Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління

  • Сергій Квітка Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0003-3786-9589
  • Надія Новіченко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • Наталія Гусаревич Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • Наталія Піскоха Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • Олександр Бардах Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • Генадій Демошенко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: цифрова трансформаціяцифрова трансформація, цифрові компетентності, муніципальне управління, електронне голосування, взаємодія влади та бізнесу

Анотація

Технологічний прогрес, дійшовши цифрового ступеня свого розвитку, поставив перед суспільством завдання цифрової трансформації всього укладу соціального та економічного життя. Зокрема, це стосується і реінжинірингу системи публічного управління. Вплив цифровізації на органи публічного управління відбивається в зміні способу дій і спілкування з громадянами з метою досягнення інтеграції інститутів громадянського суспільства і влади. В Україні, як і в усьому світі, робляться важливі кроки в цьому напрямку. Разом з тим, очевидно, ще належить пройти довгий шлях впровадження цифрових технологій, оскільки багато організацій державного сектора використовують широкий спектр успадкованих застарілих систем і технологій, які потребують заміни. З огляду на це, мета дослідження полягає в тому, щоб окреслити основні перспективні напрямки цифрової трансформації в державному управлінні на основі дослідження документів та порівняльного аналізу світового досвіду.Серед напрямків цифрової трансформації публічного управління найбільш перспективними визначені такі, як: розвиток цифрових компетентностей публічних службовців, цифровізація територіальних громад, цифрова трансформація муніципального управління, розвиток цифрової взаємодії влади та бізнесу, впровадження цифрових технологій у виборчу систему. Ці напрямки проаналізовано з урахуванням світового досвіду та окреслено перспективи їх становлення в Україні.У висновку зазначається, що перенесення світових стандартів на національний ґрунт буде опосередковане місцевими особливостями, але самі намагання в цьому напрямку будуть сприяти цифровій трансформацій суспільства і підвищенню ефективності публічного управління. Подальші розробки та дослідження у цій сфері є перспективними у всіх без винятку сферах економічного та суспільного життя, але саме цифровізація у сфері публічного управління або дасть стимул подальшому прогресу країни, або стане гальмом у цьому русі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

A new paradigm of education in the global world. Key competencies for lifelong learning. (2019). Retrieved from http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53 [in Ukrainian].

ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-keycom petences-lifelong-learning.pdf.

Digital Agenda for Europe. (2010). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 19.5.2010, COM(2010)245 final. Retrieved from http://eurlex.eu-ropa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20 BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Hernandez, S., Font, M., & Benitez, M. (2020). A Digital transformation in public administration: axes and essential factors. AVANCES, 22 (4).

Intehralna otsinka saitiv OTH i miskykh rad Dnipropetrovskoi oblasti 2019 [Integral assessment of OTG sites and city councils of Dnipropetrovsk region 2019]. Retrieved from https://rpi2020-22.dp.gov.ua/storage/app/sites/70/dridu/ ocinka%20sites.pdf [in Ukrainian].

Karpenko, O. V., Denysiuk, Zh. Z., Namestnik, V. V. et al. (2020). Tsyfrove vriaduvannia [Digital governance]. O. V. Karpenko (Ed.). Kyiv: IDEIa PRYNT [in Ukrainian].

Kosorukov, A. A. (2019). Tekhnolohii shtuchnoho intelektu v suchasnomu derzhavnomu upravlinni [Technologies of artificial intelligence in modern public administration]. Sotsiodynamika – Sociodynamics, 5, 43–58. doi: 10.25136/2409-7144.2019.5.29714 [in Ukrainian].

Kuibida, V. S., Karpenko, O. V., & Namestnik, V. V. (2018). Tsyfrove vriaduvannia v Ukraini: bazovi definitsii poniatiino-katehorialnoho aparatu [Digital governance in Ukraine: basic definitions of the conceptual and categorical apparatus]. Visn. NADU. Seriia "Derzhavne upravlinnia" – Bulletin of the national academy of public administration under the president of Ukraine. Series “Public administration”, 1, 5–11 [in Ukrainian].

Kvitka, S. (2020). Tsyfrovi transformatsiii yak suchasnyi trend periodychnoho tsyklu rozvytku suspilstva [Digital transformations as a modern trend of the periodic cycle of society development]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukraiiny – Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, SI, 131–134. doi: 10.36.030/2664-3618-2020-si-131-134 [in Ukrainian].

Kvitka, S., & Mazur, O. (2019). Dostup do merezhi Internet cherez mobilni prystroi: svitovyi dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Internet access through mobile devices: world experience and perspectives of development in Ukraine]. Public administration aspects, 7(9–10), 5–18. doi: 10.15421/151944 [in Ukrainian].

Kvitka, S., Borodin, Ye., Yemelyanov, V., & Ivashova, L. (2020). The foresight of national economy's digital development. Revista inclusiones, 7 (SI), 112–125. http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/10%20vol%207%20num%20especialleabriljunio2020revinclusi.pdf

Kvitka, S., Starushenko, G., Koval, V., Deforzh, H., & Prokopenko, O. (2019) Marketing of Ukrainian higher educational institutions representation based on modeling of Webometrics Ranking. Marketing and Management of Innovations, 3, 60–72. doi: 10.21272/mmi.2019.3-05.

Kvitka, S., Tytarenko, O., & Mazur, O. (2019). Otsinka stanu tsyfrovoho rozvytku administratyvno-terytorialnykh odynyts Dnipropetrovskoi oblasti [Evaluation of digital development of administrative and territorial units of Dnipropetrovsk region]. Public administration aspects, 7(11), 15–25. doi: 10.15421/151952 [in Ukrainian].

Maurer, A. D. (2020). Tsyfrovi tekhnolohii u vyborakh: pytannia, vysnovky ta perspektyvy [Digital technologies in elections: questions, conclusions and prospects]. Council of Europe Publishing House. Retrieved from https://rm.coe.int/ardita-driza-maurer-digital-technologies-regulations-fin/16809e7f8f [in Ukrainian].

OECD Embracing Innovation in Government. Global Trends 2018. (2018). OECD Publishing. Paris. Retrieved from http://www.oecd.org/gov/innovative-government / embracing-innovation-in-government-2018. Pdf.

On approval of the Concept for the development of e-democracy in Ukraine and the action plan for its implementation. No. 797-r. (2017, November, 7). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-r#Text [in Ukrainian].

On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation. No. 67-r. (2018, January 17). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-r#Text [in Ukrainian].

Palamarchuk, S. A., Shemendiuk, O. V., Liashenko, H. T., & Tkach, V. O. (2020). Zabezpechennia zakhystu kiberprostoru v providnykh krainakh svitu [Ensuring the protection of cyberspace in the leading countries of the world]. Zbirnyk naukovykh prats VITI, (1), 58–64 [in Ukrainian].

Shestakova, Y. H. (2019). Novaia temporalnost tsyfrovoi tsyvylyzatsyy: budushchee uzhe nastupylo [The new temporality of digital civilization: the future has already come]. Nauchno-tekhnycheskye vedomosty SPbHPU. Humanytarnye y obshchestvennye nauky – St. Petersburg State Polytechnical University journal. Humanities and social sciences, 10 (2), 20–29. doi: 10.18721/JHSS.10202 [in Russian].

Tham, J. (2018). Critical Factors for Creating a Successful Digital Public Administration. SSRN Electronic Journal. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3296207. doi: 10.2139/ssrn.3296207.


Переглядів анотації: 196
Завантажень PDF: 1456
Опубліковано
2020-10-29
Як цитувати
Квітка, С., Новіченко , Н., Гусаревич, Н., Піскоха, Н., Бардах, О., & Демошенко, Г. (2020). Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління. Аспекти публічного управління, 8(4), 129-146. https://doi.org/10.15421/152087
Розділ
Стаття