Науково-методичні підходи до формування концепції державної політики розвитку земельних відносин в Україні

  • Ольга Руденко Чернігівський національний технологічний університет
  • Павло Халімон Чернігівський національний технологічний університет https://orcid.org/0000-0003-3259-597X
Ключові слова: державна політика, земельні відносини, децентралізація, механізм, регулювання, нормативно-правова база, інвестиційна привабливість, земельна реформа, ринок землі, ресурси

Анотація

Статтю присвячено особливостям розробки науково-методичних підходів до формування та реалізації концепції державної політики розвитку земельних відносин в Україні на основі проведеної оцінки сучасного стану такої політики та перспективних напрямів її удосконалення. Представлено перспективні напрями щодо розробки структури концепції формування та реалізації державної політики розвитку земельних відносин в Україні комплементарного типу, елементи якої побудовані при синхронному використанні принципів системно-структурного, ресурсно-функціонального, програмно-цільового та ситуаційного теоретико-методологічного підходу, що дозволило сформулювати вимоги, цілі, пріоритетні завдання державної політики, етапи розробки та впровадження у практику державного управління положень концепції. Концепція державної політики розвитку земельних відносин в Україні комплементарного типу запропонована до використання у практиці державного управління, адже представлені розробки можуть стати фундаментальною основою для підготовки проектів нормативно-правових актів у контексті реалізації дієвої політики органами виконавчої влади при виконанні ними повною мірою, наданих законодавством повноважень. При цьому останні можна використати у напрямку реалізації на практиці положень децентралізації влади в Україні. Проведення земельної реформи в Україні повинно не стримувати розвиток економіки країни, а вибудовувати нову конкурентоспроможну модель взаємовідносин між державою і бізнесом, яка б передбачала використання землі як активу, що вимагає впровадження відповідних природоохоронних дій зі збереження земельно-ресурсного потенціалу, який сконцентровано на сільських територіях. Підвищення інвестиційної привабливості у цьому вимірі повинне забезпечуватись не через підвищення ринкової вартості на землю, як різновиду активу підприємства, а через докорінні інноваційно-структурні зрушення використання природного ресурсу; не через денаціоналізацію ринку землі, а через мотивування вітчизняних підприємців до ощадливого соціально відповідального ведення бізнесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Borodina, O. M., & Prokop, I. V. (2015). Podolannia strukturnykh deformatsij v ahrarnomu sektori Ukrainy: instytutsializatsiia i modernizatsiia malo tovarnoho sil's'kohospodars'koho vyrobnytstva [Overcoming structural deformations in the agrarian sector of Ukraine: institutionalization and modernization of commodity agricultural production]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4, 88–96 [in Ukrainian].

Mushak, O. After the opening of the land market, 1 ha will cost $ 2 thousand - the forecast. Retrieved from https://agropolit.com/news/13515-pislya-vidkrittya-rinku-zemli-1-ga-zemli-koshtuvatime-2-tis--ekspert [in Ukrainian].

Polishchuk, L. (2008). Rynok zemli: vydymi i prykhovani ryzyky [Real earth visible and hidden risks]. Zemlevporiadnyi visnyk, 1, 9–21 [in Ukrainian].

Tretyak, A. M. (2008). Napriamy formuvannia derzhavnoi zemel'noi polityky, abo zmina priorytetiv zemel'noi reformy [Types of formation of state land policy, or change of priorities of land reform]. Zemlevporiadnyj visnyk, 1, 21–33 [in Ukrainian].

Fedorov, M. M. (2003). Orhanizatsiino-ekonomichni peredumovy formuvannia rynku zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Organizational-economic background land market development. agricultural land]. Ekonomika APK, 1, 25–31 [in Ukrainian].

Chaplygina, O. V., & Shiyan, A. A. (2011). Faktory vplyvu na tsinu zemel' sil's'kohospodars'koho pryznachennia [Factors of Influence on the Price of Agricultural Land]. Visnyk of Vinnytsia Polytechnical Institute, 1, 36–40 [in Ukrainian].

Shestakovska, T. (2019). Methodological approaches to the formation of the concept of state policy of innovative development of the agricultural sector of Ukraine [Metodologichni pidhodi do formuvannya koncepciyi derzhavnoyi politiki innovacijnogo rozvitku agrarnogo sektoru Ukrayini]. Elektronne naukove fahove vidannya «Derzhavno-upravlinski studiyi» – Public - administration studies, 9(11). Retrieved from http://box5800.temp.domains/~ipkeduua/ [in Ukrainian].

Schuryk, M. V. (2017). Zberezhennia ta okhorona zemel' iak kliuchovi peredumovy ikh polipshennia [Preservation and protection of land as the key prerequisites for their improvement]. Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika – Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series “Economics”, 1, 61–66. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2017_1_12 [in Ukrainian].

Kosovych, B. (2004). Struktura zemelnykh vidnosyn v Ukraini : ekonomiko-pravovyi aspect [The structure of land relations in Ukraine: economic and legal aspects]. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu : Ekonomika APK – Journal of Lviv National Agrarian University. Economics of AIC, 11(2), 563 [in Ukrainian].

Miroshnichenko, A. M. (2009). Zemelne pravo Ukrainy [Land law of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 62
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2020-10-29
Як цитувати
Руденко, О., & Халімон , П. (2020). Науково-методичні підходи до формування концепції державної політики розвитку земельних відносин в Україні. Аспекти публічного управління, 8(4), 118-128. https://doi.org/10.15421/152086
Розділ
Стаття