Специфіка адаптивного навчання в сфері державного управління

  • Світлана Кошова Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика https://orcid.org/0000-0002-7637-4311
Ключові слова: державне управління, адаптивне навчання, Web-технології, інструменти адаптивного навчання

Анотація

Дослідження засвідчують, що на сьогодні навчання та підготовка кваліфікованих фахівців сфери державного управління вимагає переходу від традиційних до нових більш інноваційних систем навчання та підготовки. З огляду на те, що у практиці навчання та підготовки висококваліфікованих фахівців сфери державного управління активно впроваджується адаптивна система навчання, в основу якої закладено використання сучасних інноваційних методик навчання. Мета наукової статті націлена на представлення особливостей специфіки адаптивного навчання в сфері державного управління. У науковій статті використано такі методи дослідження, як метод теоретичного аналізу, метод спостереження, метод абстрагування, метод системного аналізу, метод порівняння, метод моделювання та метод узагальнення. Встановлено, що система адаптивного навчання дозволяє визначити індивідуальний підхід та індивідуальні особливості навчання майбутніх фахівців сфери державного управління. Визначено, що у процесі адаптивного навчання активно використовуються сучасні Web-технології та інноваційні методики навчання. Доведено, що у системі адаптивного навчання майбутніх фахівців сфери державного управління застосовуються нові більш інноваційні прийоми засвоєння знань, набуття вмінь та навиків, за результатами використання яких підвищується впевненість майбутніх фахівців здійснювати професійну діяльність. З’ясовано, що основними принципами адаптивного навчання в сфері державного управління виступають: 1) принцип персоніфікації потреб сфери державного управління, який полягає у підготовці майбутніх фахівців – державних управлінців; 2) принцип формування персональних стратегій навчання, виходячи із потреб сфери державного управління у майбутніх фахівцях; 3) принцип покращення мислення та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери державного управління, виходячи із психологічних факторів впливу; 4) принцип формування інноваційної моделі адаптивного навчання та підготовки фахівців сфери державного управління. Встановлено, що на сьогодні у сфері адаптивного навчання застосовується навчальна система Knewton, завдяки якій можна отримати інформацію про те, який саме матеріал не засвоїли майбутні фахівці сфери державного управління. Визначено, що головним державним закладом вищої освіти в Україні, на базі якого проводиться підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації державних службовців (фахівців сфери державного управління) є Національна академія державного управління при Президентові України, яка здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування». Встановлено, що за результатами успішного освоєння освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» майбутні фахівці сфери державного управління здобувають вміння формувати і реалізувати публічну політику у різних напрямках суспільного життя, стратегічно управляти суспільним, територіальним та організаційним розвитком, управляти економічними процесами та публічними фінансами, вносити корективи, пропозиції в наявні нормативно-правові документи (акти), а також готувати проекти нових нормативно-правових документів (актів), здійснювати цифрове врядування та адміністративні функції і функції управління персоналом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Sikora, Ja. B. (2020). Oghljad adaptyvnykh navchaljnykh system [Review of adaptive learning systems]. Avtomatyzacija ta komp'juterno-integhrovani tekhnologhy u vyrobnyctvi ta osviti: stan, dosjaghnennja, perspektyvy rozvytku: Conference or Workshop Item. Sekcija 6. Informacijni tekhnologhiji ta upravlinnja navchaljnym procesom, – Automation and computer-integrated technologies in production and education: status, achievements, development prospects: Conference or Workshop Item. Section 6. Information technologies and management of educational process. (pp. 222–224). Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/31235 [in Ukrainian].

Sikora, Ja. B. (2018). Instrumenty adaptyvnogho navchannja [Tools of adaptive learning]. Aktualjni pytannja suchasnoji informatyky: Conference or Workshop Item – Current issues of modern informatics: Conference or Workshop Item. (pp. 103–107). Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/28099 [in Ukrainian].

Protasenko, K. (2011). Metodyka adaptyvnogho upravlinnja pry vvedenni pravovogho rezhymu nadzvychajnogho stanu [Methods of adaptive management in the introduction of the legal regime of the state of emergency]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja: zbirnyk naukovykh pracj – Public administration and local self-government: a collection of scientific papers, 1 (8). Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_01(8)/index.html [in Ukrainian].

Marushhak, V. (2019). Adaptyvnistj derzhavnogho upravlinnja do reghuljuvannja ekonomichnykh procesiv [Adaptability of public administration to the regulation of economic processes]. Aktualjni problemy derzhavnogho upravlinnja – Actual problems of public administration, 2 (78), 67–71. doi: 10.35432/1993-8330appa2782019179076 [in Ukrainian].

Petrenko, O. O. (2014). Formuvannja adaptyvnoji systemy profesijnogho navchannja pracivnykiv na derzhavnomu j ghaluzevomu rivnjakh [Formation of an adaptive system of professional training of employees at the state and industry levels]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 2, 995–998 [in Ukrainian].

Khudoba, O. V. (2019). Pidghotovka kadriv jak instrument upravlinnja suspiljnymy vidnosynamy: adaptyvnyj pidkhid v konteksti problematyky demenciji [Training as a tool for managing public relations: an adaptive approach in the context of dementia]. Publichne upravlinnja ta reghionaljnyj rozvytok – Public administration and regional development, 5, 602–621 [in Ukrainian].

Cvjetajeva, O. V., & Znanecjka, O. M. (2019). Adaptyvne navchannja v suchasnij systemi osvity [Adaptive learning in the modern education system]. Zbirnyk naukovykh pracj «Pedaghoghichni nauky». Sekcija 4. Teorija i metodyka profesijnoji osvity – Collection of scientific works "Pedagogical sciences". Section 4. Theory and methods of vocational education, 87, 170–175. doi: 10.32999/ksu2413-1865/2019-87-31 [in Ukrainian].

Kovbasjuk, Ju. V., Vashhenko, K. O., & Surmin, Ju. P., et al. (2020). Derzhavne upravlinnja: pidruchnyk: u 2 t. [Public administration: textbook: in 2 volumes]. (Vol. 1). Kyiv; Dnipropetrovsjk: NADU [in Ukrainian].

Pishvanova, V. O. (2015). Pryncypy adaptyvnogho navchannja [Principles of adaptive learning]. Visnyk Zaporizjkogho nacionaljnogho universytetu. Pedaghoghichni nauky – Bulletin of Zaporizhia National University. Pedagogical sciences,

(24), 178–183 [in Ukrainian].

Kobzev, I. V., Kaljakin, S. V., & Onyshhenko, Ju. M. (2012). Systema adaptyvnogho kontrolja znanj derzhavnykh sluzhbovciv na osnovi systemy upravlinnja kontentom [System of adaptive control of knowledge of civil servants based on content management system]. Suchasni informacijni systemy i tekhnologhiji: materialy Pershoji mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji – Modern information systems and technologies: materials of the First International Scientific and Practical Conference. Eds. A. S. Dovbysh, O. A. Borysenko, I. V. Baranova. (pp. 116–117). Sumy: SumDU [in Ukrainian].

Adaptyvni tekhnologhiji: dosvid Knewton [Adaptive technologies: Knewton's experience]. (2020). EdEra blog. Retrieved from http://blog.ed-era.com/knewton/ [in Ukrainian].

Kovalenko, V. P. (2013). Adaptyvni mekhanizmy derzhavnogho upravlinnja osvitoju v Ukrajini: sutnistj ta osoblyvosti vprovadzhennja [Adaptive mechanisms of public administration of education in Ukraine: the essence and features of implementation]. Suchasni suspiljni problemy u vymiri sociologhiji upravlinnja: Zbirnyk naukovykh pracj DonDUU. Tom XIV. Serija «Specyfichni ta ghaluzevi sociologhiji» – Modern social problems in the dimension of sociology of management: Collection of scientific works of DonSU. Volume XIV. Series "Specific and branch sociologies", 276, 48–54 [in Ukrainian].

Nacionaljna akademija derzhavnogho upravlinnja pry Prezydentovi Ukrajiny [National Academy for Public Administration under the President of Ukraine]. Retrieved from http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&tipn=Page&page=1 [in Ukrainian].

On approval of the Regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputy officials of local self-government and deputies of local councils. No. 106. (2019, February 6). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Nosenko, Ju. Gh. (2018). Adaptyvni systemy navchannja: sutnistj, kharakterystyka, stan vykorystannja u vitchyznjanykh zakladakh pedaghoghichnoji osvity [Adaptive learning systems: essence, characteristics, state of use in domestic institutions of pedagogical education]. Naukovyj zhurnal «Fizyko-matematychna osvita» – Scientific journal "Physical and Mathematical Education", 3 (17), 73–78 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 253
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2020-10-29
Як цитувати
Кошова, С. (2020). Специфіка адаптивного навчання в сфері державного управління. Аспекти публічного управління, 8(4), 107-117. https://doi.org/10.15421/152085
Розділ
Стаття