екологічне оподаткування, екологічні платежі і збори, екологічне нормування і штрафні санкції за порушення екологічного законодавства), друга група економічних інструментів реалізації державної екологічної політики пов’язана із системою фінансово-економічного стимулювання природоохоронної діяльності (пільгові податки, пільгові кредити, субсидії, формування ринку екологічних товарів і послуг). Виокремлено основні напрями вдосконалення реалізації економічних інструментів державного управління у сфері охорони навколишнього середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Berzina, S.V. et al. (2017). Na shlyakhu zelenoyi modernizatsiyi ekonomiky: modelʹ staloho spozhyvannya ta vyrobnytstva [On the way to green modernization of the economy: a model of sustainable consumption and production]. Kyiv: Istytut ekolohichnoho upravlinnya ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannya [in Ukrainian].

Bunyakova, Yu.Ya. (2018). Ekolohichnyy menedzhment [Environmental management]. Odesa: ODEKU [in Ukrainian].

Dombrovsʹka, S. M., Kovrehin, V. V., Pomaza-Ponomarenko, A. L., & Kolyenov, O.M. (2017). Derzhavne upravlinnya u sferi bezpeky sotsialʹno-ekoloho-ekonomichnykh system [Public administration in the field of security of socio-ecological and economic systems]. Kharkiv: NUTSZU[in Ukrainian].

Khlobystov, Ye. V., & Stepanov, O. P. (2004). Finansovi mekhanizmy ekolohichnoyi polityky[Financial mechanisms of environmental policy]. Stratehiya rozvytku Ukrayiny (ekonomika, sotsiolohiya, pravo) – Development strategy of Ukraine (economics, sociology, law), 3–4. Kyiv: NANU [in Ukrainian].

Nikola, S. O. (2018). Formuvannya systemy ekonomichnoho stymulyuvannya pryrodokorystuvannya v umovakh ekolohizatsiyi pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti [Formation of the system of economic stimulation of nature use in the conditions of greening of business activity]. Candidate`s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Omarov, A. E. (2019). Mekhanizmy formuvannya ta realizatsiya derzhavnoyi polityky ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny [Mechanisms of formation and realization of the state policy of ecological safety of Ukraine]. Doctor`s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2020. No. 2818-VI. (2010). Retrieved from http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17 [in Ukrainian].

Panayotou, T. (1994). Economic instruments for environmental management and sustainable development. International Environment Program Harvard Institute for International Development. Harvard University. UNEP.

Pro okhoronu navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovysha [On environmental protection]. (1991). No 1264-XII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 41, 546 [in Ukrainian].

Pro osnovni zasady (stratehiyi) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 roku [On the basic principles (strategies) of state environmental policy of Ukraine for the period up to 2030]. (2019). Visnyk Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 16, 70[in Ukrainian].

Pyrikov, O. V. (2015). Formuvannya ta obgruntuvannya instrumentariyu ekoloho-ekonomichnoho rozvytku [Formation and substantiation of tools of ecological and economic development]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 2 [in Ukrainian].

Tax Code of Ukraine. No. 2755-VI. (2010). Retrieved from http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 124
Завантажень PDF: 411
Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Буканов, Г. (2020). Економічні інструменти реалізації державної екологічної політики. Аспекти публічного управління, 8(5), 5-12. https://doi.org/10.15421/152088
Розділ
Стаття